Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za III kwartał roku podatkowego 2019

Kwartalne przychody wyniosły 69,0 mln $; wzrost o 10,1% w skali roku;

Kwartalna marża brutto uplasowała się na poziomie 62,4%; spadek z 64.5% w skali roku;

2032 aktywnych klientów według stanu na dzień 30 września 2019 r.; o 17,3% więcej w ujęciu rocznym.

Rimini Street Announces Fiscal Third Quarter 2019 Financial Results (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj wyniki za III kwartał bieżącego roku, zakończony w dniu 30 września.

W trzecim kwartale obserwowaliśmy dalszą poprawę wyników w ramach inwestycji realizowanych w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy pod względem ogólnego potencjału sprzedażowego, wydajności i infrastruktury – powiedział Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. - Konsekwentnie zwiększaliśmy nasz potencjał globalny oraz ofertę produktów i usług, uruchamiając działalność w Dubaju, za pośrednictwem której będziemy obsługiwać region Zatoki Perskiej, a także zapewniając ogólnoświatową dostępność naszych usług z zakresu zarządzania aplikacjami dla oprogramowania SAP. Ponadto w dniu dzisiejszym informujemy o ogólnoświatowej dostępności usług zarządzania bazą danych i aplikacjami Oracle”.

Przychody, wyniki sprzedaży i działań marketingowych oraz wydatki ogólne i administracyjne spółki za III kwartał bieżącego roku były zgodne z prognozowanymi, podobnie jak marża brutto – zarówno za okres kwartalny, jak i w ujęciu rocznym – powiedział Tom Sabol, dyrektor finansowy Rimini Street. - Konsekwentnie dążymy do realizacji długofalowych celów w zakresie maksymalizacji przychodów, generowania wolnych przepływów pieniężnych i osiągnięcia zrównoważonej rentowności przy zastosowaniu powszechnie uznanych standardów rachunkowości (GAAP)”.

Najważniejsze wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

 • W III kwartale 2019 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 69,0 mln $, co oznacza wzrost o 10,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (62,6 mln $).
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w III kwartale 2019 r. blisko 274 mln $, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do kwoty 250 mln $ uzyskanej w III kwartale 2018 r.
 • Według stanu na dzień 30 września 2019 r. spółka posiadała 2032 aktywnych klientów, w porównaniu z 1732 na koniec września 2018 r.
 • W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 30 września 2019 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 91,5% (dla porównania: 92,0% w analogicznym okresie poprzedniego roku).
 • Marża brutto za III kwartał 2019 r. wyniosła 62,4%, notując spadek z poziomu 64,5% w III kwartale 2018 r.
 • Dochód z działalności operacyjnej był identyczny jak w III kwartale poprzedniego roku i wyniósł 2,5 mln $.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w III kwartale 2019 r. 7,5 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. uzyskano kwotę 10,7 mln $.
 • Dochód netto za III kwartał 2019 r. osiągnął poziom 1,7 mln $, podczas gdy w III kwartale 2018 r. odnotowano stratę netto w kwocie 48,4 mln $.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł 6,7 mln $ w III kwartale zarówno 2019, jak i 2018 roku.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za III kwartał 2019 r. osiągnął poziom 7,6 mln $ (dla porównania: 10,8 mln $ w analogicznym okresie 2018 roku).
 • Podstawowy i rozwodniony zysk za akcję przypadający na zwykłych akcjonariuszy spółki stanowił w III kwartale 2019 r. stratę netto za akcję w wysokości 0,07 $ (za 1 akcję) w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,85 $ (za 1 akcję) w III kwartale 2018 r.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których uważamy je za istotne oraz metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wydarzenia dla spółki w III kwartale 2019 r.

 • Ogłoszenie, że ogólnoświatowy producent samochodów, Hyundai-Kia Motors, wybrał Rimini Street jako podmiot świadczący usługi wsparcia globalnych baz danych.
 • Ogłoszenie ogólnoświatowej dostępności usług z zakresu zarządzania aplikacjami dla oprogramowania SAP, a tym samym zapewnienie klientom kompleksowego rozwiązania w zakresie wsparcia użytkowania oprogramowania SAP, obejmującego zarówno usługi zarządzania aplikacjami, jak i usługi wsparcia.
 • Zwiększone inwestycje na Bliskim Wschodzie, w tym ustanowienie podmiotu zależnego i oddziału w Dubaju oraz pozyskanie lokalnej siły roboczej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu w regionie Zatoki Perskiej.
 • Udzielenie usług wsparcia ponad 7,5 tys. razy; średni wynik 4,8 w badaniu zadowolenia klientów (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0).
 • Przekazanie klientom z całego świata ponad 15 tys. aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych w ramach pakietów PeopleSoft, JD Edwards, SAP i Oracle E-Business.
 • Uzyskanie licznych nagród:
 • Prezentacja podczas 13 wydarzeń skierowanych do dyrektorów innowacji, dyrektorów finansowych i liderów zamówień w obszarze technologii komputerowych, w tym podczas: CFO.org w Nowym Jorku, konferencji IDC CIO Empowerment w Puerto Vallarta (Meksyk), Szczytu Gartner ITAM w Dallas i Japońskiego Stowarzyszenia Użytkowników Systemów Informacyjnych (ang. Japan Information Systems User Association) w Tokio.

