Celyad Oncology Kondigt Aandelenaankoopovereenkomst aan voor tot $40 Miljoen met Lincoln Park Capital

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgium--()--Koersgevoelige Informatie:

Celyad Oncology SA (Brussels:CYAD) (Paris:CYAD) (NASDAQ:CYAD) (Euronext & Nasdaq: CYAD) (het “Bedrijf”), een biotechnologiebedrijf in klinische fase gefocust op de ontdekking en ontwikkeling van chimere antigen receptor T cel (CAR T) therapieën voor kanker, kondigde vandaag aan dat het een aandelenaankoopovereenkomst (“Aankoopovereenkomst”) heeft gesloten voor tot $40 miljoen met Lincoln Park Capital Fund, LLC (“LPC”), een institutionele investeerder gevestigd in Chicago.

Gedurende de 24 maanden termijn van de Aankoopovereenkomst, zal het Bedrijf het recht hebben om LPC opdracht te geven om tot een totaal bedrag van $40 miljoen American Depositary Shares (“ADSs”) aan te kopen, ieder van deze vertegenwoordigt één gewoon aandeel van het Bedrijf. De maximale verplichting van LPC onder elke enkele reguliere aankoop zal niet hoger zijn dan $2.5 miljoen, tenzij beide partijen overeenkomen om het maximumbedrag van zo’n aankoop te verhogen. De aankoopprijs voor de ADSs die aangekocht zullen worden door LPC onder een reguliere aankoop zal de laagste zijn van (i) de laagste verkoopprijs voor ADSs op de toepasbare aankoopdatum, en (ii) het gemiddelde van de drie laagste slotverkoopprijzen voor ADSs gedurende de tien werkdagen voor de aankoopdatum. Er zijn geen bovenlimieten aan de prijs die LPC mag betalen om gewone aandelen van het Bedrijf te kopen. Celyad Oncology controleert de timing en hoeveelheid van elke toekomstige verkoop van ADSs aan LPC. Als deel van de Aankoopovereenkomst ging LPC akkoord om niet aan de oorzaak te liggen of betrokken te zijn, op gelijk welke manier, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in baissetransacties (short selling) of afdekking (hedging) van Celyad Oncology’s reguliere aandelen. De Aankoopovereenkomst kan op elk moment beëindigd worden door Celyad Oncology, naar eigen inzicht, zonder enige bijkomende kost of boete.

Voor het aangaan van de Aankoopovereenkomst, ontving LPC bij het tekenen van de Aankoopovereenkomst een verbintenisvergoeding van $1 miljoen waarvan $600,000 in cash en $400,000 in de vorm van korting op de initiële aankoop van $2 miljoen aan ADSs onder de vermogensfaciliteit.

Celyad Oncology heeft momenteel de bedoeling om de netto opbrengst van verkoop van ADSs onder de Aankoopovereenkomst met LPC te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onderzoek en ontwikkeling van de klinische en preklinische CAR T celtherapie kandidaten van het Bedrijf.

We zijn verheugd om de overeenkomst van vandaag met Lincoln Park aan te kondigen, omdat de toegewijde vermogensfaciliteit verwacht wordt onze huidige balans te versterken maar ook voorziet in toegang tot toekomstig kapitaal volgens behoefte,” becommentarieerde Filippo Petti, Chief Executive Officer van Celyad Oncology. “Daarbovenop heeft het Bedrijf nu grotere flexibiliteit om onze pijplijn van klinische en preklinische CAR T kandidaten van de volgende generatie voor de behandeling van kankers verder vooruit te brengen naar verschillende mijlpalen die mogelijk waarde creëren gedurende de volgende verscheidene kwartalen.”

