Baanbrekende langetermijngegevens van MINDACT-studie van EORTC gepubliceerd in The Lancet Oncology

IRVINE, Calif. & AMSTERDAM--()--Agendia, Inc., een wereldleider op het gebied van precisie-oncologie voor borstkanker, heeft vandaag aangekondigd dat langetermijnfollow-upgegevens van MINDACT, de prospectieve, gerandomiseerde studie die is ontworpen om het klinische nut van de MammaPrint®-risicoscore verder te bevestigen bij het bepalen van de noodzaak van chemotherapie bij borstkankerpatiënten, zijn gepubliceerd in The Lancet Oncology en hier online kunnen worden bekeken.

Zoals eerder gemeld op de ASCO-conferentie in mei 2020, de Europese Borstkankerconferentie in oktober 2020, en belicht in een mondelinge presentatie tijdens SABCS in december 2020, zijn de gegevens die zijn gepubliceerd in The Lancet Oncology een bevestiging van MINDACT als een positieve de-escalatiestudie en laten deze zien dat bijna de helft van de vrouwen die chemotherapie zouden hebben gekregen, deze behandeling kunnen vermijden en dezelfde uitstekende resultaten behalen.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • Met gegevens van 5 jaar beschikbaar voor 92 procent van de ingeschreven patiënten, bleef voldaan worden aan het primaire eindpunt van de studie. Overleving zonder metastasering op afstand (DMFS) na 5 jaar bij vrouwen met borstkanker met een klinisch hoog risico maar genomisch laag risico en die niet werden behandeld met chemotherapie, was 95,1 procent. Dit toont aan dat MammaPrint® Low Risk-patiënten uitstekende resultaten hebben zonder adjuvante chemotherapie.
  • Het verschil in 5-jaars DMFS tussen patiënten in dit cohort die met en zonder chemotherapie werden behandeld, is nu een niet-significante 0,9 procent, een opmerkelijke afname ten opzichte van de 1,5 procent die eerder werd gerapporteerd in de New England Journal of Medicine in 2016.
  • Bij het stratificeren van patiënten met een klinisch hoog risico / MammaPrint Low Risk naar leeftijd, ontdekten de onderzoekers dat er voor vrouwen ouder dan 50 geen verschil was in DMFS tussen vrouwen die adjuvante chemotherapie kregen en vrouwen die dat niet kregen. Dit wijst erop dat deze patiënten chemotherapie veilig konden vermijden en toch hetzelfde resultaat konden behalen.
  • De waarnemingen bij vrouwen van 50 jaar of jonger, waar na 8,7 jaar een voordeel van 5 procent werd waargenomen van chemotherapie, zijn interessant voor de onderzoeksgemeenschap en zouden moeten leiden tot onderzoek naar de respectieve verdiensten van chemotherapie of onderdrukking van de ovariële functie door middel van een LHRH-analoog, bij deze specifieke jonge patiëntenpopulatie met een hoog klinisch risico en een laag genomisch risico.
  • Zoals gepresenteerd in 2016, waren de MINDACT-resultaten op de lange termijn consistent voor zowel lymfeklier-negatieve als lymfeklier-positieve (1 tot 3 lymfeklieren) patiënten. Hieruit blijkt dat een MammaPrint Low Risk-classificatie moet worden beschouwd als een laag risico ongeacht andere klinische factoren, en dat patiënten in deze populatie kunnen afzien van chemotherapie.

“We zijn enorm trots op de publicatie van deze resultaten in The Lancet Oncology - de follow-up op langere termijn toont duidelijk het nut aan dat MammaPrint biedt aan clinici en hun patiënten. Het bevestigt in het bijzonder dat een laag genomisch risico een laag risico betekent, en dat we patiënten veilig kunnen de-escaleren, vooral degenen ouder dan 50 jaar, die normaal gesproken agressief werden behandeld, inclusief degenen met een lymfeklier-positieve ziekte,” aldus Martine Piccart, MD, PhD, honorair hoogleraar oncologie aan de Université Libre de Bruxelles, wetenschappelijk directeur van het Jules Bordet Instituut, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Stichting Borstkankeronderzoek, voormalig voorzitter van de EORTC, voormalig voorzitter van ESMO en ECCO en hoofdonderzoeker van de MINDACT-studie. "Deze bevindingen bevestigen dat alle vroege borstkankerpatiënten toegang moeten hebben tot het testen van het risico op herhaling - het moet worden beschouwd als de standaardzorg bij de diagnose voor alle vrouwen."

Uit de bevindingen na 8,7 jaar blijkt verder wat al na 5 jaar was ontdekt: een Low-Risk MammaPrint®-resultaat identificeert een subgroep van borstkankerpatiënten met maximaal drie positieve lymfeklieren die met succes kunnen afzien van adjuvante chemotherapie, ongeacht hun klinische risico. Er is nu sprake van een 'leeftijdseffect' ​​waarmee rekening moet worden gehouden. Deze gegevens versterken de fundamentele noodzaak om de biologie van een tumor te onderzoeken alvorens gezamenlijk een behandelpad te bepalen, aangezien het aanvullende inzicht kan worden gebruikt om de behandelstrategie voor patiënten van elke leeftijd te optimaliseren.

