Owl Labs: 95% av norske bedrifter planlegger å fortsette med hybridarbeid

Ifølge en fersk rapport fra Owl Labs - The State of Hybrid Work Report - planlegger 35% av norske bedrifter å kvitte seg helt med kontoret

OSLO--()--En ny studie (The State of Hybrid Work Report) fra teknologibedriften Owl Labs, hvor 500 nordiske bedriftsledere har deltatt, viser at kun 6% forventer at deres ansatte vender tilbake til kontoret på heltid etter pandemien, noe som indikerer en mer permanent overgang til hybridarbeid. Hele 96% av svenske bedriftsledere planlegger for en hybrid arbeidskraft etter pandemien, tett fulgt av Norge (95%), Danmark (92%) og Finland (92%).

To tredjedeler (66%) av de nordiske bedriftslederne mener at hybridarbeid gjør bedriftene mer lønnsomme. Blant de svenske bedriftslederne tror 65% på økt lønnsomhet gjennom hybridarbeid (Finland 69%, Danmark 65% og Norge 55%). Større bedrifter med mer enn 1000 ansatte tror i større utstrekning at hybridarbeid gjør dem mer lønnsomme (78%) enn små og middelstore bedrifter (61%).

Nærmere halvparten (48%) av de nordiske bedriftslederne tror at distanse- og hybridarbeid har påvirket virksomheten deres positivt, og mindre enn en fjerdedel (23%) tror at distansearbeid har hatt en negativ innvirkning på virksomheten deres. De tre forretningsområdene som har blitt påvirket mest positivt, innbefatter: bedriftskostnader (50%), produktivitet (48%) og de ansattes trivsel (48%).

Et nytt, friere arbeidsmiljø

To tredjedeler (66%) av de nordiske bedriftene planlegger å innføre et visst antall dager hver uke hvor de ansatte skal være på kontoret. Det er flest danske bedrifter som planlegger dette, med 73%, fulgt av svenske bedrifter med 68% og finske bedrifter med 60%. Norske bedrifter er med 55% de som minst sannsynlig vil opprettholde et visst antall dager på kontoret.

Majoriteten av bedriftslederne (62%) planlegger å beholde samme størrelse på kontorlokalene som før pandemien, selv med økt hybridarbeid. Kun 14% av de nordiske bedriftene planlegger å kvitte seg med sine kontorer helt, og på den andre siden planlegger 3% å øke kontorarealet for å få plass til et voksende team. Omtrent en tredjedel, 35%, av de norske bedriftene planlegger mest sannsynlig å kvitte seg med sine kontorer helt.

Hele 94% av de nordiske bedriftslederne er opptatt av å utforske nye rutiner rettet mot det framtidige arbeidet etter pandemien, som f.eks. å innføre muligheten for å arbeide fra hvor som helst (42%) og en 4-dagers arbeidsuke (33%). Det som går igjen i resultatene fra undersøkelsen, er at svenske bedriftsledere er mye mer åpne for å utforske en progressiv arbeidsplasspolitikk (friere disponering av dager på kontoret eller hjemme, friere valgmuligheter for hvor man skal jobbe fra osv.), mens Norge er minst åpen for å utforske dette.

Teknologien spiller en avgjørende rolle for at hybridarbeidet skal fungere

Når bedrifter går over til hybridarbeid, spiller teknologien en avgjørende rolle. Majoriteten (90%) av nordiske organisasjoner planlegger derfor nå sin arbeidsplasspolitikk og infrastruktur for å forberede sine arbeidsplasser på dette. Viktige forberedelser som bedriftene gjennomfører, er:

● Investeringer i digitale kommunikasjonsverktøy og teknologier, som f.eks. Slack, Zoom, konferansekameraer m.m. (28%)

● Fortsatt tiltak for sosial distansering for de ansatte på kontoret (28%)

● Sørge for arbeidsverktøy både hjemme og på kontoret, slik at de ansatte enkelt kan arbeide hjemmefra, på kontoret eller andre steder (25%)

Frank Weishaupt, administrerende direktør ved Owl Labs, sier:

- Det er oppmuntrende å se at bedriftsledere i de nordiske landene legger til rette for hybridarbeid etter pandemien. Ettersom organisasjonene allerede har tilpasset seg for å arbeide på distanse, har de også sett fordelene. Nå fins mulighetene for å ansette kunnskapsrikt personale på distanse, uansett hvor de bor, gjennom å anvende ny teknologi, samtidig som de skjærer ned på kostnadene. Teknologien vil spille en nøkkelrolle i å bidra til et permanent skifte til hybridarbeid. Bedriftene som lykkes, vil utvikle retningslinjer for infrastruktur og arbeidsplasser som gjør det mulig for de ansatte å opprettholde et høyt kreativitetsnivå samtidig som de har et fungerende samarbeid, uansett hvor de kobler seg opp fra.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen ble utført i mai 2021 av Vitreous World, hvor 500 bedriftsledere og sjefer i de nordiske landene ble intervjuet (Sverige 203, Finland 180, Danmark 97 og Norge 20).

Om Owl Labs

Owl Labs er en teknologibedrift som revolusjonerer måten vi samarbeider på. Owl Labs skaper fascinerende og inkluderende møteopplevelser for dagens distansearbeidere og for virtuelle klasserom. Bedriftens flaggskipprodukt er den prisbelønte Meeting Owl Pro, en Wi-Fi-aktivert 360-graders videokonferanseenhet, med mikrofon og høyttaler som styres av patentert teknologi, med automatisk zoom som retter seg inn mot den personen som snakker. Meeting Owl Pro ble i 2020 kåret til en av de 100 beste innovasjonene i TIMEs Best Inventions of 2020. Bedriften, med hovedkontor i Boston i USA, ble grunnlagt i 2014 av robotteknikerne Max Makeev og Mark Schnittman. Owl Labs fortsetter å lede teknologiutviklingen innen distansearbeid med sin årlige rapport State of Remote Work Report. For mer informasjon om Owl Labs vennligst besøk: www.owllabs.com.

Contacts

Pressekontakt/Test:
Björn Dahlgren, PR for Owl Labs i Norden, via Northern Link PR
bjorn@nlpr.se

Contacts

Pressekontakt/Test:
Björn Dahlgren, PR for Owl Labs i Norden, via Northern Link PR
bjorn@nlpr.se