Prognoza dotycząca przychodów za rok 2019 r.

Spółka podtrzymuje uśrednioną prognozę przychodów za bieżący rok na poziomie 275 mln $, zawężając zakres kwoty od 274,5 mln $ do 275,5 mln $. Prognozowany przychód za IV kwartał 2019 r. kształtuje się w granicach od 71,3 mln $ do 72,3 mln $.

Zmiana na stanowisku dyrektora finansowego

Spółka Rimini Street ogłosiła dziś, że Thomas Sabol ustąpi ze stanowiska dyrektora finansowego z dniem 15 listopada 2019 r., aby podjąć inną działalność na terenie stanu, w którym zamieszkuje. W dniu 5 listopada 2019 r. na stanowisko wiceprezesa Grupy i dyrektora rachunkowego mianowany został Stanley Mbugua, który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa i kontrolera spółki. Aktualnie spółka prowadzi aktywną rekrutację na stanowisko dyrektora finansowego. „Pragnę podziękować Tomowi za jego przywództwo finansowe w ostatnich trzech latach, które zaowocowało pomyślnym sfinalizowaniem szeregu istotnych transakcji i wprowadzeniem spółki na giełdę w 2017 r. Życzymy mu wszystkiego dobrego na nowym polu działań” – powiedział Seth A. Ravin.

Informacja o wirtualnym posiedzeniu i telekonferencji

W dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za III kwartał 2019 r. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem: https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events. Udział w telekonferencji jest możliwy pod numerem telefonicznym (855) 213-3942 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 8398042. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Oznacza to, że wskaźniki te nie opierają sie na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowymi (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu Premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2 000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę oprogramowania i usług. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com/, na profilach Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych (w tym toczące się postępowania apelacyjne w sprawie stałego zakazu), dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozywających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych, konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu, przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub kilku członków zarządu Rimini Street; niepewność związana z długofalową wartością kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 listopada 2019 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (securities and Exchange Commission). Ponadto, wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2019 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

RIMINI STREET, INC.

Niepoddany kontroli skrócony skonsolidowany bilans

(W tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

AKTYWA

30 września
2019 r.

 

31 września
2018 r.

Aktywa obrotowe:

 

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

$

41 725

 

 

$

24 771

 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

436

 

 

435

 

Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpis w kwotach odpowiednio 477 $ i 489 $

61 829

 

 

80 599

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i pozostałe aktywa

11 198

 

 

7 099

 

Aktywa obrotowe razem

115 188

 

 

112 904

 

Aktywa długoterminowe:

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwotach odpowiednio 949 $ i 8 543 $,

3 605

 

 

3 634

 

Depozyty i pozostałe aktywa

1 632

 

 

1 438

 

Odroczony podatek dochodowy (netto)

907

 

 

909

 

Aktywa razem

$

121 332

 

 

$

118 885

 

PASYWA, AKCJE UPRZYWILEJOWANE PODLEGAJĄCE UMORZENIU I UJEMNY KAPITAŁ WŁASNY

Zobowiązania bieżące:

 

 

 

Bieżąca część wymagalna zadłużenia długoterminowego

$

 

 

$

2 372

 

Należności na rzecz innych podmiotów

2 580

 

 

12 851

 

Narosłe świadczenia, korzyści i prowizje

22 337

 

 

22 503

 

Pozostałe naliczone zobowiązania

22 506

 

 

20 424

 

Odroczony przychód

167 024

 

 

180 358

 

Bieżące zobowiązania razem

214 447

 

 

238 508

 

Zobowiązania długoterminowe:

 

 

 

Odroczony przychód

33 489

 

 

28 898

 

Naliczone dywidendy płatne z tytułu akcji uprzywilejowanych serii A

1 149

 

 

1 056

 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

2 326

 

 

2 011

 

Zobowiązania razem

251 411

 

 

270 473

 

Akcje uprzywilejowane serii A podlegające umorzeniu

 

 

 

180 zatwierdzonych akcji; 154 i 141 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2019 r. i 31 grudnia 2018 r. Pierwszeństwo zaspokojenia w przypadku likwidacji w kwocie 154 082 $, pomniejszone o dyskonto w kwotach 25 444 $ i 140 846 $, pomniejszone o dyskonto w kwocie 26 848 $, według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2019 r. i 31 grudnia 2018 r.

