EIT Digital: versterking van Europese digitale infrastructuur en datasoevereiniteit

Het meest recente EIT Digital-rapport biedt een op scenario's gebaseerd kader voor de ontwikkeling van digitale infrastructuur en gegevensbeleidsinstrumenten om de Europese digitale soevereiniteit te versterken.

BRUSSEL--()--Recente discussies over toegang tot 5G-technologie en COVID-19-apps voor contacttracering benadrukken de noodzaak van Europese digitale soevereiniteit. In zijn laatste beleidsperspectiefverslag over ‘European Digital Infrastructure- and Data Sovereignty’ biedt EIT Digital een concreet, op scenario's gebaseerd kader voor digitale beleidsontwikkeling. De studie biedt een overzicht van beleidsmotivaties, trends, instrumenten en de rollen van verschillende actoren bij het definiëren van de perceptie van en perspectieven voor de digitale soevereiniteit van Europa.

Wat duidelijk wordt, is dat we gecoördineerde actie nodig hebben tussen de beleidsvormers op Europees en nationaal niveau en de makers uit het bedrijfsleven en de industrie om een soevereine Europese digitale realiteit te creëren. De sleutel is beleid dat innovatie bevordert en Europese waarden en rechten respecteert, terwijl het gelijke economische kansen voor alle actoren creëert,” aldus Willem Jonker, CEO van EIT Digital.

EIT Digital werkte samen met het Digital Enlightenment Forum om het rapport uit te voeren. De studie ondersteunt de ontwikkeling van beleidslijnen die gericht zijn op het versterken van de Europese soevereiniteit in digitale infrastructuren en het omgaan met gegevens. Digitale infrastructuurcontrole en gegevensregulering zijn complementair en kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd, wat tot verschillende scenario's leidt.

Het rapport voorziet regelgevers van een kader van beleidskeuzes, gebaseerd op vier scenario's die benaderingen combineren, van zachte tot stevige infrastructuurcontrole met zwakke tot sterke gegevensbescherming. Deze scenario's worden beoordeeld op hun impact op de beleidsdoelstellingen groei, eerlijkheid, innovatiepotentieel, vertrouwen van burgers en gelijke kansen.

De effectbeoordeling dient als leidraad op hoog niveau voor concrete beleidsontwikkeling en vormt als zodanig een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van digitale infrastructuur en gegevensbeleidsinstrumenten vanuit het perspectief van een Europese digitale soevereiniteit.

www.eitdigital.eu

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor meer informatie of om een interview te regelen met
Willem Jonker, CEO van EIT Digital,
kunt u contact opnemen met Peter Strempel
T: +46 733 547228
E: peter.strempel@eitdigital.eu

Contacts

Voor meer informatie of om een interview te regelen met
Willem Jonker, CEO van EIT Digital,
kunt u contact opnemen met Peter Strempel
T: +46 733 547228
E: peter.strempel@eitdigital.eu