DIP zal beginnen met het bieden van steunvergoeding aan degenendie parttime werken of op contractbasis via DIP’s Services als zij niet in staat zijn te werken vanwege ziekte in verband met het coronavirus

TOKIO--()--DIP Corporation (hierna ‘DIP’), hoofdkantoor: Minato-ku, Tokio, Japan; President en CEO: Hideki Tomita heeft op maandag 9 maart aangekondigd dat het bedrijf zal starten met het bieden van steunvergoeding aan diegenen die parttime of als contractmedewerker werkzaam zijn (zie opmerking hieronder) via de Baitoru, Baitoru NEXT of Hatarako.net website, als zij niet in staat zijn om te werken vanwege ziekte in verband met het coronavirus.

Bericht van Hideki Tomita, President en CEO

Momenteel worden we geconfronteerd met een crisis omdat de verspreiding van het coronavirus over de hele wereld een angstklimaat heeft gecreëerd.

We maken ons allemaal zorgen om onze naasten, vrienden, klasgenoten en collega's. We hebben veel tijd gestoken in het bespreken van wat DIP onder deze omstandigheden kan doen.

Natuurlijk hebben we de zorgvuldige stappen genomen om besmetting te vermijden door protocollen voor werken op afstand aan te moedigen, flexibele werktijden in te voeren, waardoor onze medewerkers geen gebruik hoeven te maken van drukke treinen of zich in grote groepen hoeven te begeven.

Bovendien zijn we gestart met het aanbieden van gratis jobpostings op onze wervingssites voor klanten die dringend behoefte hebben aan vervanging op korte termijn voor hun huidige medewerkers die thuis moeten blijven bij kinderen door het afzeggen van alle lessen en activiteiten van openbare scholen.

Maar we denken dat we meer moeten doen.

Ik realiseer me dat veel van onze gebruikers parttime werken of contractmedewerker zijn en ik begrijp zeer goed dat zij niet het voordeel genieten van doorbetaling bij ziekte of verlof die vaste medewerkers beschermen. Het is erg onaangenaam, maar we moeten erkennen dat de mogelijkheid bestaat dat sommige gebruikers een aan coronavirus gerelateerde ziekte oplopen en geconfronteerd worden met ernstige financiële druk als gevolg van verlies van inkomen. Dit bovenop de stress die veroorzaakt wordt door hun gezondheidsproblemen.

Onder deze omstandigheden dachten we dat we sommige zorgen van onze gebruikers kunnen verlichten door steunvergoeding te bieden aan hen die niet worden beschermd door de veiligheidsnetten die beschikbaar zijn voor vaste medewerkers.

Dus kondigen we vandaag een tijdelijk steunvergoedingsprogramma aan voor onze gebruikers die parttime werken en gebruikers die onder contract werken die ziek zouden kunnen worden door het coronavirus. DIP zal steunvergoeding aanbieden voor een periode tot een halve maand aan die gebruikers die werk hebben verkregen via Baitoru, Baitoru NEXT of Hatarako.net tussen 1 maart 2017 en nu, als zij niet in staat zijn om te werken door een met het coronavirus in verband staande ziekte.

*Een halve maand = de periode waarvan verondersteld wordt dat die nodig is voor behandeling

Zie voor bijzonderheden de volgende site:

https://www.baitoru.com/pdt/shien2020 (alleen in het Japans)
https://www.hatarako.net/contents/shien2020 (alleen in het Japans)

Het is onze oprechte wens dat dit programma onze gewaardeerde gebruikers enige mate van verlichting en geruststelling biedt en misschien een sprankje goed nieuws in deze weinig hoopgevende dagen.

Daarnaast hopen we dat dit steunprogramma kan dienen als springplank naar het initiëren van een breder gesprek over de ongelijkheid in arbeidsvoorwaarden tussen parttimers en contractmedewerkers enerzijds en vaste werknemers anderzijds.

Volgens onze ondernemingsfilosofie ‘bij DIP willen we gebruikmaken van dromen, ideeën en passie om een betere samenleving te creëren’, zullen we doorgaan met reflecteren op hoe we de best mogelijke bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van eerlijke en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden voor iedereen.

Bijzonderheden van de vergoeding

In aanmerking komende personen: parttime- en contractmedewerkers (parttime, uitgezonden, gecontracteerde en outsourced medewerkers, waarbij vaste medewerkers worden uitgesloten) aangenomen via Baitoru, Baitoru NEXT of Hatarako.net tussen 1 maart 2017 en nu, die gedwongen worden tot verzuim door infectie met het nieuwe coronavirus.
* Niet van toepassing als er vergoeding is van het bedrijf (werkgever) of een openbare instantie

NB: Voor de doelstellingen van dit vergoedingsprogramma verwijst de zinsnede ‘parttime- en contractmedewerkers’ naar die medewerkers die niet in vaste dienst zijn en omvat parttime-medewerkers, diegenen die werken op een contract voor bepaalde tijd en diegenen die bij een bedrijf zijn geplaatst door uitzend- en outsourcingbureaus. Om in aanmerking te komen voor een vergoedingsprogramma moet een medewerker werk hebben verkregen via Baitoru, Baitoru NEXT of Hatarako.net tussen 1 maart 2017 en nu niet in staat zijn naar het werk te gaan door infectie met het coronavirus.

Bedrijfsprofiel

Bedrijfsnaam: DIP Corporation
Opgericht: maart 1997
Kapitaal: ¥1.085 miljoen (per eind november 2019)
Aantal werknemers: 1,967 (per 1 april, 2019. Vaste werknemers)
Beursnotering: TSE 1e sectie
Jaaromzet: 42,1 miljard (Belastingjaar eindigend op 1 februari 2019)
URL: https://www.dip-net.co.jp/en/company/overview

Als er inconsistentie is tussen de Engelstalige documenten en de Japanstalige documenten, dan zijn de Japanstalige documenten leidend.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is. 

Contacts

PR-team van DIP Corporation (in het Japans)
+81-3-6628-4070
info@dip-net.co.jp

Daryl Bradley (in het Engels)
+81-90-2134-4857
info@dip-net.co.jp

Contacts

PR-team van DIP Corporation (in het Japans)
+81-3-6628-4070
info@dip-net.co.jp

Daryl Bradley (in het Engels)
+81-90-2134-4857
info@dip-net.co.jp