128 638

 

 

113 998

 

Ujemny kapitał własny:

 

 

 

Akcje uprzywilejowane o wartości nominalnej 0,0001 $ za akcję. 99 820 zatwierdzonych akcji (z wyłączeniem 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie wyznaczono innych serii.

 

 

 

Akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,0001 $. 1 000 000 zatwierdzonych akcji; 67 109 i 64 193 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2019 r. i 31 grudnia 2018 r.

7

 

 

6

 

Dodatkowo wpłacony kapitał

97 896

 

 

108 347

 

Pozostałe skumulowane straty całkowite

(1 898

)

 

(1 567

)

Skumulowany deficyt

(354 722

)

 

(372 372

)

Ujemny kapitał własny razem

(258 717

)

 

(265 586

)

Pasywa, akcje uprzywilejowane podlegające umorzeniu i ujemny kapitał własny razem

$

121 332

 

 

$

118 885

 

RIMINI STREET, INC.

Niepoddane kontroli skrócone skonsolidowane sprawozdanie z działalności

(W tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

 

Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu

 

Za okres 9 miesięcy zakończony w dniu

 

30 września

 

30 września

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Przychód

$

68 952

 

 

$

62 629

 

 

$

203 168

 

 

$

185 083

 

Koszty uzyskania przychodu

25 915

 

 

22 220

 

 

74 786

 

 

71 845

 

Zysk brutto

43 037

 

 

40 409

 

 

128 382

 

 

113 238

 

Koszty operacyjne:

 

 

 

 

 

 

 

Koszty sprzedaży i marketingu

26 716

 

 

22 312

 

 

76 437

 

 

65 616

 

Koszty ogólne i administracyjne

10 472

 

 

8 585

 

 

34 162

 

 

29 714

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:

 

 

 

 

 

 

 

Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych

3 642

 

 

6 990

 

 

6 127

 

 

25 002

 

Zwrot kosztów apelacji

 

 

 

 

(12 775

)

 

(21 285

)

Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)

(339

)

 

 

 

4 000

 

 

(7 583

)

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

3 303

 

 

6 990

 

 

(2 648

)

 

(3 866

)

Koszty operacyjne ogółem

40 491

 

 

37 887

 

 

107 951

 

 

91 464

 

Dochód z działalności operacyjnej

2 546

 

 

2 522

 

 

20 431

 

 

21 774

 

Dochód spoza działalności operacyjnej i (koszty):

 

 

 

 

 

 

 

Odsetki

(27

)

 

(9 499

)

 

(375

)

 

(32 231

)

Pozostałe koszty finansowania dłużnego

 

 

(48 375

)

 

 

 

(58 331

)

Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych

 

 

7 800

 

 

 

 

1 600

 

Pozostały koszt (netto)

(329

)

 

(306

)

 

(629

)

 

(1 546

)

Dochód (strata) przed opodatkowaniem

2 190

 

 

(47 858

)

 

19 427

 

 

(68 734

)

Koszty podatku dochodowego

(451

)

 

(510

)

 

(1 777

)

 

(1 573

)

Dochód (strata) netto

$

1 739

 

 

$

(48 368

)

 

$

17 650

 

 

$

(70 307

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Strata netto przypadająca na zwykłych akcjonariuszy

$

(4 780

)

 

$

(53 070

)

 

$

(1 219

)

 

$

(75 009

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Strata netto za akcję przypadająca na zwykłych akcjonariuszy:

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowa i rozwodniona

$

(0,07

)

 

$

(0,85

)

 

$

(0,02

)

 

$

(1,24

)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowa i rozwodniona

66 696

 

 

62 590

 

 

65 625

 

 

60 565

 

RIMINI STREET, INC.

Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP

(W tysiącach)

 

Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu

 

Za okres 9 miesięcy zakończony w dniu

 

30 września

 

30 września

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardu GAAP

 

 

 

 

 

 

 

Dochód z działalności operacyjnej

$

2 546

 

 

$

2 522

 

 

$

20 431

 

 

$

21 774

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

3 303

 

 

6 990

 

 

(2 648

)

 

(3 866

)

Wynagrodzenie w postaci akcji spółki

1 621

 

 

1 178

 

 

3 829

 

 

3 143

 

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardu GAAP

$

7 470

 

 

$

10 690

 

 

$

21 612

 

 

$

21 051

 

Porównanie dochodu (straty) netto bez zastosowania standardu GAAP

 

 

 

 

 

 

 

Dochód (strata) netto

$

1 739

 

 

$

(48 368

)

 

$

17 650

 

 

$

(70 307

)

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

3 303

 

 

6 990

 

 

(2 648

)

 

(3 866

)

Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd

 

 

 

 

(212

)

 

(199

)

Odpis odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych

 

 

 

 

 

 

704

 