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aanbod om de effecten in dit aanbod te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in elke jurisdictie waarin zulk aanbod, aanzet of verkoop onwettig zijn voor de registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van elk zulke jurisdictie. Bijkomende informatie aangaande de Aankoopovereenkomst met LPC is beschikbaar in Formulier 6-K van Celyad Oncology ingediend bij de SEC op 7 januari 2021. De ADSs gedekt door de Aankoopovereenkomst worden aangeboden volgens een shelf registratie statement (File No. 333-248464) die effectief werd verklaard door de SEC op 4 september 2020. Een prospectus supplement verband houdend met dit aanbod werd ingediend door Celyad Oncology bij de SEC op 7 januari 2021 en is beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov of op verzoek van Celyad Oncology S.A., Rue Edouard Belin 2, 1435 Mont-Saint-Guibert, België.

Financiële update

Per 31 december 2020 eindigde het Bedrijf het jaar met een niet ge-audite kaspositie van €17.2 miljoen ($21.2 miljoen). Het Bedrijf bevestigt zijn eerdere richtlijn dat de bestaande kaspositie, zonder de opbrengst van de LPC aankoopovereenkomst, voldoende zou moeten zijn om operationele onkosten en benodigde kapitaaluitgaven te betalen, gebaseerd op de huidige omvang van activiteiten, tot in het derde kwartaal van 2021.

Bovendien verwacht het Bedrijf dat de netto-opbrengst van de $40 miljoen aankoopovereenkomst met LPC zou moeten helpen om de runway van het Bedrijf te verlengen tot voorbij het derde kwartaal van 2021.

Over Celyad Oncology

Celyad Oncology is een biotechnologiebedrijf in klinische fase gefocust op de ontdekking en ontwikkeling van chimere antigen receptor T cel (CAR T) therapieën voor kanker. Het Bedrijf ontwikkelt een pijplijn van allogene (off-the-shelf) en autologe (gepersonaliseerde) CAR T celtherapie kandidaten voor de behandeling van zowel bloedkankers als solide tumoren. Celyad Oncology werd opgericht in 2007 en is gebaseerd in Mont-Saint-Guibert, België en New York, NY. Het Bedrijf heeft financiering ontvangen van het Waalse Gewest (België) om de voortgang van zijn CAR T celtherapie programma’s te ondersteunen. Voor meer informatie, bezoek alstublieft www.celyad.com.

Toekomstgerichte verklaring

Deze versie kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, in de zin van de toepasselijke effectenwetten, met inbegrip van het Privé Akte van de Hervorming van het Proces van Effecten van 1995. Toekomstgerichte verklaringen kunnen verklaringen omvatten over: toekomstige verkoop van ADSs volgens de Aankoopovereenkomst met LPC, het afsluiten van de initiële aankoop van ADSs, kaspositie en runway. Deze risico's en onzekerheid omvatten de duur en de ernst van de COVID-19 pandemie en de overheidsmaatregelen die daarop worden genomen. Een verdere lijst en beschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere risico's is te vinden in de dossiers en rapporten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) van Celyad Oncology, waaronder het jaarverslag op Form 20-F dat op 25 maart 2020 bij de SEC is ingediend en de daaropvolgende dossiers en rapporten van Celyad Oncology. Deze toekomstgerichte verklaringen spreken slechts vanaf de datum van publicatie van dit document en de daadwerkelijke resultaten van Celyad Oncology kunnen materieel verschillen van die welke door deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Celyad Oncology wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken om elke verandering in haar verwachtingen met betrekking tot dit document of elke verandering in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd, weer te geven, tenzij dit wordt vereist door wet- of regelgeving.

Contacts

Investors and Media:

Sara Zelkovic
Communications & Investor Relations Director
Celyad Oncology
investors@celyad.com

Daniel Ferry
Managing Director
LifeSci Advisors, LLC
daniel@lifesciadvisors.com

Contacts

Investors and Media:

Sara Zelkovic
Communications & Investor Relations Director
Celyad Oncology
investors@celyad.com

Daniel Ferry
Managing Director
LifeSci Advisors, LLC
daniel@lifesciadvisors.com