Het effect van overschrijvingen: burgers treden wereldwijd naar voren als economische eerstehulpverleners voor ontwikkelingslanden

NIEUW RAPPORT VAN OXFORD ECONOMICS

The Remittance Effect: Global Citizens Emerge as Economic First Responders of the Developing World (Graphic: Business Wire)

DENVER--()--Internationale overschrijvingen van persoon tot persoon ("P2P") of transacties, van burgers overal ter wereld naar hun thuisland, vormen de grootste buitenlandse ondersteuningsstructuur voor economieën in ontwikkeling. Volgens een nieuw rapport van Oxford Economics in opdracht van Western Union (NYSE: WU), toonaangevend dienstverlener op het gebied van internationale geldverzendingen en betalingen in verschillende valuta's, hebben overschrijvingen de economische schokken die de COVID 19-pandemie heeft teweeggebracht helpen verzachten, door de veerkracht van ontwikkelingslanden in 2020 te vergroten en een mogelijk perspectief op herstel te bieden voor 2021 en daarna.

In het rapport van Oxford Economics: The Remittance Effect: A Lifeline for Developing Economies Through the Pandemic and Into Recovery worden verschillende positieve economische principes aangewezen met betrekking tot de aanwending van de overgemaakte bedragen, die erop wijzen dat deze geldstromen naar ontwikkelingslanden onverwacht krachtig blijken, vergeleken met de Wereldbank-prognoses die een terugval voorspellen in 2021.

In het rapport wordt aangegeven dat wereldwijde P2P-overschrijvingen naar ontwikkelingslanden, die de waarde van buitenlandse directe investeringen in 2019 overtroffen, mogelijk zouden kunnen slagen waar officiële ontwikkelingshulp (ODA) en particuliere directe investeringen falen. De P2P-overschrijvingen zorgen er immers snel en doeltreffend voor dat ontvangers rechtstreeks geld in handen hebben, dat zij op hun beurt gebruiken om uiteenlopende economische activiteiten te financieren. Dit “overschrijvingseffect” levert ontwikkelende economieën enorme voordelen op, zoals het bestrijden van armoede en het stimuleren van economische activiteiten. P2P-overschrijvingen zijn echter niet alleen een motor voor groei, maar vergroten ook de verbondenheid, door mensen wereldwijd met elkaar in contact te brengen en zo de economische, sociale en politieke samenhang tussen landen te vergroten, zelfs wanneer regeringen grenzen sluiten.

“Het onderzoek biedt verder inzicht in de veerkracht van dit wereldwijde netwerk van financiële verbondenheid, en bevestigt wat Western Union al herhaaldelijk heeft kunnen vaststellen: tijdens crisissen zijn mensen nog vastberadener om hun dierbaren te steunen. Wanneer ontwikkelingseconomieën het moeilijk krijgen, nemen deze geldverzenders de rol op van eerstelijnswerkers voor economische veiligheid", zegt Hikmet Ersek, President en CEO van Western Union.

"Uit dit rapport blijkt dat het gegrond is deze wereldburgers en lokale helden uit te roepen tot “economische eerstehulpverleners”. Zij sturen liefde en geld over grenzen heen, en hebben de economische schokken van de pandemie zo helpen verzachten. Hierdoor hebben zij de veerkracht en het herstel in hun thuislanden gestimuleerd, gedurende 2020, en tot in 2021", voegt hij toe.

De Wereldbank gaat ervan uit dat de pandemie nog eens 88-115 miljoen mensen in extreme armoede zal doen belanden, wat het totale aantal mogelijk op 150 miljoen brengt in 2021. De ontwikkelingslanden, waar de meeste economisch kwetsbare mensen leven, zullen hier het zwaarst door worden getroffen.

Om die economische kloof te overbruggen moedigt Western Union beleidsmakers op alle gebieden aan om zich toe te spitsen op wettelijke, slimme, veilige en billijke grensoverschrijdende migratiesystemen. Dit zal de economieën van ontwikkelingslanden vooruithelpen en hen blijvend ondersteunen om erbovenop te komen en het tekort aan menselijk kapitaal op te lossen.

Ersek vult aan: "Er zullen miljoenen mensen blijven opstaan om deze essentiële taak van “economische eerstehulpverlener” op zich te nemen en ontwikkelingslanden weer op te bouwen in de wereld na de pandemie. Deze helden verdienen erkenning voor de onvervangbare rol die zij spelen in de economieën van hun gast- en thuislanden. Er was nog nooit zo veel behoefte aan innovatie en technologieën die de lokale financiële ondersteuning rechtstreeks over grenzen heen kunnen tillen”. Blog lezen.

