Andersen Global rozszerza swoją działalność w Afryce Północnej

SAN FRANCISCO--()--Jako kolejny wyraz zaangażowania stowarzyszenia w poszerzanie globalnej platformy w Afryce Andersen Global ogłosił wejście na rynek algierski poprzez zawarcie umowy współpracy ze świadczącą kompleksowe usługi kancelarią podatkową Cabinet Hadj Ali.

Kancelaria z siedzibą w Algierze prowadzona przez dyrektora zarządzającego Samira Hadjali powstała prawie 60 lat temu i obecnie zatrudnia ponad 40 specjalistów. Kancelaria oferuje usługi podatkowe i doradcze na rzecz przedsiębiorstw zarządzanych przez ich właścicieli, dużych firm wielonarodowych i podmiotów zależnych międzynarodowych korporacji działających w rozmaitych branżach.

„Nasza kancelaria była wcześniej podmiotem stowarzyszonym Arthur Andersen, więc doceniamy i rozumiemy znaczenie i wpływ pracy z osobami z całego świata, które myślą podobnie i podzielają nasze zaangażowanie w dobre zarządzanie, przejrzystość i świadczenie usług na poziomie globalnym w sposób spójny - powiedział Samir. - Począwszy od 1962 roku nasza organizacja szczyciła się najwyższej jakości obsługą klienta na tym jedynym w swoim rodzaju rynku, i obecnie jesteśmy gotowi do kolejnego kroku, rozszerzając naszą ofertę usługową i pozyskując klientów na całym świecie”.

„Nowa lokalizacja w Algierii jest kolejnym elementem naszej strategii ekspansji w Afryce; dzięki niej zyskujemy dostęp do kolejnego kluczowego rynku geograficznego” - powiedział przewodniczący Andersen Global i dyrektor generalny Andersen Mark Vorsatz. - Biorąc pod uwagę poprzednie powiązania z Arthur Andersen i ścisłe relacje z pozostałymi kancelariami współpracującymi, jestem przekonany, że nowy zespół będzie stanowić znakomite dopełnienie naszych kancelarii członkowskich i współpracujących z całego regionu”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym odrębne prawnie i niezależne kancelarie prawne i podatkowe z całego świata. Od czasu założenia w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych przez kancelarię Andersen Tax LLC stowarzyszenie zwiększyło zasięg na całym świecie i obecnie skupia ponad 6 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 202 lokalizacjach.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700