VROEGE EN EFFECTIEVE VOEDINGSTHERAPIE BIJ PATIËNTEN met kanker van het maag-en darmstelsel: EEN KANS OM UITKOMST VOOR DE PATIËNT EN KWALITEIT VAN LEVEN TE VERBETEREN

  • Ongeveer 50% van alle oncologiepatiënten in Europa heeft last van ondervoeding1
  • Ongeveer een kwart van de kankerpatiënten in Europa overlijdt aan ondervoeding in plaats van aan tumorgroei2
  • Zeven van de tien patiënten hebben tijdens de behandeling van kanker te maken met voedingsproblemen, waardoor ze een ernstig risico lopen op ondervoeding en de daarmee gepaard gaande problemen.3

 

BARCELONA, Spanje--()--Baxter International Inc. (Baxter), een wereldleider in klinische voeding, is dit jaar ook aanwezig op het congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) dat van 27 september tot 1 oktober in Barcelona (Spanje) wordt gehouden. Oncologen uit Spanje, Frankrijk en Italië zullen zich richten op het belang van een vroegtijdige start van een klinische voedingstherapie bij kankerpatiënten, tijdens het door Baxter georganiseerde evenement met de titel 'Vroege en effectieve voedingstherapie bij kankerpatiënten met kanker van het maag-en darmstelsel: een kans om de resultaten te verbeteren'.

Ongeveer 50% van de oncologische patiënten in Europa heeft last van ondervoeding. Hoewel het percentage ondervoeding nog hoger is voor patiënten met gastro-intestinale (GI)-kanker (bijv. alvleesklier, 67%; maag en slokdarm, 60%), zijn er in de praktijk aanwijzingen dat slechts 23% van de GI-kankerpatiënten ondervoeding heeft gediagnosticeerd als gevolg van het ontbreken van een adequate voedingscontrole.4 Ongeveer een kwart van alle kankerpatiënten overlijdt aan de gevolgen van ondervoeding in plaats van kanker zelf, maar kankergerelateerde ondervoeding wordt bij veel patiënten niet gediagnosticeerd.5 Voedingsondersteuning en klinische voeding verbeteren de resultaten voor kankerpatiënten, maar zijn nog maar zelden geïntegreerd in de kankerzorg.

Chemotherapie en radiotherapie zijn zware behandelingen, waardoor patiënten met verwoestende neveneffecten achterblijven. Zeven van de tien patiënten ervaren voedingsproblemen tijdens de kankerbehandeling, waardoor ze een ernstig risico lopen op ondervoeding en de bijbehorende problemen.6 Ondervoede patiënten lopen het risico op orgaanbeschadiging, een verstoord immuunsysteem, verlies van spiermassa en hebben een aanzienlijk verhoogd risico op niet-kankergerelateerde gezondheidscomplicaties. Dit kan leiden tot een verminderde verdraagzaamheid van chemotherapie, een toename van de duur en frequentie van ziekenhuisverblijf, inclusief vertragingen en wijzigingen van de behandeling van kanker.7

De analyse van reële ziekenhuisgegevens bevestigde dat de toegenomen frequentie en duur van ziekenhuisopnames in verband staan met de late start van de voedingstherapie bij patiënten met GI-kanker.8,9

Een slechte voedingstoestand bij oncologische patiënten is nadelig voor hun welzijn, levenskwaliteit en functionele capaciteit, wat leidt tot hogere kosten van hun zorg, meer gebruik van gezondheidszorgmiddelen en meer ziekenhuisbudgetten.2

Optimale klinische voedingszorg helpt kankerpatiënten beter om te gaan met hun ziekte en behandeling. Een adequate voedingsinterventie verbetert de spiermassa en de fysieke functie, het algemene welzijn, vermindert de bijwerkingen van chemotherapie en verbetert de tolerantie voor kankerbestrijdingsbehandelingen. Waar patiënten niet in staat zijn om zichzelf voldoende te voeden, helpt klinische voeding - ook via infuuszakken - om patiënten tijdens de behandeling te ondersteunen. De Europese praktijkgegevens suggereren dat klinische voeding in verband wordt gebracht met een betere overleving bij patiënten met uitgezaaide kankers. Met name het vroegtijdig starten van klinische voedingstherapie na de diagnose van kanker maakt het mogelijk om de best mogelijke resultaten voor de patiënt te bereiken, de kankerzorg te verbeteren en het gebruik van gezondheidszorgmiddelen te optimaliseren.8,9

