PVH Corp. kondigt leiderschapsupdate aan bij Tommy Hilfiger en PVH Europe

NEW YORK--()--PVH Corp. (NYSE:PVH), eigenaar van een portfolio van iconische merken waaronder TOMMY HILFIGER en CALVIN KLEIN, kondigde vandaag aan dat Daniel Grieder aftreedt als Chief Executive Officer, Tommy Hilfiger Global & PVH Europe na 23 jaar in verschillende managementfuncties binnen de organisatie, en het bedrijf zal verlaten om andere interesses na te streven. Martijn Hagman volgt Grieder op en wordt met ingang van 2 juni 2020 de nieuwe Chief Executive Officer, Tommy Hilfiger Global & PVH Europe.

Hagman is momenteel Chief Operating Officer, Tommy Hilfiger Global & PVH Europe, en Chief Financial Officer, Tommy Hilfiger Global, en houdt toezicht op de activiteiten, financiën, digitale bedrijfstransformatie, technologie, bedrijfsontwikkeling en het wereldwijde Tommy Hilfiger-duurzaamheidsprogramma. Hij is een 12-jarige veteraan van het Tommy Hilfiger-leiderschapsteam en heeft een grote rol gespeeld bij de indrukwekkende wereldwijde expansie van Tommy Hilfiger en de strategie die heeft geleid tot PVH Europe's consistente groei op jaarbasis.

"Tommy Hilfiger Global en PVH Europe zijn dit jaar weer dezelfde succesvolle weg ingeslagen, met sterke verkooptrends en vergroting van de naamsbekendheid en het leggen van contact met de consument," aldus Manny Chirico, voorzitter en CEO van PVH Corp. "Daniel is een voorvechter geweest van het vergroten van onze innovatiemogelijkheden en het uitbreiden van het bereik van TOMMY HILFIGER over de hele wereld, waarbij hij altijd streefde naar een consumentcentrische, digitaal gerichte en duurzame mentaliteit terwijl hij bouwde aan een zeer sterk managementteam."

"Het is een fenomenale 23 jaar geweest," stelde Grieder. "Nu we midden in deze seismische verschuiving in onze branche zitten, bevinden we ons in een unieke positie om een verandering aan te brengen die volgens mij onze lancering zal zijn in een nieuw tijdperk voor het merk. Het is een goed gevoel om te weten dat ik mijn positie aan Martijn kan doorgeven - hij is de laatste 12 jaar van dit traject een echte vriend, vertrouwenspersoon en betrouwbare co-piloot geweest. Er is nooit een perfect moment om een organisatie waar je van houdt te verlaten; de opties zijn om te laat of te vroeg te vertrekken, en ik wist dat ik deze verandering wilde maken terwijl ik nog steeds het optimisme, de energie en de passie heb die ik mijn hele carrière heb gehad."

Onder het ondernemende leiderschap van Grieder is Tommy Hilfiger gepositioneerd als een toonaangevend lifestylebedrijf met de allerbeste initiatieven op het gebied van producten, consumentenbetrokkenheid, digitalisering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds Grieder CEO, Tommy Hilfiger Global & PVH Europe werd in 2014, is het Tommy Hilfiger-bedrijf gegroeid van $ 6 miljard tot meer dan $ 9 miljard aan retailverkopen in 2019, en het Europese Calvin Klein-bedrijf meer dan verdubbelde de opbrengsten en inkomsten.

Stefan Larsson, President van PVH, verklaarde: "Samen hebben Daniel en Martijn een toekomstgerichte visie ontwikkeld, waarbij de consument centraal staat en een productgedreven cultuur gecreëerd is. We zijn dankbaar voor Daniels jarenlange sterke leiderschap en geweldige prestaties. Ik heb veel vertrouwen in Martijn als een leider met een diep begrip van de onderliggende waardestimulerende factoren van het bedrijf. Zijn consumentgerichte mentaliteit en digitaal gericht leiderschap zullen met succes het volgende tijdperk van duurzame en winstgevende groei voor Tommy Hilfiger en de Europese regio in goede banen leiden."

Hagman merkte op: "Het is een eer om voort te bouwen op de prestaties van het TOMMY HILFIGER-merk en PVH Europe, samen met een uitzonderlijk en gepassioneerd managementteam. Mijn dank aan Daniel reikt veel verder dan de niet-aflatende steun, ontwikkelingsmogelijkheden en leiderschap die hij in de loop der jaren heeft geboden. We hebben er vertrouwen in dat we het huidige strategische plan zullen blijven uitvoeren, en onze focus voor de komende maanden zal liggen op de herstel- en heroplevingsfase van onze wereldwijde bedrijven na de COVID-19-pandemie."

