Niezależne badanie dowodzi, że oferowane przez LiveRamp rozwiązanie do uwierzytelniania ruchu sieciowego przynosi specjalistom ds. marketingu ponad 340% zwrotu z inwestycji

Globalne wdrożenie ATS przez ponad 400 globalnych wydawców i 70 platform potwierdza, że jest to czołowe rozwiązanie ekosystemu sieciowego w czasie po rezygnacji z cookies.

SAN FRANCISCO--()--LiveRamp® (NYSE: RAMP) czołowa platforma wymiany danych podała dziś, że rozwiązanie uwierzytelniania ruchu sieciowego Authenticated Traffic Solution (ATS) jest użytkowane przez setki wydawców, marek i platform z całego świata, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Australii i Japonii. Ponad 70 platform koordynujących popyt i podaż, w tym 70% notowanych w rankingu mediów cyfrowych Comscore 20 i 65% w Comscore 50, użytkuje ATS, aby zaoferować specjalistom ds. marketingu bardziej wydajną metodę docierania do konsumentów i mierzenia zasięgów kampanii reklamowych bez zewnętrznych plików cookies czy identyfikatorów urządzeń mobilnych.

„Po rezygnacji z zewnętrznych plików cookies i identyfikatorów urządzeń mobilnych branża cyfrowa przechodzi potężne przeobrażenia. Rozpoczęliśmy tworzenie neutralnej i interoperacyjnej infrastruktury dla tej nowej rzeczywistości, a niesamowite upowszechnienie się ATS na całym świecie dowodzi, że nam się udało – powiedział Scott Howe, prezes LiveRamp. - Wystarczy oddać wydawcom i marketingowcom kontrolę nad danymi objętymi ATS. Kontrola ta zapewnia lepsze wyniki marketingowcom i wydawcom i daje szansę na większą przejrzystość. Z ATS korzysta ponad 100 marek, w tym klienci agencyjni. Spodziewamy się, że liczba ta będzie rosła”.

Wydawcy

Wydawcy, w tym Microsoft Advertising, druga najpopularniejsza na świecie platforma treści reklamowych, która osiągnęła ponad 40-procentowy wzrost zysków z uwierzytelnionych treści reklamowych liczony według wyświetleń, korzystają z ATS do uruchamiania baz klientów i zwiększania zysków. Skala, na jaką ATS przyjęło się na świecie, pokazuje, że szeroka rzesza wydawców postrzega rozwiązanie oferowane przez LiveRamp nie tylko jako istotne w kontekście wyników ich działalności, ale także z punktu widzenia docierania do unikatowej, zróżnicowanej grupy odbiorców. Do grona znamienitych wydawców korzystających z ATS należą: Realtor.com, CafeMedia, Tubi i The McClatchy Company w USA; Dennis Publishing, eBay Classifieds Group UK i IDG w Wielkiej Brytanii; Burda Community Network w Niemczech; oraz Cricket Australia, pierwszy wydawca operujący w środowisku aplikacji mobilnych, a także wielu innych.

  • „Widzowie programów telewizyjnych są dziś dobrze osadzeni w środowiskach streamingowych, podzielonych w perspektywie światowej na różnorodne platformy mobilne dla reklamodawców. To stawia przed marketingowcami wyzwanie pod względem dotarcia i mierzenia docelowej, wielowymiarowej grupy odbiorców oraz wprowadzenia spersonalizowanych identyfikatorów, które zagwarantują, że kampanie reklamowe będą dostosowane do konkretnych kanałów i urządzeń – powiedział Mark Rotblat, dyrektor ds. przychodów Tubi. - Poprzez uwierzytelnianie LiveRamp pomaga nam nawiązywać bezpośrednią relację z naszymi widzami, dzięki czemu możemy na szeroką skalę oferować im doświadczenia, których oczekują”.
  • „Jako jeden z pierwszych europejskich użytkowników, oferowanego przez LiveRamp, ATS zacieśniliśmy nasze relacje z ważnymi dla nas wydawcami partnerskimi – dodała Mandy Schwab, dyrektor ds. mediów cyfrowych w Burda Community Network (BCN). - Od momentu zintegrowania rozwiązania ATS, które nastąpiło w ubiegłym roku, umożliwiliśmy markom mediowym dostęp do większych zysków z mediów dzięki stworzeniu spersonalizowanej, wiarygodnej grupy odbiorców”.
  • „Razem z LiveRamp oddajemy stery w ręce wydawców – powiedział Paul Bannister, dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji CafeMedia. - Umożliwiamy tysiącom współpracujących z nami marek powiększanie zysków dzięki korzystaniu w sposób bezpieczny i ukierunkowany na ochronę prywatności z danych uzyskanych z pierwszej ręki, bez konieczności martwienia się o wycieki danych, co zapewnia oferowana przez LiveRamp kompleksowa technologia kontroli danych. Już teraz widzimy, że w przypadku odbiorców poddanych uwierzytelnianiu uzyskujemy lepsze wyniki niż przy korzystaniu z zewnętrznych plików cookies”.

Marki

Nowe badanie Total Economic Impact (TEI) firmy Forrester Consulting przeprowadzone na zlecenie LiveRamp wykazało, że reklamodawcy korzystający z oferowanego przez LiveRamp ATS mogą w ciągu zaledwie trzech lat uzyskać zwrot z inwestycji na poziomie 343%, a zwrot z inwestycji początkowej po zaledwie sześciu miesiącach.