Opłaty związane ze spłatą instrumentu kredytowego:

 

 

 

 

 

 

 

Odpis dyskonta i kosztów emisji skryptów

 

 

47 367

 

 

 

 

47 367

 

Przedterminowa całkowita spłata

 

 

7 307

 

 

 

 

7 307

 

Wynagrodzenie w postaci akcji spółki

1 621

 

 

1 178

 

 

3 829

 

 

3 143

 

Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych

 

 

(7 800

)

 

 

 

(1 600

)

Dochód (strata) netto bez zastosowania standardu GAAP

$

6 663

 

 

$

6 674

 

 

$

18 619

 

 

$

(17 451

)

Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP

 

 

 

 

 

 

 

Dochód (strata) netto

$

1 739

 

 

$

(48 368

)

 

$

17 650

 

 

$

(70 307

)

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Koszty odsetek

27

 

 

9 499

 

 

375

 

 

32 231

 

Koszty podatku dochodowego

451

 

 

510

 

 

1 777

 

 

1 573

 

Koszty amortyzacji

496

 

 

449

 

 

1 462

 

 

1 399

 

Wskaźnik EBITDA

2 713

 

 

(37 910

)

 

21 264

 

 

(35 104

)

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

3 303

 

 

6 990

 

 

(2 648

)

 

(3 866

)

Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd

 

 

 

 

(212

)

 

(199

)

Odpis odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych

 

 

 

 

 

 

704

 

Wynagrodzenie w postaci akcji spółki

1 621

 

 

1 178

 

 

3 829

 

 

3 143

 

Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych

 

 

(7 800

)

 

 

 

(1 600

)

Pozostałe koszty finansowania dłużnego

 

 

48 375

 

 

 

 

58 331

 

Skorygowany wskaźnik EBITDA

$

7 637

 

 

$

10 833

 

 

$

22 233

 

 

$

21 409

 

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieściliśmy szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP. Poniżej opisujemy takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez nas działalności. Ponadto zawarliśmy następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które – w opinii zarządu – mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Uważamy również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie wyników spółki za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – naszym zdaniem – nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii wydajności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają nasze usługi w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Uważamy, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką nasze usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto) i wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód (strata) netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), odsetek narosłych po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd, odpisu odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych, opłat związanych ze spłatą instrumentu kredytowego, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz zysku ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, z wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): Koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd: Odsetki te wynikają ze złożenia przez spółkę apelacji w toku bieżących procesów sądowych i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Odpis odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych: Odpis odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych dotyczył kosztów prognozowanych przez spółkę w 2018 r. w odniesieniu do nieskutecznego finansowania dłużnego.

Opłaty związane ze spłatą instrumentu kredytowego: Opłaty te obejmują odsetki i pozostałe koszty finansowania dłużnego, w tym koszty przedterminowej całkowitej spłaty kapitału oraz odpisu dyskonta i kosztów emisji skryptów, w związku ze spłatą poprzedniego instrumentu kredytowego spółki w dniu 19 lipca 2018 r. Kwoty te zostały wyłączone, ponieważ dotyczą struktury finansowania dłużnego spółki, a zatem nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych: Poprzedni instrument kredytowy spółki obejmował elementy stanowiące wbudowane instrumenty pochodne, wiążące się z koniecznością rozdzielenia i rozliczenia w formie odrębnych instrumentów finansowych. Spółka ustaliła, iż zyski i straty z tytułu wbudowanych instrumentów pochodnych, związane ze zmianą ich wartości godziwej, zostaną wyłączone z uwagi na charakter finansowy wymogu dotyczącego wartości godziwej. Nie byliśmy w stanie zarządzać tymi kwotami w ramach naszej działalności operacyjnej ani nie stanowiły one kosztów podstawowych związanych z obsługą klientów spółki, w związku z czym podlegały wyłączeniu.

Pozostałe koszty finansowania dłużnego: Pozostałe koszty finansowania dłużnego obejmowały: odpisy w formie niepieniężnej (w tym odpisy z tytułu rekompensat), przyrost, amortyzację dyskonta i kosztów emisji skryptów dłużnych oraz opłaty za monitorowanie zabezpieczeń i inne opłaty w formie pieniężnej z tytułu poprzedniego instrumentu kredytowego spółki. Kwoty te zostały wyłączone, ponieważ dotyczą struktury finansowania dłużnego spółki, a zatem nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód (stratę) netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), odsetek narosłych po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd, odpisu odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz zysku ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych oraz pozostałych kosztów finansowania dłużnego, które opisano powyżej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Relacje inwestorskie
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
tel. +1 203 347-4446
e-mail: dpohl@riministreet.com

Media
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Relacje inwestorskie
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
tel. +1 203 347-4446
e-mail: dpohl@riministreet.com

Media
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com