Arthur D. Little kjøper Cutter Consortium og Presans for å styrke satsningen innenfor open consulting

LONDON--()--Arthur D. Little (ADL) kunngjorde i dag anskaffelsen av Cutter Consortium, et amerikansk teknologi- og forskningsfirma, og Presans en ledende aktør innen industriell åpen innovasjon med base i Frankrike. Ved å kombinere sin egen ekspertise med et eksisterende nettverk av uavhengige eksperter, utvider ADL sitt økosystem til å tilby tjenester av høy kvalitet drevet av «open consulting» og «open problem solving».

Cutter Consortium (www.cutter.com) hjelper organisasjoner med å håndtere «digital disruption» av forretningsmodeller og brukere ny teknologi for å skape konkurransefortrinn og suksessfulle prosjekter. Gjennom forskning, rådgivning, kompetanseutvikling og opplæring av bedriftsledere – gjennomført av globalt anerkjente spesialister - leverer Cutter innovative løsninger til sine tusenvis av kunder over hele verden. Cutters eksperter har levert revolusjonerende løsninger innen områder som strekker seg fra digital arkitektur til digital teknologi, smidige organisasjoner til dataanalyse og digital ledelse til bærekraftig innovasjon. Kjernen i virksomheten er en medlemstjeneste som gir kundene tilgang til et stort nettverk av eksperter og deres erfaring og innsikt.

Presans (www.presans.com) er en ledende digital plattform utviklet for deling av åpen industriell innovasjon og problemløsning. Med hjelp av en sofistikert teknologisk plattform, basert på big data og kunstig intelligens, samt et team av tidligere forsknings- og innovasjonsledere med inngående kunnskap om innovasjon, kan Presans tilby et nettverk med over 6 millioner eksperter over hele verden. Presans leverer en rekke avanserte åpne innovasjonstjenester, som bidrar til å akselerere beslutninger og rive ned vitenskapelige og teknologiske barrierer. Presans har jobbet med over 50 internasjonale industrikonsern og levert mer enn 100 innovasjonsprosjekter i Europa, USA og Midtøsten.

«Arthur D. Little har en strategi for «open consulting» og «open problem solving» og knytter sammen ledende globale eksperter i hvert oppdrag for å komplettere vår egen leveranseevne," kommenterer Ignacio García Alves, administrerende direktør i Arthur D. Little. "Vi tror at fremtiden er open consulting. Med oppkjøpene av Cutter and Presans har vi nå muligheten til å utvide vårt økosystem og vår evne til open problem solving, ved å gi større tilgang til eksperter, dypere innsikt og yte en sømløs og differensiert erfaring til våre kunder."

"Cutter-teamet så umiddelbar synergi med ADL. Vi har felles fokus på innovasjon, som i ADLs tilfelle går tilbake til den opprinnelige etableringen av selskapet, med hovedfokus på å levere spesialtilpassede og banebrytende løsninger. I tillegg har ADL's mer enn 40 kontorer i 30 land som har gitt Cutter større evne til å hjelpe sine kunder over hele verden, sier Karen Coburn, administrerende direktør i Cutter Consortium.

"Siden starten ved École Polytechniques inkubator, har Presans ansatt de beste ekspertene i verden, først og fremst for å hjelpe kundene sine med å løse komplekse tekniske problemer," sa Albert Meige, grunnlegger av Presans. "Presans tar nå opp flere problemer i grensesnittet mellom strategirådgivning og vitenskapelig og teknisk ekspertise. Nå er tiden inne for å styrke Presans ved å slå seg sammen med Arthur D. Little."

Sammen med Cutter and Presans styrker ADL sin posisjon innen digitalisering, informasjonsteknologi og industriell innovasjon, spesielt innen problemløsing innen innovasjon og konvergens. Gjennom anskaffelsen av Presans tekniske plattform akselererer ADL også investeringen i kunstig intelligens og maskinlæring for å utvikle innovativ tenking for kundene.

Cutter Consortium og Presans vil fortsette å operere under sine nåværende selskapsnavn og med de samme lederteamene, mens de vil dra nytte av ADLs ekspertise, investeringer og globale eksponering.

Contacts

For ytterligere informasjon:
Cate Bonthuys
Catalyst Comms
+44 7746 546773
cate@catalystcomms.co.uk

Contacts

For ytterligere informasjon:
Cate Bonthuys
Catalyst Comms
+44 7746 546773
cate@catalystcomms.co.uk