CBRE Investment Management skaper et nytt flaggskipsfond på € 2,7 milliarder innen europeisk logistikk

Greve in Norway – a Nordic asset which is part of the ELP portfolio (Photo: Business Wire)

LONDON--()--CBRE Investment Management har slått sammen fondene European Industrial Fund og Logistics Venture Fund og dannet et flaggskip verdt 2,7 milliarder euro innen europeiske logistikkfond som får navnet Europe Logistics Partners (ELP).

Det er et open-ended fond som er registrert i Luxembourg, og som forvaltes av Head of EMEA Direct Logistics Strategies Christina Forrest, og det tilbyr en kombinasjon av stabiliserte aktiva som gir langsiktig inntekt, og en utviklingskanal som er bygget for å fange opp vekst. Fondet har i dag en portefølje på 58 godt beliggende eiendommer på totalt 2,3 millioner kvadratmeter i ni land med en beleggsprosent på 97 % og en WAULT på 5,7 år*. Fondet innhenter aktivt nye muligheter til å utvikle seg videre fra sin sterke base, med en kortsiktig ambisjon om å bli et fond på € 5 milliarder*.

ELP vil dra nytte av enkel tilgang til avtaleflyt, med en dynamisk core-plus-strategi som er utviklet for å dra nytte av det nåværende og overbevisende markedsmiljøet, med sikte på å levere målavkastningen gjennom nøye valg av aktiva og drift, med fokus på bærekraft. Målet er en nettoavkastning på 7-9 % per år, avhengig av markedsforholdene.

Christina Forrest, Head of EMEA Direct Logistics Strategies hos CBRE Investment Management, sier: «Å kombinere disse svært komplementære porteføljene har skapt en forbedret plattform med umiddelbar skalerbarhet, forbedret diversifisering og høyt vekstpotensial, samtidig som man oppnår betydelige effektivitetsgevinster til fordel for investorene. Det økende behovet e-handelsbedrifter har for å levere raskere og billigere, kombinert med en kontinuerlig ombygging av forsyningskjeden og et økende fokus på gjenvinning og gjenbruk, driver etterspørselen etter infrastruktur for logistikk, og vi ser fortsatt gode resultatprognoser for sektoren. ELP vil posisjonere oss positivt for å skape muligheter for investorene våre.»

CBRE Investment Management logistikkplattform utnytter selskapets investor- og operatørkapasitet til å levere innovative, globalt tilpassede sektorløsninger som utnytter markedsmuligheter. Plattformen har logistikkaktiva til € 13,8 milliarder under forvaltning i Europa, bestående av 420 aktiva, 625 leietakere og et utleieareal på 8,4 millioner kvadratmeter i tolv land.

CBRE Investment Management mottok råd av Morgan Stanley, Clifford Chance og Loyens og Loeff.

*Disse tallene er ikke ment å gjenspeile fremtidige resultater og/eller fondets resultater
Alle tall er per første kvartal 2022

Om CBRE Investment Management

CBRE Investment Management er et ledende globalt forvaltningsselskap for reelle aktiva med $146,8 milliarder i aktiva under forvaltning* per 31. mars 2022, med virksomheter ved mer enn 30 kontorer og i 20 land over hele verden. Gjennom sin investor/operatør-kultur søker selskapet å levere bærekraftige investeringsløsninger på tvers av aktivakategorier, geografiske områder, risikoprofiler og gjennomføringsformater, slik at kunder, mennesker og hele samfunn trives.

CBRE Global Investors er et uavhengig drevet datterselskap av CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), verdens ledende selskap innen forvaltning av og investering i næringseiendom (basert på omsetningen i 2021). CBRE har fler enn 105 000 ansatte (unntatt Turner & Townsend-ansatte) som betjener kunder i mer enn 100 land. CBRE Investment Management gjør bruk av CBREs data- og markedsinnsikt, investeringsinnkjøp og andre ressurser til fordel for kundene. For mer informasjon, besøk www.cbreim.com.

*Assets under management (AUM) refererer til markedsverdien av realkapitalrelaterte investeringer som CBRE Investment Management gir, på global basis, oversikt, investeringsforvaltningstjenester og annen rådgivning, og som generelt består av investeringer i realaktiva, egenkapital i fond og felleskontrollert virksomhet, verdipapirporteføljer, driftsselskaper og realkapitalrelaterte lån. AUM er først og fremst ment å gjenspeile omfanget av CBRE Investment Managements tilstedeværelse i det globale real assets-markedet. AUM-beregningen kan avvike fra beregningene til andre kapitalforvaltere og fra beregningen av regulatoriske aktiva under forvaltning i forbindelse med visse regulatoriske dokumenter.

Dette er markedskommunikasjon. Vennligst les Placement Memorandum-dokumentet for CBRE European Residential Impact Fund S.C.A. SICAV-SIF før du tar investeringsbeslutninger. Denne pressemeldingen skal ikke oppfattes som et tilbud eller en oppfordring til kjøp for amerikanske investorer. Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om å selge eller en oppfordring til å kjøpe andeler i CBRE European Residential Impact Fund S.C.A. SICAV-SIF eller noe annet produkt, og skal ikke brukes eller legges til grunn for investeringsbeslutninger for amerikanske investorer. Eventuelle tilbud eller oppfordringer til kjøp vil kun bli fremsatt gjennom et konfidensielt Placement Memorandum-dokument og en tilknyttet tegningsavtale, som kun vil bli gitt til kvalifiserte investorer.

Contacts

Helen Stott
+44 (0) 782 486 4875
helen.stott@cbreim.com

Contacts

Helen Stott
+44 (0) 782 486 4875
helen.stott@cbreim.com