UE i Wielka Brytania wydają pozwolenie w ramach procedury zdecentralizowanej na dopuszczenie do obrotu kapsułek Bijuva® (z estradiolem i progesteronem) przeznaczonych do hormonoterapii zastępczej

LONDYN--()--Theramex, firma specjalizująca się w produktach farmaceutycznych dla kobiet, ogłosiła dzisiaj uzyskanie w kilku krajach UE i Wielkiej Brytanii pozwolenia w ramach procedury zdecentralizowanej na dopuszczenie do obrotu kapsułek Bijuva ® (1 mg estradiolu/100 mg progesteronu) stosowanych w ciągłej skojarzonej hormonoterapii zastępczej u kobiet po menopauzie z nienaruszoną macicą, u których występują objawy niedoboru estrogenów i które nie miesiączkują od co najmniej 12 miesięcy.

„Do 80% kobiet w okresie przejścia menopauzalnego doświadcza objawów wazomotorycznych 1, 2. U połowy z nich objawy te utrzymują się przez ponad 7 lat.3 Z myślą o tych kobietach firma Theramex stworzyła lek doustny Bijuva, w skład którego wchodzi niska dawka estradiolu i progesteronu o tej samej budowie chemicznej i molekularnej, co hormony wytwarzane naturalnie w organizmie kobiety” - powiedział Robert Stewart, dyrektor generalny spółki.

Bijuva to pierwszy i jedyny lek do skojarzonej hormonoterapii zastępczej zawierający hormony bioidentyczne. Jest on dostępny w całej Europie dzięki umowie licencyjnej zawartej w czerwcu 2019 r. przez TherapeuticsMD (Nasdaq: TXMD) i Theramex, na mocy której Theramex otrzymała wyłączną licencję i umowę na dostawy w celu wprowadzenia BIJUVA do obrotu poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Izraelem.

Theramex

Theramex jest czołową specjalistyczną firmą farmaceutyczną o zasięgu światowym, która skupia się na zdrowiu kobiet. Dzięki szerokiej gamie innowacyjnych i uznanych marek, których oferta obejmuje środki antykoncepcyjne oraz środki stosowane w niepłodności, menopauzie i osteoporozie, Theramex wspiera kobiety na każdym etapie ich życia. Firma poświęca wiele uwagi, aby słuchać pacjentek i rozumieć je oraz służyć ich potrzebom, oferując rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, które pomagają poprawić jakość ich życia. Theramex realizuje wizję bycia wiernym towarzyszem kobiet i zapewniania wsparcia leczącym je specjalistom służby zdrowia poprzez dostarczanie innowacyjnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań, które pomagają w opiece nad kobietami i umożliwiają wspieranie ich na każdym etapie życia. Więcej informacji na temat Theramex można znaleźć na stronie www.theramex.com.

Literatura:

  1. Woods NF, Mitchell ES. Am J Med. 2005;118(suppl 12B):14–24.
  2. Gold EB, Colvin A, Avis N, et al. Am J Public Health. 2006;96(7):1226–1235.
  3. Avis NE et al JAMA Intern Med. 2015 Apr 1; 175(4): 531–539.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Pytania należy kierować do:
Nicholas Saunders
Director - Global Menopause Franchise
Nicholas.Saunders@theramex.com

Contacts

Pytania należy kierować do:
Nicholas Saunders
Director - Global Menopause Franchise
Nicholas.Saunders@theramex.com