Grieder zal de komende maanden helpen bij de transitie van zijn verantwoordelijkheden om te zorgen voor een soepele en succesvolle overgang.

Zowel Grieder als Hagman hebben vele jaren zij aan zij gewerkt met de oprichter van het merk en Principal Designer, dhr. Tommy Hilfiger.

"Mijn overtuiging en enthousiasme voor de toekomst van ons merk is nog nooit zo sterk geweest," gaf Tommy Hilfiger te kennen. "De grootste geschenken van Daniel aan onze organisatie zijn het sterker verbinden van het merk met onze consumenten en het creëren van een cultuur binnen de organisatie die erop is gericht om het voortouw te blijven nemen op het gebied van product, innovatie en cultuur. Martijn heeft aan dit traject meegewerkt en samen gaan we de toekomst van ons merk blijven schrijven - samen met onze partners en consumenten over de hele wereld."

Over PVH Corp.
PVH is een van de toonaangevende mode- en lifestylebedrijven ter wereld. Wij geven merken kracht die de mode vooruit helpen - voor altijd. Ons merkportfolio omvat de iconische merken CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga en Geoffrey Beene, alsook het digitaal gerichte merk voor intieme kledingstukken True&Co. Wij verkopen een verscheidenheid van goederen onder deze en nationaal en internationaal bekende merken die we in beheer of gelicentieerd hebben. PVH heeft meer dan 40.000 medewerkers die actief zijn in meer dan 40 landen, met een jaarlijkse omzet van $ 9,9 miljard. Dat is Onze Kracht. Dat is de Kracht van PVH.

