Organon lanseres som New Women's Health Company

Selskapet har til hensikt å lytte til kvinner for å forstå deres helsebehov og tilby løsninger som det er stort behov for

STOCKHOLM--()--Organon (NYSE: OGN) ble i dag lansert som verdens eneste globale helsebedrift i sin størrelse. Selskapet har én enkelt visjon: å gjøre hverdagen bedre og sunnere for alle kvinner. Med et kvinnedominert lederteam vil selskapet ha hovedkontor i USA, med filialer verden over, blant annet i København, Espoo, Oslo og Stockholm. Organon har et utvalg på over 60 produkter med et internasjonalt fotavtrykk i over 140 land, med nesten 80 % av den årlige omsetningen på omtrent 6,5 milliarder dollar generert utenfor USA.

«Det er spennende å sitte bak rattet i et nytt og levende selskap med et så viktig formål; en innsats for å forbedre kvinners helsemessige resultater», sier Simon Nicholson, administrerende direktør for Organon UK&ENI Cluster (som omfatter Storbritannia, Irland, Israel, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Latvia, Litauen, Estland og Island). “Med nye anskaffelser og samarbeidspartnere vil Oregon kunne vokse utover kjernevirksomheten vår, prevensjon og fertilitet, for å imøtekomme kvinners helsebehov gjennom hele kvinnens livssyklus. Dette vil bli styrt av et fornyet fokus på vår kvinnehelseportefølje, med flere lanseringer av biotilsvarende legemidler og en fornyet energi bak våre solide merkevarer innen dermatologi, smerte, åndedrett og hjerte/kar.»

«Styrken vår kommer ikke bare fra medisiner og løsninger, men fra det mangfoldige teamet av Organons grunnleggere som vi har samlet for lanseringen av dette unike selskapet. Vi er alle personlig investert i denne muligheten, og det vi gjør betyr virkelig noe.»

En variert portefølje er drivkraften bak vedvarende vekst: Organon vil utforske nye muligheter og samarbeid på tvers av de tre hovedpilarene: kvinners helse, biotilsvarende legemidler og etablerte merkevarer:

  • Kvinners helse: Organon har et dedikert team som har fokus på å sikre bedre tilgang til prevensjons- og fertilitetsprodukter, og et omfattende utdannings- og opplæringsprogram som skal hjelpe kvinner og helsepersonell med å forstå hvilke valg de har tilgjengelig. Det skjer fortsatt et skifte mot langttidsvarende reversible prevensjonsmidler og et stort fertilitetsmarked med uutnyttet potensial drevet av endret sosial demografi.
  • Biotilsvarende legemidler:Ved å bygge på vår nåværende vekstvirksomhet har vi et dynamisk marked med flere lanseringsmuligheter i de kommende årene. Et kjerneområde for vekst med mulighet til å skape verdier for både Organon, helsevesenet og pasienter i Danmark, Finland, Norge og Sverige.
  • Etablerte merker: Porteføljen med etablerte merkevarer vil bli fornyet for å maksimere markedsledende og kjente merkevarer som spenner over viktige behandlingsområder som kardiovaskulær, respiratorisk, smerte, bein og dermatologi.

Kvinner i fokus: Organons tilnærming til innovasjon: Organons FoU-filosofi er å bygge virksomheten rundt pasientens behov, med det mål å identifisere og videreutvikle helsemuligheter for kvinner som gjør gjør at de kan leve best mulig hver eneste dag.

Selskapets omfattende globale evner innen klinisk utvikling og pasientsikkerhet, tilsyns- og medisinske forhold gjør at vi er godt posisjonert for å identifisere lovende medisiner, diagnostikk og enheter med størst potensial for å påvirke kvinners helse.

«Kvinner har i alt for lang tid blitt fortalt at de bare må godta vanlige plager som for eksempel tunge, smertefulle og uregelmessige menstruasjonsblødninger, inkontinens og overgangsalder», sier Jennifer Olovson, leder for den nordiske forretningsenheten, Organon UK & ENI. «Organons oppgave er å endre dette. Vi mener at ved å identifisere sykdommer tidligere og endre sykdomsforløpet eller de helsemessige forholdene kan vi gi kvinner bedre livskvalitet i alle livets stadier.»

