Společnosti Toyota Tsusho, IIJ, NEC a NTT Com podepsaly smlouvu se společností Uzbektelecom na projekt rozvoje telekomunikační infrastruktury

- Příspěvek k úsilí o DX (digitální transformaci) prostřednictvím rozvoje informační a telekomunikační infrastruktury Uzbekistánu -

TOKIO--()--Společnosti Toyota Tsusho Corporation (dále jen „Toyota Tsusho“), Internet Initiative Japan Inc. (dále jen „IIJ“), NEC Corporation (dále jen „NEC“) a NTT Communications Corporation (dále jen „NTT Com“) dnes oznámily uzavření smlouvy se společností Uzbektelecom, státním telekomunikačním operátorem v Uzbekistánu, na projekt rozvoje telekomunikační infrastruktury (dále jen „projekt“) za účelem zajištění datového centra a telekomunikační infrastruktury pro pokročilý systém datové komunikace (dále jen „systém“).

Zahájení instalace systému je naplánováno na rok 2023 a očekává se, že postupné spouštění provozu výrazně zlepší komunikační prostředí v Uzbekistánu.

1. Souvislosti

V reakci na rychle rostoucí poptávku po datové komunikaci vyvolanou digitalizací různých průmyslových odvětví rozšiřuje Uzbekistán svou telekomunikační infrastrukturu zaměřenou na záležitosti, jako jsou zlepšení kvality komunikace a odstranění digitální propasti mezi městskými a venkovskými oblastmi. V této souvislosti přijala vláda Uzbekistánu rozhodnutí urychlit digitální transformaci (DX) a zavést nejnovější informační technologie pro svou strategii digitalizace – Digitální Uzbekistán 2030.

2. Přehled

V rámci projektu zahájeného v rámci programu Digitální Uzbekistán 2030 budou tyto čtyři společnosti poskytovat telekomunikační zařízení a služby potřebné pro datová centra společnosti Uzbektelecom ve třech velkých městech (Taškent, Buchara a Kokand) a zajistí tak rozšíření telekomunikačních dopravních a datových sítí a mezinárodní datovou komunikační síť. Očekává se, že se tím výrazně zvýší rychlost, kapacita a kvalita telekomunikační infrastruktury a přispěje to k rozvoji DX v Uzbekistánu, čímž se v budoucnu usnadní přechod země na digitální ekonomiku.

Projekt financují Japonská banka pro mezinárodní spolupráci (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) a MUFG Bank, Ltd.

3. Výhled

Prostřednictvím projektu přispějí tyto čtyři společnosti k realizaci pohodlnější a komfortnější společnosti a k udržitelnému rozvoji průmyslových odvětví v Uzbekistánu a dalších zemích Střední Asie.

[Role zúčastněných společností]

 • Toyota Tsusho
  Jako hlavní dodavatel projektu bude společnost Toyota Tsusho působit jako celkový koordinátor a zajišťovat hladký průběh projektu.
 • IIJ
  V rámci projektů výstavby datového úložiště a centra pro zpracování dat (datových center) přispěje společnost IIJ k rozvoji udržitelné digitální infrastruktury v Uzbekistánu tím, že poskytne své energeticky účinné, vysoce kvalitní a vysoce efektivní kontejnerizované IT moduly „co-IZmo/I“, vybuduje cloudovou platformu a zajistí školení pro provozní personál datového centra společnosti Uzbektelecom.
 • NEC
  V rámci projektu rozšíření telekomunikační transportní sítě a datové sítě společnosti Uzbektelecom přispěje společnost NEC k provozu vnitrostátní telekomunikační infrastruktury tím, že poskytne optické komunikační zařízení pro vlnový multiplex a zajistí školení pro provozní personál společnosti Uzbektelecom, přičemž využije své dlouholeté zkušenosti s podporou telekomunikační infrastruktury Uzbekistánu.
 • NTT Com
  V rámci projektu rozšíření mezinárodní datové komunikační sítě přispěje společnost NTT Com k realizaci DX v Uzbekistánu prostřednictvím rozšíření mezinárodní datové komunikační sítě v zemi tím, že poskytne vybavení pro rozsáhlou komunikační síť a vzdělávání provozního personálu společnosti Uzbektelecom.

