Searchlight Capital Partners kondigt de intentie aan om een vriendelijk openbaar bod in contanten op Latécoère uit te brengen tegen een prijs van € 3,85 per aandeel van Latécoère

 

NEW YORK--()--Searchlight Capital Partners kondigt de intentie aan om een vrijwillig openbaar bod in contanten uit te brengen op Latécoère tegen een prijs van € 3,85 per aandeel van Latécoère, wat overeenkomt met de prijs per aandeel van de verwerving van het belang van 26% in Latécoère dat plaatsvond op 26 juni 2019. Hiermee wordt een premie aangeboden van:

- 34,1% over de laatste aandelenkoers van Latécoère (slotkoers op 28 juni 2019), en

- 29,9%, 22,2% en 23,7% over de VWAP's na 1 maand, 3 maanden en 6 maanden, elk berekend op 28 juni 2019.

Dit openbaar bod zal worden ingediend bij de Franse autoriteit voor financiële markten (AMF) in K3 2019 na de uitgifte door de Raad van Bestuur van Latécoère van een met redenen omkleed advies over het voorgenomen bod, op basis van het rapport van een hiervoor door Latécoère aan te stellen onafhankelijke expert en het advies van de personeelsvertegenwoordiging van Latécoère, in overeenstemming met de toepasselijke Franse regelgeving.

Het bod blijft onderworpen aan wettelijke en administratieve goedkeuringen, inclusief de Amerikaanse 'CFIUS'-procedure en de goedkeuring van het ministerie van Economische Zaken voor buitenlandse investeringen in Frankrijk, evenals de vereiste machtigingen voor het controleren van concentraties, met name in Duitsland.

Searchlight Capital Partners is voornemens de uitkoopprocedure toe te passen bij de uitkomst van haar openbare bod als aan de wettelijke en statutaire voorwaarden is voldaan.

Searchlight Capital Partners bezit momenteel circa 26% van het aandelenkapitaal en de stemrechten van Latécoère.

Het openbaar bod zal ook onderworpen zijn aan de wettelijke acceptatiedrempel van 50% van het aandelenkapitaal of de stemrechten van Latécoère, zoals voorzien door de toepasselijke Franse regelgeving.

Na contacten met Latécoère in het kader van het openbare concept-bod benadrukt Searchlight Capital Partners zijn volledige steun in het managementteam en in de strategie van het bedrijf.

Disclaimer

Niet voor vrijgave, publicatie of verspreiding aan enige Amerikaanse persoon of in of naar de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië of enig ander rechtsgebied waar het onwettig is om dit persbericht vrij te geven, te publiceren of te verspreiden.

De documentatie met betrekking tot het beoogde openbare bod zal de algemene voorwaarden van het openbare bod bevatten, die zullen worden ingediend bij de Franse Marktautoriteit (AMF) en onderworpen blijven aan haar beoordeling. Het wordt sterk aanbevolen dat beleggers en aandeelhouders de documentatie met betrekking tot het biedingsaanbod lezen, indien beschikbaar, evenals eventuele wijzigingen in die documenten, omdat deze belangrijke informatie over Searchlight Capital Partners, Latécoère en de voorgestelde transactie zullen bevatten.

Dit persbericht mag niet direct of indirect worden gepubliceerd, uitgezonden of verspreid in een land waarin de verspreiding van deze informatie onderhevig is aan wettelijke beperkingen.

De vrijgave, publicatie of verspreiding van dit persbericht in bepaalde landen kan onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire beperkingen. Personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar dit persbericht wordt vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, moeten zich daarom informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven. Searchlight Capital Partners verwerpt elke verantwoordelijkheid voor enige overtreding van dergelijke beperkingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Emily Melchior
+1 212 293 3730
ir@searchlightcap.com

Contacts

Emily Melchior
+1 212 293 3730
ir@searchlightcap.com