Společnost WeWork zruší žádost o registraci úpisu akcií podanou Komisi pro cenné papíry (SEC) na formuláři S-1

 

NEW YORK--()--Společnost WeWork podá Komisi pro cenné papíry žádost o zrušení registrace úpisu akcií, kterou původně Komisi pro cenné papíry (SEC) na formuláři S-1 podala dne 14. srpna.

Generální ředitelé společnosti Artie Minson a Sebastian Gunningham, k tomu poznamenali: “Rozhodli jsme se posunout emisi cenných papírů (IPO), abychom se mohli naplno věnovat našemu podnikání, které i nadále stojí na pevných základech. Stále se snažíme dělat maximum pro naše členy, firemní zákazníky, pronajímatele, zaměstnance a akcionáře. Chceme z firmy WeWork udělat veřejně obchodovatelnou společnost a těšíme se náš vstup na akciové trhy někdy v budoucnosti.”

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Kontaktní informace
Jimmy Asci / Gwen Rocco
press@wework.com

Contacts

Kontaktní informace
Jimmy Asci / Gwen Rocco
press@wework.com