REPLY: nieuw onderzoek getiteld “E-commerce trends: mobiliteit en autoverkoop” naar de huidige perceptie van het concept mobiliteit en de nieuwste technologische trends

Via het Trend Sonar monitoring platform wordt de evolutie van e-commerce in de automobielsector geanalyseerd en bekeken hoe de digitale wereld het concept van mobiliteit virtueel vergroot

TURIJN, Italië--()--Via het eigen Trend Sonar platform voor trendmonitoring heeft Reply onlangs een onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe het e-commerce-model in de loop der tijd is geëvolueerd – met name in de automobielsector – waardoor de sector ingrijpende veranderingen heeft ondergaan en bijgevolg de verwachtingen van de klanten zijn beïnvloed.

Een digitale aanpak en een sterke online aanwezigheid zijn onmisbaar geworden in de automobielsector, vooral sinds vorig jaar toen de wereldwijde pandemie het digitale domein op een voordeelspositie plaatste en bedrijven beloonde die erin slaagden hun bedrijfsmodel snel aan te passen ten gunste van de digitalisering.

In het afgelopen jaar (meer specifiek van april 2020 tot maart 2021) is via het Trend Sonar platform van Reply, na een analyse van de frequentie van vermeldingen van miljoenen online bronnen – artikelen in de vakpers, massamedia, octrooien en wetenschappelijke publicaties – inderdaad een groei bevestigd van 61%, van inhoud die verband houdt met e-commerce in de automobielsector in vergelijking met de voorgaande 12 maanden.

Een evolutie die al lang gaande is. Verandering is niet nieuw door de automobielsector: in de afgelopen 20 jaar was de sector de hoofdrolspeler in een ongekende revolutie. Uit de analyse van Reply blijkt in feite dat alle voorwaarden en vereisten aanwezig zijn en de sector zich op de drempel van een nieuwe discontinuïteit lijkt te bevinden.

De eerste online marktplaatsen voor tweedehands auto's dateren van 2000, terwijl enkele jaren later de eerste online brokerplatforms aan populariteit begonnen te winnen, die erkende dealers en eindgebruikers rechtstreeks met elkaar in contact brachten en online boekingen, autoconfiguratie en digitale brochurediensten aanboden. Daarna volgden de eerste online dealers en de laatste jaren zijn autofabrikanten begonnen met de rechtstreekse verkoop van hun voertuigen aan de eindconsument, door middel van 'Direct to Consumer'-modellen.

Het huidige scenario: tussen de fysieke en de digitale wereld. Met de Covid-19-pandemie is het tempo van de digitalisering enorm versneld: gedigitaliseerde analysesystemen, prijsstellingsinstrumenten en financieringsprocessen zijn nu een noodzakelijke norm om de leads in de sector te helpen vergroten. Het onderzoek van Reply laat heel duidelijk zien hoe we ons op dit moment op een kruispunt bevinden tussen het aanbod van digitale en traditionele diensten. In de nabije toekomst zullen diensten zoals 3D-showrooms, virtuele testritten, geavanceerde configuratietools en digitale conciërgediensten naar verwachting steeds meer worden gebruikt, zodat consumenten producten direct online kunnen testen en configureren.

Door te kiezen voor rechtstreekse online verkoop aan klanten, zetten autofabrikanten die volledig digitaal opgezet zijn het traditionele autoaankoopmodel op zijn kop. De huidige revolutie heeft ook gevolgen voor de ervaring van de klant: leasing, financiering, de keuze van verzekeringsaanbieders en -dekking of zelfs de registratie van voertuigen zijn onlangs gedigitaliseerd en geautomatiseerd, waardoor de wachttijden korter zijn geworden en er geen papieren documenten meer nodig zijn.

Mobiliteit wordt steeds virtueler. Sinds car sharing-diensten hun intrede deden, begon men mobiliteit in feite te zien als een dienst die is gebouwd rond de digitale wereld. Veel autofabrikanten en toeleveranciers kiezen voor een aanpak waarbij de auto een platform wordt dat toegang kan bieden tot een breed digitaal ecosysteem van op apps gebaseerde gegevens en diensten. Verwacht wordt dat auto's in de toekomst niet alleen een middel voor mobiliteit en vervoer zullen zijn, maar ook steeds meer zullen worden gebruikt als een instrument om gegevens over klanten te verzamelen. De toegang tot en het uitwisselen en delen van deze informatie zullen doorslaggevend zijn voor de toekomstige dynamiek en mede bepalen wat de klant voorgeschoteld krijgt. Dit kan variëren van een hele reeks meer complete en gepersonaliseerde diensten tot zelfs oplossingen die door de klant zelf worden voorgesteld.

Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar op de website van Reply op 'E-commerce trends: mobiliteit en autoverkoop'.

Reply
Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Met zijn netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven definieert en ontwikkelt Reply bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door nieuwe concepten als AI, big data, cloud computing, digitale media en het internet of things. Reply biedt advies, systeemintegratie en digitale diensten aan organisaties in de sectoren telecom en media, industrie en diensten, het bank- en verzekeringswezen en de publieke sector. www.reply.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontacten

Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Aaron Miani
a.miani@reply.com
Tel. +44 (0)20 7730 6000

Contacts

Mediacontacten

Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Aaron Miani
a.miani@reply.com
Tel. +44 (0)20 7730 6000