Ponad 100 marek światowych z różnych klastrów uznało konieczność znalezienia alternatywy dla utraty wartości danych i stwierdziło, że ATS jest trwałym i cennym rozwiązaniem dla wiarygodnego uruchamiania, mierzenia i przypisywania atrybutów do konkretnych urządzeń, aplikacji mobilnych, podłączonych kanałów TV i usług OTT. W porównaniu do kampanii opartych na zewnętrznych plikach cookies marketingowcy dostrzegli, że LiveRamp przynosi szereg korzyści, w tym:

  • uzyskany przez wiodącą na świecie, międzynarodową sieć hoteli wzrost rezerwacji na poziomie 403%,
  • 85-95% pełnych obejrzeń spotów wideo (Video Completion Rate, VCR) wiodącej organizacji niedochodowej zajmującej się zdrowiem społecznym,
  • uzyskany w ubiegłym roku przez wiele marek średni wzrost stopy zwrotu z aktywów na poziomie 84,3%.

Tylko w pierwszym kwartale 2021 r. ATS umożliwił setkom marek przeprowadzenie kampanii reklamowych ukierunkowanych na konkretnych odbiorców ze wszystkich kanałów, dzięki czemu relacje z konsumentami stały się trafne, skonkretyzowane i możliwe do zmierzenia. W miarę nabierania przez marki i ich przedstawicieli rozpędu zwiększyło się ich zainteresowanie rozwiązaniem LiveRamp, co wynika z dążenia do aktywowania segmentów platform technologii i wydawców umożliwiających ich dotarcie do konkretnych odbiorców – bez konieczności korzystania z zewnętrznych plików cookies i identyfikatorów urządzeń.

  • „Jeszcze przed wyeliminowaniem zewnętrznych plików cookies korzystaliśmy z innego rodzaju identyfikatorów, które pozwoliłyby nam na świadczenie lepiej ukierunkowanych usług marketingowych i poprawę zysków z marketingu, zwłaszcza w przypadku sieciowych kampanii wideo, ponieważ konsumenci coraz więcej czasu poświęcają na oglądanie treści wideo – powiedział Manuel Cimarosti, dyrektor ds. analityki mediów i strategii danych w Danone. - Już na etapie testów, w porównaniu do zewnętrznych plików cookies, ATS przyniósł 4% wzrost wartości wskaźnika pełnych obejrzeń treści wideo względem większej efektywności kosztowej na poziomie 40%. Wyniki te są bezcenne, ponieważ nadal rozwijamy nasze bezpośrednie relacje z odbiorcami użytkującymi różne kanały dystrybucji treści i reinwestujemy oszczędności w zwiększanie zasięgów”.
  • „Nasza branża znalazła się na rozdrożu, z którego możemy ruszyć naprzód, kierując się przejrzystością i opartym na świadomości prywatności podejściu do uwierzytelniania użytkowników, albo ryzykować popełnienie tych samych błędów, jakie zdarzyły nam się przy korzystaniu z zewnętrznych plików cookies – dodała Liane Nadeu, wiceprezes i szefowa działu marketingu precyzyjnego i inwestycji w Digitas North America. - Radzimy naszym klientom, aby wykorzystali czas, jaki pozostał do całkowitego wyeliminowana zewnętrznych plików cookies i przetestowali, a także zainwestowali w rozwiązania uwierzytelniające, dzięki którym zyskają większe zaufanie konsumentów”.

Platformy

Od chwili wprowadzenia na rynek, identyfikator zdobył dużą popularność wśród platform i jest wykorzystywany na wszystkich najważniejszych na świecie platformach podażowych, w tym Index Exchange, Magnite, OpenX, PubMatic, a ostatnio Xandr. ATS wykorzystywany jest również na wszystkich wiodących platformach popytowych, jak na przykład Amobee, Beeswax, Criteo, MediaMath, Roku i The Trade Desk.

„ATS zaprojektowano tak, aby wytrzymał próbę czasu, uwzględniał przyszłe zmiany w prawodawstwie o prywatności i gwarantował konsumentom wartość dodaną – zauważył Travis Clinger, wiceprezes LiveRamp ds. adresowalności ekosystemu. - Nie ma wątpliwości co do tego, że uwierzytelnianie przekłada się na zasoby o wyższej wartości i lepsze wyniki. Ci, którzy już dziś wdrożą strategię uwierzytelniania, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną w zakresie zastępowania identyfikatorów urządzeń mobilnych, zewnętrznych plików cookies i innych nastręczających problemy identyfikatorów, w przypadku których prywatność konsumenta nie jest priorytetem”.

Więcej informacji na temat ATS można uzyskać na stronie liveramp.com/authenticated-traffic-solution.

LiveRamp

LiveRamp to czołowa platforma wymiany danych służąca do bezpiecznego i efektywnego ich wykorzystywania. Dzięki kluczowym możliwościom rozpoznawania tożsamości i niezrównanej sieci, LiveRamp pozwala firmom i ich partnerom na lepsze łączenie, kontrolowanie i aktywowanie danych w celu tworzenia zupełnie nowej jakości obsługi klienta i osiągania lepszych wyników biznesowych. W pełni interoperacyjna i neutralna infrastruktura LiveRamp zapewnia kompleksowe możliwości zastosowania przez najlepsze marki, agencje i wydawców z całego świata. Więcej informacji na stronie internetowej www.LiveRamp.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle Millsap w imieniu LiveRamp
e-mail: liveramp@havasformula.com
tel. 619-857-2384

Contacts

Michelle Millsap w imieniu LiveRamp
e-mail: liveramp@havasformula.com
tel. 619-857-2384