Oberoende testresultat bekräftar att Panasonics värmepumpar med nanoe™ X har en hämmande inverkan på det nya coronaviruset (SARS-CoV-2)

WIESBADEN, Tyskland--()--Panasonic Corporation meddelade idag att Texcell*1, en global kontraktsforskningsorganisation, för första gången i Europa har certifierat en hämmande effekt på det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) med hjälp av en värmepump med nanoe™ X. Texcell verifierade 91,4 % hämmande effekt på det nya coronaviruset i ett utrymme på 6,7m3 under 8 timmar.

nanoe™ X är en teknik som samlar upp osynlig fukt i luften och tillför högspänning för att producera ”hydroxylradikaler i vattnet”. Hydroxylradikaler hämmar tillväxten av föroreningar såsom vissa bakterier och virus. De karakteriseras av att de är starkt oxiderande och mycket reaktiva och har därför kort livslängd. nanoe™ X, som förekommer i små vattenpartiklar, har lång livslängd och kan spridas över stora avstånd. Det har en hämmande inverkan på både luftburna och vidhäftande föroreningar.

I september 2020 och i samarbete med Texcell*1, verifierade Panasonic den hämmande effekten hos nanoe™ X-tekniken med de gynnsamma hydroxylradikalers inverkan på det nya coronaviruset i ett litet testutrymme på 45 liter vid användning av en nanoe™ X-generator. I en ytterligare undersökning gick Panasonic vidare med ett test av en värmepump med nanoe™ X i ett större testutrymme. Även under dessa svåra förhållanden har Texcell nu fastställt att nanoe™ X har en 91,4 % hämmande effekt på det nya coronaviruset i det aktuella utrymmet på 6,7m3 under 8 timmar med användning av värmepump med nanoe™ X. Detta test gjordes i en sluten laboratoriemiljö och var inte utformat för att bedöma effekten i en okontrollerad livsmiljö.

Panasonic har bedrivit forskning på nanoeTM-tekniken under de senaste 20 åren sedan 1997 och har bekräftat dess effektivitet på olika områden, inklusive hämning av patogena mikroorganismer (bakterier, svampar och virus) och allergener, och att den bryter ned PM 2.5-komponenter som har negativa effekter på människokroppen* 2.

Panasonic kommer att fortsätta fullfölja potentialen hos nanoe™ X-tekniken för att hantera möjliga risker förknippade med luftföroreningar, såsom nya patogena mikroorganismer, i syfte att skapa hälsosamma miljöer för människor runt om i världen.

Referens:
Testning av den hämmande effekten av luftkonditionering med nanoe™ X på det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) i ett utrymme på 6,7m3. 

Översikt
En jämförande verifiering gjordes i ett utrymme på 6,7m3 innehållande det nya coronaviruset. (SARS-CoV-2)

Resultat
Över 91 % av aktiviteten av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) hämmades inom 8 timmar.

Observera! Denna verifiering gjordes för att generera grundläggande forskningsdata kring effekterna av nanoe™ X på det nya coronaviruset i laboratorieförhållanden som skiljer sig från de som finns i vanlig livsmiljö.

Metoder och data
Organisation :Texcell (Frankrike)
Ämne :Nytt coronavirus (SARS-CoV-2)
Enhet :Värmepump med nanoe™ X (Etherea, modell CS-Z25VKEW)
Metod:

  • Etherea värmepump med nanoe™ X installerad i ett utrymme på 6,7 m3.
  • Gasväv mättad med SARS-CoV-2 virus-suspension exponerades för värmepump med nanoe™ X på ett avstånd på 0,7 m i ett utrymme på 6,7 m3 i 24 timmar.
  • Den virusinfektiösa titern mättes och användes för att beräkna hämningsgraden.

Testresultat

Testobjekt

Hämningsgrad

Kapacitet

Timmar

SARS-CoV-2

42,4 %

6,7 m3

4 timmar

SARS-CoV-2

91,4 %

6,7 m3

8 timmar

SARS-CoV-2

99,7 %

6,7m3

24 timmar

Notering:
*1: Texcell är en global kontraktforskningsorganisation som har specialiserat sig på virustestning, virusklarering, immunitetsprofilering och forskning och utveckling eller GMP-cellbanker för dina forsknings- och utvecklings-, GClP-, GLP- och GMP-projekt.

Texcell har över 30 års erfarenhet och rötter inom Pasteurinstitutet i Paris och därmed omfattande, väletablerad expertis inom virustestning och ett brett utbud av protokoll för detektion av främmande agens.

Texcell är den första grenen av Pasteurinstitutet i Paris och grundades 1997.

*2: Huvudpublicering av verifierande fall
- 12 maj 2009:Positiva effekter av laddade vattenpartiklar på virus, bakterier och jordbrukskemikalier har verifierats.
- 20 oktober 2009: Den nya influensavirushämmande effekten hos laddade vattenpartiklar har verifierats.
- 20 februari 2012:Den hämmande effekten av laddade vattenpartiklar på sällskapsdjursrelaterade allergener, bakterier, svampar och virus har verifierats.
- 16 januari 2014:Elektrostatiska atomiserade vattenpartiklar i nanostorlek bryter effektivt ner PM2.5-komponenter och hämmar tillväxt av svampar bundna till gul sand.

Om Panasonic
Panasonic Corporation är världsledande inom utveckling av olika elektroniktekniker och lösningar för kunder inom konsumentelektronik, bostäder, fordon och B2B-företag. Företaget, som firade 100-årsjubileum 2018, har expanderat globalt och driver nu 528 dotterbolag och 72 intressebolag över hela världen och registrerade en konsoliderad nettoomsättning på 7,49 biljoner yen för året som avslutades 31 mars 2020. Företaget har åtagit sig att sträva efter nytt värde genom innovation på olika nivåer och använder sin teknik för att skapa ett bättre liv och en bättre värld för sina kunder. Här finns mer information om Panasonic: https://www.panasonic.com/global.

Detta meddelandes ursprungliga källspråkstext är den officiella versionen. Översättningar tillhandahålls endast som ett stöd och skall jämföras med källspråkstexten, vilken är den enda versionen av texten som har rättslig verkan.

Contacts

Mediakontakt
Tanya Houston, Wildwood PR
tanya.houston@wildwoodpr.com
Tel: +44 (0)7711 617491

Contacts

Mediakontakt
Tanya Houston, Wildwood PR
tanya.houston@wildwoodpr.com
Tel: +44 (0)7711 617491