For å markere den første handelsdagen samlet Organon hundrevis av stemmer fra hele verden for å lage multimediainstallasjonen «Wall of Voices» (En vegg av stemmer), utenfor New York-børsen, som et symbol på Organons innsats for å lytte til kvinners behov og utfordringer. «Wall of Voices» deler kraftfulle perspektiver, stemmer og bilder av kvinner som fremhever helseproblemene som er viktige for dem.

Installasjonen «Wall of Voices» vil bli gjort tilgjengelig på HereForHerHealth.com. Kvinner verden over kan la sine stemmer bli hørt ved å gripe til mikrofonen på HereForHerHealth.com.

Gå til organon.com for å lære mer om Organon.

Om Organon

Organon (NYSE: OGN) er et globalt helseselskap dannet som et avledet selskap av Merck, med fokus på å forbedre kvinners helse i alle stadier av livet. Selskapet er her for kvinners helse og har en portefølje på over 60 legemidler og produkter på tvers av flere behandlingsområder. Organons produkter er ledet av en portefølje med reproduksjonsprodukter kombinert med en stadig større virksomhet innen biotilsvarende legemidler og en stabil franchise-virksomhet innen etablerte legemidler. Dette gir Organons produkter solide kontantstrømmer som vil støtte investeringer i fremtidige vekstmuligheter i kvinners helse, inkludert innen forretningsutvikling. Samtidig griper Organon muligheter til å samarbeide med biofarmasøytiske innovatører som ønsker å kommersialisere produktene sine ved å utnytte omfanget og tilstedeværelsen i raskt voksende internasjonale markeder.

Organon har et globalt fotavtrykk med betydelig skala og geografisk rekkevidde, kommersielle evner i verdensklasse og rundt 9000 ansatte, med hovedkontor i Jersey City i New Jersey.

Du finner mer informasjon på www.organon.com eller ved å legge oss til på LinkedIn og Instagram.

Fremtidsrettet uttalelse fra Organon & Co., Jersey City, NJ, USA

Denne pressemeldingen fra Organon & Co., Jersey City, NJ, USA («selskapet») kan inneholde «fremtidsrettede uttalelser» slik det er definert i safe-harbor-bestemmelsene i US Private Securities Litigation Reform Act fra 1995. Disse uttalelsene er basert på gjeldende tro og forventninger fra selskapets ledelse og er gjenstand for betydelig risiko og usikkerhet. Hvis de underliggende forutsetningene viser seg å være unøyaktige, eller det oppstår risiko eller usikkerhet, kan faktiske resultater avvike vesentlig fra de som er angitt i de fremtidsrettede uttalelsene.

Risiko og usikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til, generelle bransjevilkår og konkurranse; generelle økonomiske faktorer, herunder svingninger i rente og valutakurs; effekten av det globale utbruddet av det nye koronaviruset (COVID-19); virkningen av regulering av legemiddelindustrien og lov om helsevesen i USA og internasjonalt; globale tendenser mot begrensning av priser i helseomsorgen; teknologiske fremskritt, nye produkter og patenter som konkurrenter anskaffer seg; utfordringene som ligger i utvikling av nye produkter, herunder anskaffelse av godkjenning fra myndighetene; selskapets evne til nøyaktig å forutsi fremtidige markedsforhold; produksjonsvansker og forsinkelser; økonomisk ustabilitet i internasjonale økonomier og landrisiko; avhengighet av effektiviteten av selskapets patenter og annen beskyttelse for innovative produkter; og eksponering for søksmål, inkludert patentsøksmål, og/eller regulatoriske handlinger.

Selskapet forplikter seg ikke til å offentlig oppdatere slike fremtidsrettede uttalelser, verken som følge av nye opplysninger, fremtidige hendelser eller på annen måte. Ytterligere faktorer som kan medføre at resultatene avviker vesentlig fra de som er beskrevet i de fremtidsrettede uttalelsene finner du i selskapets dokumentasjon innlevert til Securities and Exchange Commission (SEC), som er tilgjengelig på SECs nettsted (www.sec.gov).

Contacts

Mediekontakt:
Priya Lakhani-Quiling
Priya.lakhani-quiling@organon.com
Tlf: +44 (0) 7957 234632 / +44 (0) 7812 743 644

Contacts

Mediekontakt:
Priya Lakhani-Quiling
Priya.lakhani-quiling@organon.com
Tlf: +44 (0) 7957 234632 / +44 (0) 7812 743 644