Andersen Global umacnia swoją pozycję w Szwajcarii

SAN FRANCISCO--()--Andersen Global zwiększa swój zasięg w Szwajcarii dzięki zawarciu umowy o współpracy z Exactio, wzbogacając tym samym dotychczasową obecność organizacji w regionie o dodatkowe zdolności w zakresie globalnej mobilności.

Firma Exactio z siedzibą w Bazylei, którą kierują partnerzy zarządzający Per Melberg, Selim Bucher, Karin Verheijen i Alberto Perez, świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie globalnej mobilności na rzecz zarówno klientów korporacyjnych, jak i prywatnych. Zespół tworzący firmę posiada łącznie ponad 75 lat doświadczenia w działalności w szwajcarskim środowisku biznesowym i specjalizuje się w zapewnianiu zgodności z międzynarodowymi wymogami podatkowymi, płacowymi i dotyczącymi ubezpieczenia społecznego oraz wymogami w zakresie sprawozdawczości ciążącymi na pracodawcy.

– Nasza firma utrzymuje solidne relacje z klientami, dostarczając im istotne i innowacyjne rozwiązania spełniające ich potrzeby biznesowe – powiedziała Karin. – Ścisła współpraca z istniejącą firmą członkowską i współpracownikiem w Szwajcarii umożliwia nam zwiększenie zdolności i zapewnia okazję do rozwoju, ponieważ pragniemy świadczyć najlepsze w swojej klasie usługi na rzecz klientów zarówno na szczeblu lokalnym, jak i na całym świecie.

– Znajomość sektora globalnej mobilności, jaką wykazują Per, Karin i ich zespół, wpisuje się w nasze zobowiązanie do zapewniania klientom całościowych rozwiązań na całym świecie oraz zapowiada współpracę opartą na synergii z firmami członkowskimi i współpracownikami naszej organizacji – powiedział Mark Vorsatz, prezes Andersen Global i dyrektor generalny Andersen. – Jest to wyraz naszego ciągłego dążenia do rozszerzania oferty o coraz więcej indywidualnych usług transgranicznych i zwiększania zdolności pod względem wspomagania przedsiębiorstw w tej dziedzinie. W najbliższej przyszłości zamierzamy powołać oficjalną strukturę ukierunkowaną na tę gamę usług.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych i prawnych z całego świata. Założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, stowarzyszenie Andersen Global skupia ponad 13 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 390 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700