Al 170 jaar lang streeft Western Union ernaar mensen in contact te brengen met hun familie en dierbaren overal ter wereld, waar en wanneer ook. Vandaag de dag verbindt Western Union hen via een van de grootste wereldwijde financiële netwerken, waar in enkele minuten bedragen in 130 valuta elektronisch worden overgeschreven.

Rapport Oxford Economics - Blikvangers

 1. Overschrijvingen vormden een lichtpunt voor ontwikkelingslanden in een somber 2020.
  • Uit de positieve resultaten voor 2020 met betrekking tot de instroom van overgemaakte bedragen voor verschillende centrale banken in ontvangende landen, de positieve winstcijfers voor toonaangevende geldtransferbedrijven en de onderzoeksresultaten die aantonen hoe veerkrachtig de verzenders zijn (zij toonden zich zeer gemotiveerd om familie en dierbaren in hun thuisland te ondersteunen) blijkt dat het resultaat inzake overschrijvingen in 2020 veel beter is dan verwacht.
 2. Familiebanden en heroplevende economieën blijken robuust wat overschrijvingen betreft en overtreffen mogelijk de Wereldbank-vooruitzichten voor 2021.
  • De overschrijvingen voor 2021 kunnen resulteren in een teruggang en een terugkeer naar de groeitrend van voor de pandemie, want de voorspellingen zijn enorm onzeker.
  • De Wereldbank-vooruitzichten voor een verdere afname van 7,5% in 2021 wordt mogelijk overtroffen. De door de Wereldbank voorspelde cumulatieve daling van 14% in 2020 en 2021 zou ongekend zijn in de recente geschiedenis van geldtransfers, die jaar na jaar zijn blijven toenemen.
  • De positieve economische ontwikkelingen, het herstel binnen verzendende economieën, de veerkracht van verzenders en de grote vraag naar geldtransfers van ontvangende landen kunnen er samen op wijzen dat de geldstromen naar ontwikkelingslanden onverwacht krachtig zullen zijn in 2021.
  • Een voorspelde heropleving van de bbp-groeicijfers in verzendende economieën, waar vaccinatiecampagnes worden uitgerold, beperkingen worden teruggeschroefd, fiscaal beleid ondersteuning blijft bieden en de inhaalvraag op gang komt, biedt een gunstig perspectief voor overschrijvingen in 2021.
 3. Overschrijvingen vormen een onzichtbare motor voor wereldwijde verbondenheid; mensen zorgen eigenhandig voor massale kapitaalbewegingen over mondiale grenzen heen.
  • Financiële stromen tussen mensen zorgen wereldwijd voor onderlinge verbondenheid – sociaal, economisch, en politiek. Dit is ongeëvenaard door alle andere soorten openbare of particuliere grensoverschrijdende investeringsstromen.
  • De overschrijvingen trachten tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de ontvangers in ontwikkelingseconomieën. Budgettaire reacties van overheden en geldstromen van officiële ontwikkelingshulp (ODA) lopen daarentegen soms vertraging op of worden in afgezwakte vorm toegepast. Bovendien hebben overheden van ontwikkelingslanden minder financiële middelen om hun economieën te ondersteunen.
  • Hoewel de Wereldbank schat dat overschrijvingen met 7% zijn afgenomen in 2020, zal deze daling aanzienlijk minder fors zijn dan de verwachte daling van particulier investeringskapitaal. UNCTAD verwacht dat buitenlandse directe investeringen (BDI) in ontwikkelende economieën met 35 tot 45% zullen afnemen in heel 2020
 4. De overgemaakte bedragen vermenigvuldigen zich via de economie van een land en dragen zo 0,40 cent bbp bij voor elke 1 USD die binnenkomt.
  • De multiplicator van 0,40 cent evenaart of overstijgt sommige multiplicatorramingen voor BDI of ODA.
  • Toegepast op het bedrag van $ 548 miljard aan binnenkomende overschrijvingen in ontwikkelingslanden in 2019, zou dit neerkomen op een rechtstreekse impact op het bbp van deze economieën van $ 219 miljard.
  • Overschrijvingen hebben een kortetermijneffect op de nationale productie, want bijkomende uitgaven worden elders in de economie als inkomsten ontvangen. De economische voordelen van de overschrijvingen zijn echter pas volledig zichtbaar op lange termijn, door de hervormende effecten van bijkomende uitgaven op onderwijs, gezondheid en andere investeringen.
 5. Overschrijvingen bieden sociale zekerheid aan gezinnen in ontwikkelingslanden
  • Op microniveau komen de overgemaakte bedragen ten goede aan ontvangende gezinnen in ontwikkelingslanden, als extra bron van inkomsten die noodzakelijke uitgaven helpt dekken. Ze verminderen ook extreme armoede, beschermen gezinnen tegen economische schokken en ondersteunen langetermijninvesteringen in gezondheidszorg en onderwijs.
 6. De gehele impact van overschrijvingen wordt ondergewaardeerd, hoewel het om de grootste buitenlandse kapitaalinstroom in ontwikkelingsmarkten (uitgezonderd uitvoer) gaat.
  • De stroom van overgemaakte bedragen naar ontwikkelingseconomieën is onontbeerlijk, en overschrijdt ODA met een factor drie. Volgens de Wereldbank waren overschrijvingen naar ontwikkelingslanden in 2019 goed voor $ 548 miljard en overtroffen ze BDI als grootste instroom van buitenlands kapitaal (uitgezonderd uitvoer) naar ontwikkelingsmarkten.
 7. Gedegen onderzoek naar de “multiplicator” van overmakingen is essentieel, want de huidige modellen zijn ontoereikend en onderschatten de reële effecten.
  • De “overschrijvingsmultiplicator” is kleiner dan één als gevolg van “lekkages” – sommige bedragen worden bewaard of gebruikt om schulden af te betalen (niet besteed), terwijl een groot deel van de uitgaven in ontwikkelingseconomieën naar ingevoerde producten gaat (bv. geneesmiddelen). Een gebrek aan investeringsmogelijkheden in ontwikkelingseconomieën kan een verklaring vormen voor het feit dat de overgemaakte geldstromen er vaak niet in slagen om zelfversterkende ontwikkeling op gang te brengen. Een meer omvattende berekening van de economische gevolgen van overschrijvingen, die ook de hervormende effecten op langere termijn in aanmerking neemt, zou waarschijnlijk leiden tot een nauwkeurigere inschatting van het multiplicatoreffect.
  • Bestaand onderzoek naar multiplicatoreffecten is gefragmenteerd wat betreft de bestreken periode, de gebruikte methode, de definitie van de multiplicator en het scala aan vastgestelde gevolgen.
  • Het is mogelijk deze leemte in bestaand onderzoek op te vullen en de overschrijvingsmultiplicatior nauwkeuriger te meten, door de afzonderlijke effecten van het uiteenlopende gebruik van middelen te bestuderen en rekening te houden met andere landspecifieke kenmerken.

