Personalis, Inc. lanceert NeXT Liquid Biopsy™, een hoogwaardig, exoom-breed vloeibaar biopsieplatform

MENLO PARK, Californië--()--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), een leider op het gebied van geavanceerde genomica voor kanker, kondigde vandaag de lancering aan van NeXT Liquid Biopsy, een hoogwaardig, exoom-schaal, tumorprofileringsplatform dat gebruik maakt van bloedmonsters van kankerpatiënten met een solide tumor in een vergevorderd stadium. NeXT Liquid Biopsy maakt, in combinatie met het toonaangevende ImmunoID NeXT™-weefselprofileringplatform van Personalis, een uitgebreider immuno-genomisch beeld van de tumor mogelijk dat nu gaandeweg kan worden gemonitord op basis van bloedmonsters. NeXT Liquid Biopsy monitort meer dan twintig keer meer genen dan de meeste vloeibare biopsiekankerpanels die momenteel op de markt zijn. Deze mogelijkheden maken het voor biofarmaceutische bedrijven mogelijk om hun begrip van tumorbiologie, inclusief resistentiemechanismen, te vergroten waardoor ze de ontwikkeling van de volgende generatie kankertherapieën kunnen ondersteunen.

De CEO van Personalis, John West, zei: “Biopsieën van solide tumoren en vloeibare biopsieën vullen elkaar aan en het is belangrijk om beide te gebruiken bij kankeronderzoek. Biopsieën van solide tumoren kunnen informatie opleveren over mutaties, genexpressie, de micro-omgeving van de tumor en immuuncellen die in de tumor zijn geïnfiltreerd, terwijl vloeibare biopsieën mutaties kunnen opsporen en in de loop van de tijd nieuwe mutaties kunnen detecteren als reactie op behandeling. Door NeXT Liquid Biopsy te combineren met ImmunoID NeXT, hebben onderzoekers nu een krachtig hulpmiddel om heterogeniteit van tumoren aan te pakken, de klonale en subklonale dynamiek longitudinaal te monitoren, verworven resistentiemechanismen te identificeren en toegang verkrijgen tot belangrijke gebieden van tumorbiologie die niet gewoonlijk zijn opgenomen in gerichte vloeibare biopsiepanels. We zijn ervan overtuigd dat dit een krachtig kader zal bieden voor translationeel onderzoek en de ontwikkeling van de volgende generatie kankertherapieën om therapieresistentie en kankerprogressie te overwinnen.”

De heer West voegde eraan toe: “Via ons samenwerkingsprogramma worden we aangemoedigd door de reactie van onze partners op NeXT Liquid Biopsy. NeXT Liquid Biopsy vertegenwoordigt een nieuwe mogelijkheid in de markt en we kijken ernaar uit om nauw samen te werken met onze eerste klanten. Dit is slechts de eerste stap in de portfolio van vloeibare biopsieproducten van Personalis en we zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen op dit gebied.”

NeXT Liquid Biopsy is direct beschikbaar voor bestelling.

Over Personalis, Inc.

Personalis, Inc. is een groeiend bedrijf in kankergenomica dat de ontwikkeling van behandelingen van de volgende generatie transformeert door het verschaffen van uitgebreide moleculaire gegevens over de kanker en immuunrespons van elke patiënt. Het ImmunoID NeXT Platform® van Personalis® is ontworpen om zich aan de complexe en voortdurend ontwikkelende inzichten in kanker aan te passen en om haar farmaceutische klanten te voorzien van informatie over alle ongeveer 20.000 menselijke genen en het immuunsysteem op basis van een enkel weefselmonster. Personalis levert ook genomische informatie aan het VA Million Veterans-programma als onderdeel van hun doelstelling om meer dan een miljoen genomen van veteranen te sequencen. Het klinische laboratorium van Personalis is GxP conform en heeft een CLIA’88-certificaat en CAP-accreditatie. Bezoek voor meer informatie www.personalis.com en volg Personalis op Twitter (@PersonalisInc).

Toekomstgerichte uitspraken

Deze persverklaring bevat of impliceert bepaalde verklaringen die ‘toekomstgerichte uitspraken’ zijn in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. Toekomstgerichte uitspraken omvatten alle uitspraken die geen historische feiten zijn, inclusief bijvoorbeeld uitspraken met betrekking tot de mogelijkheden, beschikbaarheid of voordelen van NeXT Liquid Biopsy, potentiële vooruitgang of groeimogelijkheden voor de activiteiten van Personalis, uitbreiding van de aanwezigheid van Personalis op de markt in immuno-oncologie, de diensten van het bedrijf voor het VA Million Veterans-programma en andere toekomstige evenementen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, inclusief die gerelateerd zijn aan de evolutie van kankerbehandelingen en marktacceptatie van onze diensten, onze verwachtingen met betrekking tot toekomstige prestaties, en de COVID-19-pandemie, evenals andere risico’s en onzekerheden besproken in de deponeringen van Personalis bij de Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief in de secties “Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” van de meest recentelijk gedeponeerde periodieke rapportages op Formulieren 10-K en 10-Q en daaropvolgende deponeringen en in de documenten die daarin middels verwijzing zijn opgenomen, die allemaal van significante invloed kunnen zijn op ons bedrijf en onze bedrijfsactiviteiten, het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten van onze klanten, ons vermogen om kapitaal aan te trekken en de waarde van onze gewone aandelen. Tenzij wettelijk anders is vereist, wijst Personalis elke intentie of verplichting af tot het naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins updaten of herzien van alle toekomstgerichte uitspraken die vanaf de datum van dit document worden geuit.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen voor Personalis, Inc.
Contactpersoon investeerdersrelaties van Personalis:
Caroline Corner
investors@personalis.com
415-202-5678

Contactpersoon media voor Personalis:
Jennifer Havlek
pr@personalis.com
www.personalis.com
650-752-1300

Contacts

Contactpersonen voor Personalis, Inc.
Contactpersoon investeerdersrelaties van Personalis:
Caroline Corner
investors@personalis.com
415-202-5678

Contactpersoon media voor Personalis:
Jennifer Havlek
pr@personalis.com
www.personalis.com
650-752-1300