Panasonic: potwierdzenie efektu hamującego technologii nanoe™ X poprzez oddziaływanie rodników hydroksylowych na nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

WIESBADEN, Niemcy--()--Spółka Panasonic ogłosiła dziś, że w ramach współpracy z globalną organizacją Texcell [1] prowadzącą badania na zlecenie, organizacja ta potwierdziła efekt hamujący technologii nanoe™ X poprzez oddziaływanie rodników hydroksylowych na nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

nanoe™ X to oryginalny jonizator generujący „atomizowane nanocząsteczki wody”, opracowany przez spółkę Panasonic. Jest to technologia atomizacji elektrostatycznej, która pobiera niewidoczną wilgoć z powietrza i przy zastosowaniu wysokiego napięcia wytwarza „rodniki hydroksylowe zawarte w wodzie”. Decydującym czynnikiem jest użycie w technologii nanoe™ X rodników hydroksylowych, które charakteryzują się silnymi właściwościami oksydacyjnymi i wysoką reaktywnością.

Panasonic prowadzi badania nad technologią od 1997 r. Jej skuteczność została zweryfikowana na różnych polach, w tym przy hamowaniu niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, grzybów i wirusów) i alergenów oraz przy rozbijaniu pyłów PM 2.5, które mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm [2].

W roku 2012 spółka Panasonic, za pośrednictwem organizacji zewnętrznej, przeprowadziła test oczyszczania z wirusa i potwierdziła skuteczność dla każdej z czterech kategorii cech biologicznych. W oparciu o uzyskane wyniki spółka ogłosiła, że technologia „ rodników hydroksylowych zawartych w wodzie” może mieć efekt hamujący na nowe wirusy [3].

Nowy rodzaj koronawirusa (SARS-CoV-2), który stanowi przyczynę trwającej obecnie na całym świecie pandemii, jest jednym z nowych wirusów objętych testami, dla których badania prowadzone przez Texcell potwierdziły efekt hamujący przy zastosowaniu technologii nanoe™ X. Testy wykonano w zamkniętym środowisku laboratoryjnym, a ich celem nie była ocena skuteczności w niekontrolowanej przestrzeni do życia.

Panasonic będzie kontynuować analizę potencjału technologii nanoe™ X w kontekście eliminowania możliwych czynników ryzyka związanych z zanieczyszczeniem powietrza, w tym nowych drobnoustrojów chorobotwórczych, mając na celu poprawę jakości powietrza dla ludzi z całego świata.

Informacje o badaniu

Zbadanie efektu hamującego nanoe™ X na nowy koronawirus (SARS-CoV-2):

- Zarys

Analizę porównawczą przeprowadzono w przestrzeni badawczej o poj. 45 l, zawierającej nowego koronawirusa (SARS-CoV-2), poddanego i niepoddanego oddziaływaniu technologii nanoe™ X.

- Wyniki

Wskaźnik zahamowania aktywności nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wyniósł ponad 99.99% w ciągu 2 godz.

Uwaga: Analizę przeprowadzono w celu uzyskania podstawowych danych badawczych dotyczących oddziaływania technologii nanoe™ X na nowego koronawirusa w warunkach laboratoryjnych, które różnią się od warunków występujących w przestrzeni do życia. Test nie był zaprojektowany do oceny wydajności produktu.

- Metoda i dane

Organizacja: Texcell

Przedmiot: Nowy typ koronawirusa (SARS-CoV-2)

Urządzenie: nanoe™ X

Metoda:

- urządzenie nanoeTM X zainstalowano w odległości 15 cm od podłoża w przestrzeni badawczej o poj. 45 l.;

- kawałek gazy nasączony roztworem wirusa SARS-CoV-2 umieszczono na płytce Petriego i poddano przez określony czas działaniu technologii nanoeTM X;

- określono miano zakaźne wirusa, które posłużyło następnie do wyliczenia wskaźnika jego zahamowania.

- Wyniki

Przedmiot

Wskaźnik zahamowania wirusa*

Pojemność

Czas

trwania

SARS-CoV-2

99,99%

45L

2 godz.

Uwagi:

*1: Texcell to globalna organizacja prowadząca badania na zlecenie, której specjalizacje obejmują: testy wirusowe, oczyszczanie z wirusa, profilowanie immunologiczne, B+R oraz magazynowanie komórek zgodnie z zasadami GMP (ang. good manufacturing practice ‒ dobre praktyki produkcyjne) na potrzeby zewnętrznych projektów z zakresu B+R, GClP (ang. good clinical laboratory practice ‒ dobra kliniczna praktyka laboratoryjna), GLP (ang. good laboratory practice ‒ dobra praktyka laboratoryjna) i GMP.

Działając na rynku od ponad 30 lat w obrębie struktur paryskiego Instytutu Pasteura, Texcell odznacza się cenioną wiedzą fachową z zakresu testów wirusowych w oparciu o szereg protokołów badań na obecność czynników zewnątrzpochodnych.

Texcell jest pierwszym podmiotem typu spin-off paryskiego Instytutu Pasteura, utworzonym w 1997 r.

*2: Główne doniesienia z prowadzonych analiz:

- 12 maja 2009 r.:Potwierdzono pożądane oddziaływanie naładowanych cząsteczek wody na wirusy, bakterie i środki chemiczne używane w rolnictwie;

- 20 października 2009 r.: Potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody hamują namnażanie się nowego wirusa grypy;

- 20 lutego 2012 r.:Potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody ograniczają namnażanie się alergenów pochodzenia zwierzęcego, bakterii, grzybów i wirusów;

- 16 stycznia 2014 r.:Stwierdzono, że elektrostatyczne, atomizowane nanocząsteczki wody skutecznie rozbijają pyły PM2.5 i hamują wzrost grzybów na podłożu w postaci żółtego piasku.

*3: 26 stycznia 2012 r. : Potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody ograniczają namnażanie się wirusa, w ramach testu oczyszczania z wirusa przeprowadzonego wspólnie z niemiecką organizacją badawczą Charles River Biopharmaceutical Services GmbH.

Panasonic

Panasonic jest globalnym liderem w dziedzinie tworzenia innowacyjnych technologii i rozwiązań do szerokich zastosowań w sektorze elektroniki użytkowej, budownictwa mieszkaniowego, motoryzacji i B2B. W 2018 r. spółka obchodziła 100. rocznicę swojej działalności. Posiada ona 528 spółek zależnych i 72 spółek powiązanych na całym świecie, a w roku finansowym zakończonym z dniem 31 marca 2020 r. odnotowała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 7,49 bln JPY. Spółka angażuje się w realizację nowych wartości poprzez innowacje oparte na współpracy i wykorzystuje technologie do tego, aby poprawiać jakość życia klientów z całego świata. https://www.panasonic.com/global.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

e-mail: Tanya.houston@wildwoodpr.com
tel. +44 (0) 1293 851115

Contacts

e-mail: Tanya.houston@wildwoodpr.com
tel. +44 (0) 1293 851115