iMUGS-konsortiet visade bemannad-obemannad samarbetsförmåga, ledd av Milrem Robotics

Konsortiet bakom iMUGS, ett 32,6 MEUR-projekt i syfte att utveckla det europeiska obemannade marksystemet (UGS), visade resultaten av projektets första - distribution av obemannade system till slagfältet och samarbete med bemannade enheter och fordon. Visningen leddes av samordnaren för konsortiet, Europas ledande utvecklare av robotik och autonoma system, Milrem Robotics. Sammantaget spelades två scenarier upp i samarbete med den estniska försvarsmakten. (Foto: Business Wire)

TALLINN, Estland--()--Konsortiet bakom iMUGS, ett 32,6 MEUR-projekt i syfte att utveckla det europeiska obemannade marksystemet (UGS), visade resultaten av projektets första - distribution av obemannade system till slagfältet och samarbete med bemannade enheter och fordon. Visningen leddes av samordnaren för konsortiet, Europas ledande utvecklare av robotik och autonoma system, Milrem Robotics.

Under iMUGS (integrerat modulärt obemannat marksystem) kommer en modulär, cybersäker och skalbar arkitektur för hybridbemannade-obemannade system att utvecklas för att standardisera ett europeiskt ekosystem för flyg- och markplattformar, kommando-, kontroll- och kommunikationsutrustning, sensorer, nyttolaster och algoritmer. Redovisade operativa utmaningar inkluderar förbättrad interoperabilitet, ökad situationskännedom och snabbare beslutsfattande.

Systemet kommer att använda ett befintligt obemannat markfordon - Milrem Robotics THeMIS - och en specifik lista över nyttolaster.

”Huvudsyftet med iMUGS-projektet är att integrera robotsystem med befintlig bemannad teknik i europeiska försvarsorganisationer som lägger till en ny förmåga som kommer att övermatcha våra motståndares förmåga,” säger Kuldar Väärsi, VD för Milrem Robotics. Han betonar att iMUGS kommer att bidra till Europeiska unionens strategiska autonomi och stärka samarbetet mellan medlemsstaterna.

Under den första demonstrationen visade konsortiets partners hur THeMIS kan distribueras på slagfältet med hjälp av vanliga bepansrade persontransportfordon (APC) och samköras med obemannade flygsystem. Specifik teknik som användes var Boxer APC från Krauss-Maffei Wegmann (KMW) och en kopplad drönare från Acecore Technologies. En multirotordrönare från Atlas Dynamics utgjorde också en del av scenariot.

Sammantaget spelades två scenarier upp i samarbete med den estniska försvarsmakten.

I det första scenariot drivs THeMIS integrerad med Acecores kopplade drönare Beyond the Sight Line (BLOS) av soldaterna och används för att upptäcka och rikta in sig på en fiendeposition. Efter att målet fastställts beställdes indirekt eld och efterföljande åtgärd utfördes med hjälp av drönarfoton.

Syftet med det andra scenariot var att hämta skadade från ett kraschat fordon och sedan hämta fordonet. Båda insatserna genomfördes med THeMIS UGV medan Boxer bogserade UGV in i uppdragsområdet och Atlas drönare tillhandahöll övervakning och lägesinformation.

"Visningen bekräftade att vi har interaktionen mellan bemannade och obemannade system, liksom samspelet mellan hårdvara och programvara, under kontroll", säger Thomas Reining, iMUGS projektledare på Krauss-Maffei Wegmann.

Kraven för standardiserade UGS har ställts av sju EU-länder: Estland, projektledare, samt Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Lettland och Spanien.

"Alla deltagande länder har visat stort intresse för att bidra till utvecklingen av europeiska UGS", säger Martin Jõesaar, projektledare för iMUGS från Estlands center för försvarsinvesteringar. "Länderna förstår att de måste växa med branschen för att snabbt integrera den här typen av ny teknik och vägleda branschen mot de bästa lösningarna."

iMUGS är ett samarbete mellan 13 olika parter: Milrem Robotics (projektkoordinator), Talgen Cybersecurity, Safran Electronics & Defense, NEXTER Systems, Krauss-Maffei Wegmann, Diehl Defense, Bittium, Insta DefSec, (Un)Manned, dotOcean, Latvijas Mobilais Telefons, GMV Aerospace and Defense, och Royal Military Academy of Belgium.

Se demo 1 för scenario 1 här - https://youtu.be/wAQHPdmm48M

Se demo 1 för scenario 2 här - https://youtu.be/2vobuDOcfDA

Detta meddelandes ursprungliga källspråkstext är den officiella versionen. Översättningar tillhandahålls endast som ett stöd och skall jämföras med källspråkstexten, vilken är den enda versionen av texten som har rättslig verkan.

Contacts

Gert Hankewitz
Milrem Robotics
Gert.hankewitz@milrem.com

Contacts

Gert Hankewitz
Milrem Robotics
Gert.hankewitz@milrem.com