Globální partneři oznamují inovace pro sprácvci moří na pomoc našim oceánům s podporou soukromého sektoru od společnosti Mary Kay Inc.

Projekt je průkopníkem inovativní, snadno dostupné platformy se zasvěcenými pokyny, nástroji pro podporu rozhodování a praktickými znalostmi pro odborné pracovníky na moři

MPAth, short for Marine Protected Area Tool Hub, is a free online resource for seascape stakeholders at every level. It uses the same problem-solving matrix honed by marine experts to guide users through a learning journey and help them address their most pressing challenges on sustainable livelihoods, financing, effectiveness, and climate change. (Credit: UN Environment Programme)

VANCOUVER, Kanada--()--Správci a odborní pracovníci zabývající se ochranou oceánů, světoví odborníci a vysocí úředníci se scházejí na Pátém mezinárodním kongresu o chráněných mořských oblastech (IMPAC5) od 3. do 9. února v kanadském Vancouveru, aby se zasadili o ochranu oceánu.

IMPAC5 je přední konference pro výměnu poznatků v rámci celosvětové komunity správců, odborných pracovníků a rozhodovacích orgánů v oblasti ochrany oceánů. Poskytuje příležitost upozornit na nejnovější vědecké poznatky a sdílet zkušenosti a osvědčené postupy s cílem posílit ochranu mořské biologické rozmanitosti a chránit přírodní a kulturní dědictví oceánu.

Na sympoziu IMPAC5 s názvem „Inovace v oblasti zlepšování mořských chráněných oblastí“ byla exkluzivně představena nová internetová platforma pro plánování a správu chráněných mořských oblastí. Tato vzdělávací platforma vede plánující subjekty a odborné pracovníky pro chráněné mořské oblasti k praktickým přístupům k řešení klíčových problémů, kterým čelí. Na tomto sympoziu se setkaly hlasy ze všech stran ochrany moří a byl zdůrazněn význam sdílení znalostí pro zlepšení správy oceánů mezi zúčastněnými stranami na všech úrovních.

Vzhledem k tomu, že účinně je chráněno méně než 3 % oceánů, je naléhavě nutné posílit naše úsilí po celém světě a zvýšit počet chráněných mořských oblastí. Musíme také zvýšit účinnost chráněných mořských oblastí při dosahování jejich cílů v oblasti ochrany a udržitelnosti. Nedávno přijatý celosvětový rámec pro biologickou rozmanitost zahrnuje klíčové cíle ochrany 30 % mořských a suchozemských oblastí planety a obnovy znehodnocených suchozemských a mořských oblastí do roku 2030.

Doktorka Lizzie McLeodová, vedoucí oddělení globálních systémů útesů v organizaci The Nature Conservancy, poznamenala: „Využití získaných zkušeností a osvědčených postupů po celém světě k dosažení těchto ambiciózních cílů v oblasti správy oceánů je prioritou ochrany přírody, a to včetně společné tvorby řešení s klíčovými partnery.“

Využitím vědeckých inovací, nových technologií a osvědčených celosvětových postupů mohou správci moří lépe čelit hlavním hrozbám, kterým čelí mořské ekosystémy po celém světě. „Chráněné mořské oblasti jsou klíčem ke zdraví oceánů a udržitelnému rozvoji. Ne vždy jsou však efektivní bez řady podpůrných opatření. Je zapotřebí nástrojů na podporu rozhodování, které umožňují lepší projektování a správu chráněných mořských oblastí, sdílení znalostí a spolupráci, aby zainteresované strany v oblasti mořského prostředí získaly podporu, kterou potřebují k lepší ochraně oceánů,“ uvedl Ole Vestergaard, programový úředník Programu OSN pro životní prostředí.

„Společnost Mary Kay s potěšením podporuje TNC ve spolupráci s UNEP a dalšími odborníky z celého světa v úsilí o ochranu nejcennějšího bohatství našeho světa: oceánů,“ uvedla. Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay. „Tyto organizace stojí v první linii boje za ochranu našich vodních cest a my doufáme, že díky finanční podpoře společnosti Mary Kay budou mít k dispozici nástroje a zdroje potřebné k zajištění zdravých oceánů pro další generace.“

O organizaci The Nature Conservancy

Organizace The Nature Conservancy je celosvětovou organizací ochranářů, jejímž cílem je chránit půdu a vody, na nichž závisí veškerý život. Vycházíme z vědeckých poznatků a vytváříme inovativní řešení nejzávažnějších problémů našeho světa přímo v terénu, aby příroda a lidé mohli společně vzkvétat. Zabýváme se změnou klimatu, chráníme půdu, vody a oceány v nevídaném měřítku, zajišťujeme potraviny a vodu udržitelným způsobem a pomáháme k udržitelnějšímu rozvoji měst. Působíme v 79 zemích a územích a využíváme přístup založený na spolupráci, který zapojuje místní komunity, vlády, soukromý sektor a další partnery. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.nature.org nebo sledujte @nature_press na Twitteru.

O Programu OSN pro životní prostředí (UNEP – United Nations Environment Programme)

UNEP je předním celosvětovým názorovým hlasem v oblasti životního prostředí. Poskytuje vedení a podporuje partnerství v péči o životní prostředí tím, že inspiruje, informuje a umožňuje státům a lidem zlepšit kvalitu jejich života, aniž by ohrozili kvalitu života budoucích generací.

O Mary Kay

Mary Kay Ashová, jedna z prvních bořitelek skleněných stropů, založila v roce 1963 svou vysněnou kosmetickou společnost s jediným cílem: obohatit život žen. Tento sen se rozrostl v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců ve více než 35 zemích. Jako společnost zaměřená na rozvoj podnikání se Mary Kay zavázala posilovat ženy na jejich cestě prostřednictvím vzdělávání, poradenství, propagace, vytváření sítí a inovací. Mary Kay se věnuje investicím do vědy stojící za zkrášlováním a výrobě špičkové péče o pleť, barevné kosmetiky, doplňků stravy a vůní. Mary Kay věří v obohacování dnešních životů pro udržitelný zítřek, spolupracuje s organizacemi z celého světa, které se zaměřují na propagaci excelence v podnikání, podporu výzkumu rakoviny, prosazování rovnosti žen a mužů, ochranu osob, které přežily domácí násilí, zkrášlování našich komunit a povzbuzování dětí k tomu, aby si šly za svými sny. Více informací naleznete na marykayglobal.com, najděte si nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn, nebo nás sledujte na Twitteru.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 or media@mkcorp.com

Karen Foerstel
Director, Conservation Communications Strategy, Global Marketing and Comms
917.652.2642 or kfoerstel@TNC.ORG
The Nature Conservancy

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 or media@mkcorp.com

Karen Foerstel
Director, Conservation Communications Strategy, Global Marketing and Comms
917.652.2642 or kfoerstel@TNC.ORG
The Nature Conservancy