Quorum Software ogłasza zoptymalizowany pod kątem chmury pakiet Planning Space nowej generacji na potrzeby zintegrowanego planowania działalności przedsiębiorstwa, finansów i rezerw

Nowy pakiet Planning Space przyspiesza planowanie na szczeblu przedsiębiorstwa, zapewniając połączone dane w służbie wyższej wydajności, większej przejrzystości i lepszego zarządzania ryzykiem

HOUSTON--()--Quorum Software (Quorum), wiodący dostawca oprogramowania dla branży energetycznej o zasięgu globalnym, ogłosił dzisiaj najnowszą wersję swojego pakietu aplikacji Planning Space w ramach rozwiązania Quorum Energy Suite stanowiącego jedyną zintegrowaną platformę do planowania działalności przedsiębiorstwa, która umożliwia w szczególności stawienie czoła zawiłościom i wyzwaniom związanym z planowaniem w nowoczesnej branży energetycznej dzięki wykorzystaniu możliwości płynących z technologii chmury, aby pomagać przedsiębiorstwom energetycznym w podejmowaniu lepszych decyzji w krótszym czasie, na podstawie wiarygodnych i dokładnych danych.

– Dyscyplina kapitałowa ma dziś bezprecedensowe znaczenie dla dokonywania inwestycji kapitałowych mających wpływ na poziom emisji i umożliwiających obniżenie kosztów dostaw. W tym celu branża energetyczna wymaga zaawansowanych, solidnych narzędzi do planowania, aby w szybkim tempie rozwijać się z zachowaniem elastyczności – powiedział Tyson Greer, dyrektor ds. produktów w Quorum Software. – Wykorzystując chmurę i ujednoliconą architekturę danych, Planning Space umożliwia szybsze, wspólne podejmowanie decyzji na podstawie danych, aby lepiej dostosowywać nakłady kapitałowe, aspekty finansowe i rezerwy oraz planowanie zasobów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą obecnie prowadzić działania w zakresie planowania z dużą pewnością i w szybszym tempie, zyskując większą dokładność i lepsze dostosowanie, aby osiągać wyższe wyniki zarówno w zakresie przychodów, jak i zysków, a przy tym realizując cele w zakresie neutralności emisyjnej.

Nowy pakiet Planning Space zapewnia istotną zmianę pod względem wydajności i skalowalności działalności dzięki zastosowaniu filozofii planowania dynamicznego, które eliminuje uciążliwe cykle planowania, umożliwiając użytkownikom maksymalne zwiększenie produktywności i skupienie się na działaniach zapewniających wartość dodaną.

Pakiet umożliwia pełną integrację pięciu modułów usprawniających działania przedsiębiorstw w zakresie planowania z połączonymi danymi, sprzyjając wyższej wydajności, większej przejrzystości i lepszemu zarządzaniu ryzykiem. Moduły te obejmują: planowanie nakładów kapitałowych, planowanie finansowe, gospodarkę naftową i energetyczną oraz zarządzanie rezerwami i zasobami. Zdolność pakietu Planning Space do konfigurowania standardowych danych wejściowych i wyjściowych umożliwia skuteczną konsolidację i optymalizację portfela wspieraną zaktualizowaną ścieżką audytu w celu wzmocnienia zgodności z przepisami i usprawnienia zarządzania danymi.

Ponadto otwarte interfejsy API umożliwiają integrację z całym pakietem Quorum Energy Suite, a także z narzędziami dostawców zewnętrznych obsługującymi rozszerzone przepływy pracy i procesy oprócz modułów podstawowych.

Najważniejsze cechy nowego pakietu Planning Space:

  • Funkcjonalność na szczeblu konsumenckim – wykorzystując model sieciowy i gromadzone przez lata opinie klientów, nowy pakiet Planning Space zapewnia wyższy komfort obsługi.
  • Wydajność nowej generacji – platforma znacznie szybciej przetwarza dane niż jej poprzednia wersja.
  • Skalowalność – nowy pakiet Planning Space obsługuje większe, bardziej złożone zbiory danych bez uszczerbku dla wydajności pracy, w tym w przypadku równoległego użytkowania.
  • Optymalizacja pod kątem chmury – wykorzystanie technologii chmury do dostarczania bezprecedensowych wyników, zapewnienia szybszego dostępu do najnowszych innowacji produktowych i obniżenia całkowitego kosztu posiadania.
  • Sprawna integracja – udoskonalona integracja między modułami usprawnia przepływy pracy w przedsiębiorstwie. Otwarte interfejsy API umożliwiają powiązanie pakietu Planning Space z innymi produktami w ramach Quorum Energy Suite oraz narzędziami innych dostawców.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki rozwiązanie Quorum do planowania może pomóc przedsiębiorstwom energetycznym w zgromadzeniu wszystkich przepływów pracy przedsiębiorstwa w ramach jednej platformy, można znaleźć tutaj.

Informacje o Quorum Software

Quorum Software jest czołowym dostawcą oprogramowania dla branży energetycznej na całym świecie, obsługującym ponad 1800 klientów reprezentujących cały łańcuch wartości branży energetycznej w 55 krajach. Rozwiązania opracowywane przez Quorum napędzają rozwój i rentowność spółek energetycznych poprzez łączenie ludzi, zadań i systemów z gotowymi danymi umożliwiającymi podejmowanie decyzji. Dwadzieścia pięć lat temu wprowadziliśmy na rynek pierwsze w branży oprogramowanie dla działów księgowości elektrowni gazowych, a obecnie nasze rozwiązania usprawniają działania biznesowe dzięki standardom danych i integracjom napędzającym rozwój tego sektora. Globalny sektor energetyczny okazuje zaufanie ekspertom i aplikacjom firmy Quorum w celu pomyślnego przeprowadzenia transformacji energetycznej przy równoczesnym budowaniu wartości dzisiaj i w przyszłości. Więcej informacji znajduje się na stronie quorumsoftware.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Media:
Lauren Force
PAN Communications
Quorum@pancomm.com

Contacts

Media:
Lauren Force
PAN Communications
Quorum@pancomm.com