Parenterale Nutritie (PN) is een levensverlengende therapie voor volwassenen en kinderen wanneer orale en enterale voeding gecontra-indiceerd (totaal PN wordt gebruikt) of onvoldoende (aanvullend PN wordt gebruikt). Klinische richtlijnen bevelen het gebruik van PN aan bij een breed scala aan patiënten met darmstoornissen, ernstig zieke patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen of een operatie ondergaan, en bij kankerpatiënten tijdens een actieve behandeling tegen kanker. 10 PN heeft voedings-, functionele en klinische voordelen en er is meer en meer evidentie dat tijdig gebruik van PN leidt tot kostenbesparingen als gevolg van een verminderde behoefte aan mechanische ventilatie11 en minder infecties.12

Hoewel een optimale voedingszorg voor kankerpatiënten tot betere resultaten kan leiden, zijn gezondheidswerkers en patiënten zich vaak niet bewust van de centrale rol die klinische voeding speelt in de kankerzorg. Gewichtsverlies en verminderde eetlust worden vaak beschouwd als een 'normaal' gevolg van chemotherapie. Er is geen bekende en veelgebruikte oncologie-specifieke richtlijn of aanbeveling op dit gebied. Veel oncologen herkennen de ernstige gevolgen van kankergerelateerde ondervoeding niet en negeren deze vaak.13

Meer dan 50% van de oncologen houden geen toezicht op de voedingstoestand of het gewichtsverlies bij hun patiënten, terwijl twee derde van hen geen advies geeft over hoe de voedingsinname kan worden verbeterd. 14 Zonder onderwijs, oncologische richtlijnen en verplichte nutritionele screening, blijven patiënten in de kou staan en zijn ze kwetsbaar voor ondervoeding en de gevolgen daarvan. Het beoordelen van patiënten, die het risico op ondervoeding lopen, via vroege en regelmatige voedingsscreening, is de sleutel tot het uitvoeren van voedingsondersteuning in een vroeg stadium in plaats van voedingsondersteuning alleen te overwegen aan het einde van het leven.

In München, tijdens het Baxter-evenement van ESMO vorig jaar, werden de resultaten van drie retrospectieve observatiestudies in Frankrijk, Duitsland en Italië gepresenteerd om de praktijk, de onvervulde behoeften en de impact van het gebruik van klinische voeding op de oncologische resultaten van patiënten en het gebruik van gezondheidszorgmiddelen te tonen. Voortbouwend hierop wil Baxter zich verder inzetten om kankerpatiënten te ondersteunen en sponsorde dit jaar ook het European Oncology Nursing Society (EONS) Satellite Symposium (EONS) op 29 september bij ESMO, getiteld 'Advanced Symptom Management: cancer-related fatigue (CRF): management of cancer-related cachexia and nutritional interventions'. Het symposium benadrukt het belang van samenwerking tussen multidisciplinaire teams en wil de beste manieren vinden om ervoor te zorgen dat patiënten, hun zorgverleners en hun klinische ondersteuningsteams voldoende informatie krijgen en goed worden ondersteund om ondervoeding als gevolg van chemotherapie te verminderen. Gevorderde kanker betekent vaak dat patiënten te maken hebben met progressieve ziekte en verschillende kankerbehandelingen - veroorzaakte symptomen. Deze sessie bespreekt evidence-based interventies om bepaalde geavanceerde kankergerelateerde symptomen aan te pakken. In het bijzonder zal de sessie zich richten op de rol van verpleegkundigen bij het herkennen van de symptomen van ondervoeding en bij het begeleiden van patiënten bij het bereiken van voldoende voedselinname (bijv. met aanvullende PN) die nodig is om kankergerelateerde vermoeidheid (CRF) en kankergerelateerde cachexie effectief te beheersen. Verder zal de sessie zich richten op de ervaringen van patiënten en het belang van voorlichting over voedingsondersteuning en voedingsinterventies tijdens kanker.