WU-G

Over Western Union

The Western Union Company (NYSE: WU) is een toonaangevend dienstverlener op het gebied van internationale geldverzendingen en betalingen in verschillende valuta's.. Het omnichannelplatform van Western Union verbindt de digitale met de fysieke wereld en stelt klanten en bedrijven in staat om op een snelle, eenvoudige en betrouwbare manier geld te verzenden en ontvangen, en betalingen uit te voeren. Eind september 2020 bestond het netwerk van Western Union uit meer dan 550.000 agentschappen die diensten onder de merknaam aanbieden in meer dan 200 landen en gebieden, en de mogelijkheid bieden om geld te verzenden naar miljarden rekeningen. Daarnaast is westernunion.com, het snelst groeiende kanaal in 2019, beschikbaar in meer dan 75 landen en bijkomende gebieden, om wereldwijd geld over te schrijven. Met zijn internationale bereik zorgt Western Union dat geld beschikbaar wordt voor familie, vrienden en ondernemingen zodat meer mensen over geld kunnen beschikken en economische groei wordt bevorderd. Ga voor meer informatie naar www.westernunion.com.

Over Oxford Economics

Oxford is een leider op het gebied van mondiale prognoses en kwantitatieve analyses. Ons wereldwijde klantenbestand omvat meer dan 1.500 internationale bedrijven, financiële instellingen, overheidsorganisaties en universiteiten.

Het hoofdkantoor bevindt zich in Oxford, maar we beschikken over kantoren overal ter wereld en hebben 400 medewerkers in dienst, waaronder 250 economen en analisten. Door onze toonaangevende mondiale economische en sectormodellen en analyse-instrumenten is ons vermogen om externe marktontwikkelingen en hun economische, sociale en zakelijke gevolgen te voorspellen ongeëvenaard. Ga voor meer informatie naar www.oxfordeconomics.com/all-services.

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:
Western Union Global Communications; Pia De Lima; Pia.DeLima@wu.com
Western Union EU en GOS: Nicholas Mandalas; Nicholas.mandalas@wu.com
Western Union Midden-Oosten en Afrika: Mohamed El Khalouki; Mohamed.ElKhalouki@wu.com
Western Union Azië-Pacific: Karen Santos; Karen.Santos2@wu.com

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:
Western Union Global Communications; Pia De Lima; Pia.DeLima@wu.com
Western Union EU en GOS: Nicholas Mandalas; Nicholas.mandalas@wu.com
Western Union Midden-Oosten en Afrika: Mohamed El Khalouki; Mohamed.ElKhalouki@wu.com
Western Union Azië-Pacific: Karen Santos; Karen.Santos2@wu.com