ARTHUR D. LITTLE: NOVÁ KNIHA NARUŠENÍ ROVNOVÁHY ODHALUJE VÝZVY PRO TRADIČNÍ BANKOVNÍ SYSTÉM

Disruption: The future of banking and financial services (Graphic: Business Wire)

PAŘÍŽI--()--Narušení rovnováhy je nově vydaná kniha od předního knižního nakladatele LID, která se zabývá otázkou přeměny bankovního trhu, jež v současné době prochází řadou zásadních změn. Autory knihy jsou Ignacio Garcia Alves, Philippe de Backer a Juan Gonzalez, kteří patří mezi odborníky na oblast financí a bankovnictví v přední poradenské společnosti Arthur D. Little. Autoři v knize nastiňují výzvy, kterým tradiční banky v současnosti čelí ze strany nových konkurentů a nabízejí možná řešení a obchodní modely, které jim pomůžou prosadit se v novém konkurenčním prostředí.

Narušení rovnováhy obsahuje rozhovory a náhledy na současný trh bankovnictví od předních hráčů v oblasti světového bankovnictví, kteří otevřeně diskutují a nabízí své pohledy na budoucnost finančních sluřeb a bankovního sektoru. Kniha poskytuje kritický náhled na současné trendy a výzvy, včetně dopadů pandemie nemoci Covid-19 a identifikuje příležitosti, jak mohou tradiční banky zabránit nově příchozím subjektům v získání dominance na trhu.

Ignacio Garcia Alves, globální CEO společnosti Arthur D. Little, uvádí: „Narušení rovnováhy nabízí pohled na to, jak nový druh progresivnějších a agresivnějších hráčů narušuje rovnováhu v oboru finančních služeb, a poskytuje rady, jak se mohou tradiční banky vypořádat se zásadními výzvami, kterým ze strany nově příchozích konkurentů čelí.

„Neříkáme to s cílem vyvolat paniku. Naopak bychom si přáli, aby se čtenáři zamysleli na tím, co tyto změny znamenají pro bankovní sektor, a to jak z hlediska rizika, tak příležitostí.“

Philippe de Backer, managing partner a globální lídr praxe finančních služeb ve společnosti Arthur D. Little, doplňuje: „Na základě našeho výzkumu a analýzy docházíme k závěru, že tradiční model bankovnictví, v němž jsme všichni vyrůstali, již neodpovídá na současné potřeby trhu. Pravidla hry v bankovním sektoru prodělaly tak zásadní změnu, že banky nemají jinou možnost, než přejít na nový model, který bude lépe odpovídat dnešnímu světu. To však vyžaduje jak výrazné investice, tak zásadní posun v kultuře bankovnictví.“

Juan Gonzalez, partner ve společnosti Arthur D. Little, dodává: „Nástup subjektů vybavených disruptivními technologiemi narušujími současné status quo, by měl být vnímán jako varování pro tradiční banky, neboť pokud chtějí tuto hrozbu odrazit, musí jednat rychle. Banky jsou konzervativní organizace, které mají tendenci se měnit pouze pomalu, nicméně věříme, že Narušení rovnováhy jim pomůže pochopit nastávající změny a v konečném důsledku se jim i rychle přizpůsobit.“

Paul de Leusse, výkonný ředitel v Orange Bank, říká: „Na rozdíl od ostatních oblastí hospodářství byl bankovní sektor vždy chráněný před změnami narušujícími jeho rovnováhu. To však již neplatí. Společnost Arthur D. Little nám říká, proč tomu tak je, a co je mnohem důležitější, jak se mají lídři na tento nový svět bankovnictví připravit.“

Ricky Knox, zakladatel Tandem Bank, uvádí: „Narušení rovnováhy nabízí provokativní pohled na změny ve finančním sektoru, které souvisejí s nástupem disruptivních technologií. Čtenáři pomáhá pochopit, jak tyto nově nastupující obchodní modely mění tvář globálních ekonomik, a zároveň pomáhá posoudit strategie pro odpovídající reakci.“

Narušení rovnováhy je povinná četba pro každého, kdo má zájem o hloubkovou analýzu stávajícího stavu bankovního trhu a jeho směrování do budoucnosti. Jde o knihu pro profesionály ve finančních službách, kteří chtějí získat náskok před konkurencí a načerpat informace, které jejich společnostem umožní růst.

Kniha bude vydána 17. února 2022 společností LID, předním obchodním nakladatelstvím v Evropě.

KONEC

Poznámka pro editory:

  • Narušení rovnováhy bude vydána dne 17. února 2022 nakladatelstvím LID Publishing
  • Pro podrobnější informace o společnosti Arthur D. Little navštivte prosím stránky www.adlittle.com.
  • Pro podrobnější informace o nakladatelství LID Publishing navštivte prosím stránky www.lidpublishing.com.

 

Contacts

Cate Bonthuys
Catalyst Comms
+44 7746 546773
cate@catalystcomms.co.uk

Contacts

Cate Bonthuys
Catalyst Comms
+44 7746 546773
cate@catalystcomms.co.uk