Sinds dit jaar is Baxter een nieuwe bijdrage van All.Can, een internationaal initiatief van meerdere belanghebbenden dat werkt aan het verbeteren van de efficiëntie van de kankerzorg door zich te richten op wat belangrijk is voor patiënten.

Klinische voedingsindustrie

Baxter helpt al sinds de jaren veertig van de vorige eeuw, toen het bedrijf voor het eerst vloeibare eiwitten in de vorm van aminozuren introduceerde, clinici bij de behandeling van de verschillende voedingsbehoeften van patiënten. Sindsdien is Baxter de voedingstherapie blijven verbeteren. Baxter was de eerste internationale pionier op het gebied van het eerste 'drievoudige-kamersysteem' ter wereld voor infuusvoeding, dat veel van de essentiële ingrediënten van een uitgebalanceerde voeding biedt - eiwitten, koolhydraten, lipiden en elektrolyten in één enkele verpakking - wat de bereiding van parenterale voeding voor patiënten vereenvoudigt.

Vandaag de dag biedt Baxter een van de breedste parenterale voedingsportfolio's ter wereld, die kant-en-klare IV-oplossingen, vitaminen en lipiden, evenals het beheer van de apotheek workflow, etikettering en bereidings technologie omvat. De lipide-emulsies van Baxter zijn wereldwijd verkrijgbaar in meerkamer-PN- en in enkelvoudige emulsiezakken die aan een samengestelde of voorgemengde zak kunnen worden toegevoegd om ervoor te zorgen dat artsen een geschikte, evenwichtige behandeling voor hun individuele patiënten kunnen voorschrijven.

Over Baxter

Elke dag vertrouwen miljoenen patiënten en zorgverleners op Baxter’s toonaangevende portfolio van kritische zorg, voeding, nier-, ziekenhuis- en chirurgische producten. Al meer dan 85 jaar zijn we actief op het kritieke ontmoetingspunt waar innovaties die levens redden en verlengen de zorgverleners die dit mogelijk maken, ontmoeten. Met producten, technologieën en therapieën die in meer dan 100 landen beschikbaar zijn, bouwen Baxters medewerkers over de hele wereld nu voort op het rijke erfgoed van het bedrijf op het gebied van medische doorbraken om de volgende generatie transformatieve innovaties in de gezondheidszorg te bevorderen.

1 Hebuterne X et al., J Parenter Enteral Nutr 2014;38:196; Muscaritoli M et al., Oncotarget, 2017; 8 (45): 79884-79896; Bozzetti Ann Oncol 2017; 28: 2107-2118
2 Arends, J. et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clinical Nutrition 2017; 36:1187-1196..
3 ECPC Nutrition Booklet, 2018.
4 Tlemsani C et al. (2018) Malnutrition in cancer patients: is a late diagnosis a missed opportunity to improve care? Ann Oncol 29: viii603-40.
5 Hu W-H et al. (2015). Nutr J 14: 91. Lee H et al. (2013) Clin Nutr Res 2: 12-8.
6 ECPC Nutrition Booklet, 2018.
7 Normal K, et al. Clinical Nutrition 2008; 27: 5-15 and Singh H, et al. Nutrition 2006; 22: 350-354.
8 Tlemsani C et al. (2018) Malnutrition in cancer patients: is a late diagnosis a missed opportunity to improve care? Ann Oncol 29: viii603-40
9 Goldwasser, F et al. Challenges and Opportunities in Clinical Nutrition in Oncology: Available Evidence, Real-World Practices and the Way Forward, 2018.
10 Arends J et al. (2017) ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr 36: 11-48.
11 Doig GS et al. Clinicoecon Outcomes 2013;5:369-79
12 Pradelli L et al. Clin Nutr 2018; 37:573-9.
13 Aapro M et al. (2014) Early recognition of malnutrition and cachexia in the cancer patient: a position paper of a European School of Oncology Task Force. Ann Oncol 25: 1492-9
14 Henriksen et al., A low proportion of malnourished patients receive nutrition treatment — results from nutrition Day. Food & Nutrition Research 2017; 61:1391667.

Contacts

Media Contact
Baxter International Inc.
Isabella Roth
+39 340 4701706
isabella_roth@baxter.com

Contacts

Media Contact
Baxter International Inc.
Isabella Roth
+39 340 4701706
isabella_roth@baxter.com