[Přehled o společnosti Toyota Tsusho]

Název společnosti

Toyota Tsusho Corporation

Sídlo

město Nagoja, prefektura Aiči

Datum založení

1. července 1948

Kapitál

64,936 miliardy JPY

Zástupce

Prezident a generální ředitel Ichiro Kashitani

Popis obchodní činnosti

Tuzemský a mezinárodní obchod se zbožím, vývoz a dovoz zboží, provádění stavebních prací, zprostředkování pojištění, mimo jiné

Internetové stránky

https://www.toyota-tsusho.com/english/

[Přehled o společnosti IIJ]

Název společnosti

Internet Initiative Japan Inc.

Sídlo

Chiyoda-ku, Tokio

Datum založení

3. prosince 1992

Kapitál

23,023 miliardy JPY

Zástupce

Prezident, společný generální ředitel a provozní ředitel Eijiro Katsu

Popis obchodní činnosti

Poskytování internetového připojení a služeb WAN, služeb souvisejících se sítěmi, budování, provoz a údržba síťových systémů, vývoj a prodej telekomunikačních zařízení.

Internetové stránky

https://www.iij.ad.jp/en/

[Přehled o společnosti NEC]

Název společnosti

NEC Corporation

Sídlo

Minato-ku, Tokio

Datum založení

17. července 1899

Kapitál

427,8 miliardy JPY

Zástupce

Prezident a generální ředitel (zástupce ředitele) Takayuki Morita

Popis obchodní činnosti

Poskytování řešení IKT v oblastech veřejných řešení, veřejné infrastruktury, podnikání, síťových služeb a globálního podnikání.

Internetové stránky

https://www.nec.com/

[Přehled o společnosti NTT Com]

Název společnosti

NTT Communications Corporation

Sídlo

Chiyoda-ku, Tokio

Datum založení

1999

Kapitál

230,9 miliardy JPY

Zástupce

Prezident a generální ředitel (zastupující člen představenstva) Toru Maruoka

Popis obchodní činnosti

Dálkové telekomunikace v Japonsku, mezinárodní telekomunikace, obchodní řešení, služby a řešení IKT a související činnosti.

Internetové stránky

https://www.ntt.com/en/index.html

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

[Pro novinářské dotazy týkající se této zprávy]
Toyota Tsusho Corporation
Corporate Communications Department Tokyo Corporate Communications Group
Tel: +81-3-4306-8200

Internet Initiative Japan Inc.
Corporate Communications Department
Tel: +81-3-5205-6310
E-mail: press@iij.ad.jp

NEC Corporation
Corporate Communications Department
Tel: +81-3-3798-6511
E-mail: press@news.jp.nec.com

NTT Communications Corporation
Public Relations Office, Corporate Strategy Planning Department
Tel: +81-3-6700-4010

[Pro dotazy zákazníků týkající se této zprávy]
NEC Corporation
Service Provider Solutions Division
E-mail: contact@spsl.jp.nec.com

Contacts

[Pro novinářské dotazy týkající se této zprávy]
Toyota Tsusho Corporation
Corporate Communications Department Tokyo Corporate Communications Group
Tel: +81-3-4306-8200

Internet Initiative Japan Inc.
Corporate Communications Department
Tel: +81-3-5205-6310
E-mail: press@iij.ad.jp

NEC Corporation
Corporate Communications Department
Tel: +81-3-3798-6511
E-mail: press@news.jp.nec.com

NTT Communications Corporation
Public Relations Office, Corporate Strategy Planning Department
Tel: +81-3-6700-4010

[Pro dotazy zákazníků týkající se této zprávy]
NEC Corporation
Service Provider Solutions Division
E-mail: contact@spsl.jp.nec.com