“Er is een groeiende belangstelling vanuit de hele borstkankergemeenschap om het voordeel van chemotherapie voor premenopauzale vrouwen te begrijpen," stelde Laura van’t Veer, PhD, medeoprichter en Chief Research Officer bij Agendia. "Het is van grote waarde om deze trend en het verband met de onderdrukking van de eierstokken te onderzoeken en ervoor te zorgen dat alle vrouwen - ongeacht hun leeftijd - toegang hebben tot genomische testen, zodat artsen en hun patiënten uiteindelijk op basis van een bevestigd genomisch profiel alle mogelijke opties kunnen overwegen als onderdeel van een weloverwogen behandelplan."

Door MammaPrint en BluePrint te gebruiken om inzicht te krijgen in de biologie van de tumor van een patiënt, kunnen artsen met vertrouwen de noodzaak van chemotherapie, endocriene therapie en de timing van een operatie bepalen. Deze langetermijnfollow-upgegevens bevestigen de klinische bruikbaarheid van MammaPrint in de post-operatieve behandelomgeving en onderstrepen de toewijding van Agendia om de patiëntresultaten te verbeteren.

Over Agendia

Agendia, een bedrijf dat zich richt op precisie-oncologie en gevestigd is in Irvine, Californië, streeft ernaar patiënten met borstkanker in een vroeg stadium en hun artsen de informatie te geven die zij nodig hebben om de beste beslissing te nemen voor hun volledige behandeltraject. Het bedrijf heeft momenteel twee commercieel beschikbare genomische profileringstests, die worden ondersteund door klinisch en praktisch bewijs van het hoogste kaliber, en die uitgebreide genomische informatie verschaffen om voor iedere patiënt de effectiefst mogelijke borstkankerbehandeling te vinden.

MammaPrint®, de op 70 genen gebaseerde herhalingsrisicoassay voor borstkanker, is de enige door de FDA goedgekeurde herhalingsrisicotest die wordt ondersteund door intercollegiaal getoetste, prospectieve uitkomstgegevens en die is opgenomen in zowel nationale als internationale behandelingsrichtlijnen. BluePrint®, de op 80 genen gebaseerde moleculaire subtyperingstest, is de enige commercieel verkrijgbare test die de onderliggende biologie van een tumor evalueert om te bepalen waardoor de groei ervan wordt gestimuleerd. Samen verschaffen MammaPrint® en BluePrint® een uitgebreid genomisch profiel dat artsen kan helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen in pre- en postoperatieve behandelsituaties.

Agendia ontwikkelt op bewijs gebaseerde nieuwe genomische tests en gaat partnerschappen aan met baanbrekende bedrijven om de volgende generatie digitale behandelingstools te ontwikkelen. Het lopende onderzoek bouwt een arsenaal aan gegevens op die de resultaten voor de patiënt verbeteren en de veranderende klinische behoeften van borstkankerpatiënten en hun artsen bij elke stap ondersteunen, van de eerste diagnose tot aan de status kankervrij.

Agendia's assays kunnen worden besteld op basis van kernbiopten of chirurgische specimens, om pre- en post-operatieve behandelbeslissingen te onderbouwen. Ga naar www.agendia.com voor meer informatie over de assays en lopende onderzoeken van Agendia.

Over de MINDACT-studie

MammaPrint®, de op 70 genen gebaseerde herhalingsrisicoassay voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium, wordt ondersteund door niveau 1A klinisch bewijs van MINDACT, een baanbrekende studie van de Breast International Group gesponsord door de EORTC (EORTC-10041 / BIG3-04). Uit de studie bleek dat patiënten met een klinisch hoog risico met een MammaPrint Low Risk-resultaat de behandeling veilig konden de-escaleren en afzien van chemotherapie. Langetermijnfollow-upgegevens van MINDACT, gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) in 2020, bevestigden en bouwden voort op de bevindingen die in 2016 in het New England Journal of Medicine werden gepubliceerd.

Aan de MINDACT-studie namen 6.693 borstkankerpatiënten deel. Na vijf jaar follow-up toonde het onderzoek aan dat 46 procent van de patiënten met een klinisch hoog risico, degenen met een MammaPrint® Low Risk-resultaat, kon afzien van chemotherapie zonder hun resultaten negatief te beïnvloeden.

Bekijk hier informatie over de studie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media
Terri Clevenger
Westwicke/ICR Healthcare PR
Tel.: 203.856.4326
Terri.Clevenger@icrinc.com

Contacts

Media
Terri Clevenger
Westwicke/ICR Healthcare PR
Tel.: 203.856.4326
Terri.Clevenger@icrinc.com