JPMorgan Chase kupuje wiodącą na świecie platformę bonusowych usług podróżno-lojalnościowych

Dzięki nabyciu nowoczesnej i skalowalnej platformy technologii opracowanej przez cxLoyalty, JPMorgan Chase dokona przekształcenia kompleksowej oferty usług wycieczkowych.

NOWY JORK--()--JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) oraz cxLoyalty Group Holdings ogłosiły dziś podpisanie umowy na nabycie globalnych usług lojalnościowych przez JPMorgan Chase opracowanej przez cxLoyalty Group Holdings. Transakcja przewiduje nabycie wiodących platform technologii opracowanych przez cxLoyalty, funkcjonalności biura podróży oferującego pełen zakres usług, kart podarunkowych, towarów firmowych i usług bankowych.

„Inwestycja ta odzwierciedla nasze zaangażowanie w chęć zaoferowania szerokiej i szybko rozszerzającej się grupie naszych klientów wyjątkowych benefitów podróżnych. Obywatele całego świata chcą znów jeździć na wakacje i podróżować i mamy nadzieję, że wielu z nich będzie mogło spełnić to pragnienie już w niedalekiej przyszłości. Dzięki nabyciu przez nas funkcjonalności podróżnych i benefitowych opracowanych przez cxLoyalty zapewnimy milionom klientów Chase dodatkowe, niezapomniane wrażenia, z których będą mogli skorzystać kiedy tylko poczują, że są gotowi wznowić podróżowanie”, powiedziała Marianne Lake, dyrektor ds. obsługi klienta w JPMorgan Chase.

cxLoyalty to spółka o ponad 40-letnim doświadczeniu będąca liderem w zakresie funkcjonalności lojalnościowych i technologicznych. Jej doświadczenie w projektowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu programów lojalnościowych przyczyni się do poprawy reputacji JPMorgan Chase już dziś znanej z oferowania klientom wartości dodanej. Przewiduje się, że transakcja ta dodatkowo wzmocni więzi z klientami oparte na lojalności, między innymi dzięki platformie Chase Ultimate Rewards oraz pozwoli na pozyskanie grupy klientów cxLoyalty, dzięki czemu wszyscy klienci będą mogli skorzystać z bardziej holistycznych, kompleksowych usług podróżnych. Obsługą marki cxLoyalty i relacjami z aktualną grupą klientów zajmie się dyrektor generalny Grupy Todd Siegel.

„JPMorgan Chase to właściwy partner do dalszego inwestowania w nasz wiodący biznes lojalnościowy”, powiedział Todd Siegel, dyrektor generalny cxLoyalty. „To partnerstwo pozwoli nam wzmocnić i rozszerzyć gamę oferowanych przez nas rozwiązań technologicznych, programów bonusowych i spersonalizowanych, światowej klasy usług świadczonych naszym klientom, należącym do programu Fortune 500, a także milionom ich klientów z całego świata”.

Pani Lake dodaje: „Witamy Todda i firmę i cxLoyalty w szeregach JPMorgan Chase i z niecierpliwością oczekujemy na stworzenie wartości dodanej, z której skorzystać będą mogli klienci obu firm”.

Klienci JPMorgan Chase posługujący się kartami kredytowymi nadal będą mogli korzystać z programu Ultimate Rewards, z czasem uzyskają również dostęp do rozszerzonej, bonusowej oferty podróżnej.

O JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) to wiodąca, ogólnoświatowa spółka oferująca usługi finansowe, posiadająca aktywa w kwocie 3,2 bln USD i obecna na całym świecie. Firma jest liderem w bankowości inwestycyjnej, usługach finansowych oferowanych klientom indywidualnym i małym przedsiębiorstwom, bankowości komercyjnej, przetwarzaniu transakcji finansowych oraz zarządzaniu aktywami. Jako część Dow Jones Industrial Average, firma JPMorgan Chase & Co. obsługuje miliony klientów w Stanach Zjednoczonych oraz wielu najznamienitszych na świecie klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i związanych z administracją publiczną. Informacje na temat firmy JPMorgan Chase & Co. są dostępne na stronie www.jpmorganchase.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Amy Bonitatibus, Dyrektor ds. komunikacji, Chase, amy.m.bonitatibus@jpmorgan.com
Ashley Dodd, Kierownik Działu Obsługi Kart, Chase, ashley.e.dodd@chase.com

Contacts

Amy Bonitatibus, Dyrektor ds. komunikacji, Chase, amy.m.bonitatibus@jpmorgan.com
Ashley Dodd, Kierownik Działu Obsługi Kart, Chase, ashley.e.dodd@chase.com