SAFE HARBOR-VERKLARING ONDER DE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT VAN 1995: Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, waaronder, zonder beperking, verklaringen met betrekking tot de plannen, strategieën, doelstellingen, verwachtingen en intenties van PVH Corp. zijn gedaan in overeenstemming met de safe harbour-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Beleggers worden gewaarschuwd dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen inherent onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, waarvan er vele niet nauwkeurig kunnen worden voorspeld, en waarvan sommige niet kunnen worden voorzien, waaronder maar niet beperkt tot de volgende: (i) de plannen, strategieën, doelstellingen, verwachtingen en intenties van het Bedrijf kunnen op elk moment worden gewijzigd naar goeddunken van het Bedrijf; (ii) het Bedrijf kan worden beschouwd als een onderneming met een hoge hefboomwerking en gebruikt een aanzienlijk deel van haar kasstromen om haar schulden af te betalen, waardoor het Bedrijf mogelijk niet over voldoende middelen beschikt om haar activiteiten uit te voeren op de manier die het beoogt of heeft uitgevoerd in het verleden; (iii) de verkoopniveaus van de kleding, schoenen en aanverwante producten van het Bedrijf, zowel aan haar groothandelsklanten als in haar winkels, de verkoopniveaus van de licentienemers van het Bedrijf bij groothandel en detailhandel, en de omvang van kortingen en promotionele prijzen waaraan het Bedrijf en zijn licentiehouders en andere zakelijke partners moeten meedoen, die allemaal kunnen worden beïnvloed door weersomstandigheden, veranderingen in de economie, brandstofprijzen, verminderd reizen, modetrends, consolidaties, herpositioneringen en faillissementen in de detailhandel, herpositionering van merken door de licentiegevers van het Bedrijf en andere factoren; (iv) het vermogen van het Bedrijf om zijn groei en inventaris te beheren, inclusief het vermogen van het Bedrijf om voordelen te behalen uit overnames, zoals de overnames waarnaar in dit persbericht wordt verwezen; (v) quotabeperkingen, de oplegging van vrijwaringsmaatregelen en de oplegging van rechten of tarieven voor goederen uit de landen waar het Bedrijf of zijn licentiehouders goederen produceren onder zijn handelsmerken, zoals de recentelijk opgelegde tarieven en dreigende verhoogde tarieven voor goederen die in de VS geïmporteerd worden uit China, wat onder andere het vermogen kan beperken om producten te produceren in kosteneffectieve landen of in landen die over de nodige arbeids- en technische expertise beschikken, of het Bedrijf ertoe kunnen dwingen de kosten te verrekenen of te proberen de kosten aan de consument door te berekenen, wat een wezenlijke impact kan hebben op de inkomsten en winstgevendheid van het Bedrijf; (vi) de beschikbaarheid en kosten van grondstoffen; (vii) het vermogen van het Bedrijf om zich tijdig aan te passen aan veranderingen in handelsregelgeving en de migratie en ontwikkeling van fabrikanten (wat van invloed kan zijn op waar de producten van het Bedrijf het beste kunnen worden geproduceerd); (viii) veranderingen in de beschikbare fabrieks- en transportcapaciteit, escalatie van loon- en transportkosten, burgerconflicten, oorlog of terroristische daden, de dreiging van enige van de voorgaande, of politieke of arbeidsinstabiliteit in een van de landen waar de producten van het Bedrijf of zijn licentiehouders of andere zakenpartners worden verkocht, geproduceerd of gepland staan om te worden verkocht of geproduceerd; (ix) ziekte-epidemieën en gezondheidsgerelateerde problemen, zoals de huidige uitbraak van COVID-19, die zouden kunnen leiden (en in het geval van de COVID-19-uitbraak, heeft geleid tot een aantal van de volgende) verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van gesloten fabrieken, verminderd personeelsbestand, grondstoffenschaarste en controle of embargo van in de getroffen gebieden geproduceerde goederen, gesloten winkels, verminderd consumentenverkeer en -aankopen wanneer consumenten ziek worden of hun winkelen beperken of staken om blootstelling te vermijden, of overheden die verplichte bedrijfssluitingen, reisbeperkingen en dergelijke opleggen om de verspreiding van ziekten te voorkomen, en markt- of andere veranderingen die kunnen leiden tot niet-contante waardeverminderingen van de goodwill en andere immateriële activa, gebruiksrechten voor operationele lease, en materiële vaste activa van het Bedrijf; (x) acquisities en desinvesteringen en problemen die zich voordoen bij acquisities, desinvesteringen en voorgestelde transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vermogen om een overgenomen entiteit of bedrijf in het Bedrijf te integreren zonder substantiële nadelige gevolgen voor de bestaande activiteiten, werknemersrelaties, leveranciersrelaties, klantenrelaties of financiële prestaties van de overgenomen entiteit, het overgenomen bedrijf of het Bedrijf, en het vermogen om de voortgezette activiteiten van het Bedrijf effectief en winstgevend te exploiteren na de verkoop of andere afstoting van een dochteronderneming, bedrijf of de activa daarvan; (xi) het falen van de licentiehouders van het Bedrijf om met succes gelicentieerde producten op de markt te brengen of om de waarde van de merken van het Bedrijf te behouden, of hun misbruik van de merken van het Bedrijf; (xii) aanzienlijke schommelingen in de Amerikaanse dollar ten opzichte van vreemde valuta waarin het Bedrijf belangrijke bedrijfsactiviteiten uitvoert; (xiii) de gedurende het jaar geregistreerde pensioenplankosten van het Bedrijf worden berekend op basis van actuariële waarderingen die veronderstellingen en schattingen bevatten over de financiële markt, economische en demografische omstandigheden, en verschillen tussen geschatte en werkelijke resultaten geven aanleiding tot winsten en verliezen, die aanzienlijk kunnen zijn, die onmiddellijk in de inkomsten worden opgenomen, meestal in het vierde kwartaal van het jaar; (xiv) de impact van nieuwe en herziene belastingwetgeving en -voorschriften; en (xv) andere risico's en onzekerheden die van tijd tot tijd worden vermeld in de deponeringen van het Bedrijf bij de Securities and Exchange Commission.

Het bedrijf heeft geen enkele verplichting om publiekelijk enige toekomstgerichte verklaring bij te werken, of deze nu het gevolg is van de ontvangst van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Dana Perlman
Treasurer & Senior Vice President, Business Development & Investor Relations
(212) 381-3502 kantoor
(917) 579-1374 mobiel
investorrelations@pvh.com

Virginia Ritchie
VP Corporate Communications, Influencer Marketing & Experiences
+31643184870
Virginia.Ritchie@Tommy.com

Contacts

Dana Perlman
Treasurer & Senior Vice President, Business Development & Investor Relations
(212) 381-3502 kantoor
(917) 579-1374 mobiel
investorrelations@pvh.com

Virginia Ritchie
VP Corporate Communications, Influencer Marketing & Experiences
+31643184870
Virginia.Ritchie@Tommy.com