Zynga ogłasza wyniki finansowe za II kwartał 2020 r.

Ogłasza najwyższy kwartalny przychód i wartość portfela zamówień w historii Zynga;

Generuje najlepsze kwartalne przepływy pieniężne z działań operacyjnych od ponad ośmiu lat;

Podwyższa całoroczny dochód w 2020 r. i zwiększa prognozę wartości portfela zamówień.

Download

Q2 2020 Zynga Quarterly Earnings Letter

SAN FRANCISCO--()--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) podała dziś swoje wyniki finansowe za II kwartał kończący się 30 czerwca 2020 r., publikując podsumowanie przychodów w II kwartale 2020 r. (ang. Q2 2020 Quarterly Earnings Letter) wydane przez zarząd na swojej stronie w części zatytułowanej „Relacje z inwestorami” (ang. Investor Relations). Dokument znajduje się w załączeniu niniejszej informacji prasowej, jest również dostępny na stronie http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results.

W II kwartale osiągnęliśmy ogromne wyniki, osiągając najwyższy kwartalny przychód i wartość portfela zamówień oraz generując najlepszy kwartalny przepływy pieniężny z działań operacyjnych Zynga od ponad ośmiu lat. Zrealizowaliśmy również transformacyjne przejęcie Peak i obecnie wchodzimy w III kwartał z ośmioma franczyzami, dodając szczególne znaczenie podstawom naszych usług na żywo - powiedział Frank Gibeau, dyrektor generalny Zynga. - Ponadto zawarliśmy umowę nabycia firmy Rollic z siedzibą w Stambule, producenta i wydawcy portfolio popularnych gier typu hiper-casual w jednej z największych i najszybciej rozwijających się kategorii gier mobilnych”.

Dodatkowo zarząd Zynga zorganizuje telekonferencję w celu omówienia wyników spółki. Konferencja odbędzie się o godz. 14:00 czasu pacyficznego (17:00 czasu wschodniego). Pytania można zadawać drogą telefoniczną, a Zynga zobowiązuje się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich.

Telekonferencja jest dostępna za pośrednictwem http://investor.zynga.com. Retransmisja będzie dostępna na stronie po konferencji lub pod następującymi numerami:

  • bezpłatna linia telefoniczna: (800) 537-0745 ;
  • numer dla połączeń międzynarodowych: (253) 237-1142;
  • identyfikator konferencji: 5769759.

Zynga Inc.

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard osób miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy jak „CSR Racing™”, „Empires & Puzzles™”, „Merge Dragons!™”, „Merge Magic!™”, „Toon Blast™”, „Toy Blast™”, „Words With Friends™” i „Zynga Poker™”. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji na stronie www.zynga.com lub na platformach Zynga na Twitterze, Instagramie, Facebooku i na blogu Zynga.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące dotyczące, m.in przewidywanych prognoz dochodowych na cały 2020 r., zamówień i przejęcia spółki Rollic. Wypowiedzi te cechują się obecnością takich wyrazów i wyrażeń jak „perspektywa”, „przewidywany” „planowany”, „zamierza”, „będzie”, „przewiduje”, „uważa”, „ma na celu”, „oczekuje”. Wypowiedzi wyrażone w czasie przyszłym zazwyczaj mają charakter wypowiedzi prognozujących. Wykonanie lub powodzenie działań zawartych w takich wypowiedziach prognozujących wiąże się ze znacznym ryzykiem, niepewnością i założeniami. Nie należy nadmiernie polegać na prognozach, które opierają się na informacjach dostępnych w dniu publikacji niniejszego komunikatu. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji takowych wypowiedzi prognozujących. Dalsze informacje na temat ich ryzyka, wątpliwości i założeń są lub będą opisane bardziej szczegółowo w naszych publicznie dostępnych sprawozdaniach składanych na potrzeby Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych („SEC”), których kopie można uzyskać, odwiedzając stronę internetową poświęconą relacjom inwestorskim: http://investor.zynga.com lub na stronie SEC: www.sec.gov.

Uwagi od redaktora:

Aby pobrać dodatkowy, alternatywny materiał filmowy lub dźwiękowy Zynga oraz grafiki do gier, należy wejść na stronę: https://bit.ly/ZyngaQ22020.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakt z inwestorami:
Rebecca Lau
e-mail: Investors@zynga.com

Kontakt dla prasy:
Sarah Ross
e-mail: Sarah@zynga.com

Contacts

Kontakt z inwestorami:
Rebecca Lau
e-mail: Investors@zynga.com

Kontakt dla prasy:
Sarah Ross
e-mail: Sarah@zynga.com