Forum voor beveiligde gemeenschappen: gedragsinzichten kunnen regeringen in de postpandemische wereld helpen

Mensen zijn irrationeel: wereldwijde gedragswetenschappelijke experts 'duwen' burgers in de goede richting

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--()--Het Secure Communities Forum, een wereldwijd samenwerkingsverband van beveiligingsprofessionals, heeft een toonaangevend panel van experts bijeengeroepen om te bespreken hoe gedragswetenschap positieve sociale cohesie kan beïnvloeden, voortbouwend op het concept van positief burgerschap, en positief individueel gedrag aan te moedigen. Het virtuele evenement werd bijgewoond door 134 mensen uit 18 landen.

Het Secure Communities Forum riep het webinar bijeen als reactie op de aanhoudende Covid-19-pandemie. Overheden en wetshandhavingsinstanties hebben gedragswetenschap gebruikt om naleving van volksgezondheidsmaatregelen zoals sociale afstand en het dragen van maskers aan te moedigen.

Lindsay Juarez, directeur van Irrational Labs, VS, opende de sessie en stelde dat we aannemen dat mensen rationeel zijn, wat niet het geval is. Ze zei: "Gedragswetenschap gaat over het opzetten van mensen voor succes en het doorbreken van het lawaai. Informatie is niet genoeg om gedrag te veranderen, de context van de besluitvorming is van belang.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Caroline Sullivan
caroline@cw8-communications.com

Contacts

Caroline Sullivan
caroline@cw8-communications.com