PVH Corp. benoemt Stefan Larsson tot nieuw gecreëerde functie van President

– Larsson is een volleerde leider en zijn benoeming versterkt het senior leiderschapsteam van PVH verder en brengt een krachtige opvolgingsplanning voor het management tot stand –

PVH Corp. announced leadership updates, including Chairman and CEO Manny Chirico signing a new five-year employment agreement and hiring Stefan Larsson as PVH President, a newly created role. (Photo: Business Wire)

NEW YORK--()--PVH Corp. [NYSE: PVH], een van 's werelds grootste kledingbedrijven en eigenaar van iconische merken, waaronder CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, Speedo en IZOD, kondigde vandaag de benoeming aan van Stefan Larsson tot de nieuw gecreëerde functie van President, PVH Corp. met ingang van 3 juni 2019. Dhr. Larsson zal verantwoordelijk zijn voor het beheer van de merkactiviteiten en -regio's van PVH, waarbij elk van de drie merk-CEO's en de Regional Presidents aan hem rapporteren. Hij zal rapporteren aan Emanuel Chirico, voorzitter en Chief Executive Officer van PVH. In verband met deze aankondiging heeft dhr. Chirico een nieuwe vijfjarige arbeidsovereenkomst getekend met het Bedrijf.

PVH Presiding Director, Henry Nasella, merkte op: "Met de ondertekening van Manny's nieuwe arbeidsovereenkomst en de aanwerving van Stefan in de nieuw gecreëerde functie van President, is PVH volgens ons buitengewoon goed gepositioneerd vanuit leiderschaps- en managementopvolgingsperspectief om door te gaan met de uitvoering van onze strategische plannen voor de toekomst."

Dhr. Larsson was tot voor kort Chief Executive Officer van Ralph Lauren Corp., waar hij met succes het bedrijf opnieuw richtte op wat het iconisch maakte, de prestaties ervan verbeterde en de weg baande voor toekomstige groei. Daarvoor diende dhr. Larsson als de Global President van Old Navy, een divisie van Gap Inc., en hielp hij Old Navy 12 achtereenvolgende kwartalen van winstgevende groei te realiseren, daarmee zorgend voor een toevoeging van $ 1 miljard aan winstgevende omzet. Gedurende bijna 15 jaar maakte dhr. Larsson deel uit van het team dat de omzet van de Zweedse retailer Hennes & Mauritz (H&M) liet groeien van $ 3 miljard tot $ 17 miljard en de activiteiten van het bedrijf uitbreidde van 12 naar 44 landen.

"Het talent en de operationele staat van dienst van Stefan maken hem een sterke aanvulling op het senior managementteam van PVH," aldus Emanuel Chirico, voorzitter en CEO. "Hij staat hoog aangeschreven om zijn strategische focus, bewezen leiderschap en wereldwijde ervaring in het stimuleren van transformatie en merkopbouw in een steeds dynamischer en almaar veranderend consumentenlandschap. Als onze President ben ik ervan overtuigd dat Stefan uniek gekwalificeerd is om onze wereldwijde groei te helpen bevorderen door onze merken en regio's met succes te leiden bij de uitvoering van onze strategische prioriteiten en voor consistente omzet- en winstgroei en rendement voor onze aandeelhouders te zorgen."

Stefan Larsson verklaarde: "PVH is een uitzonderlijk bedrijf en bezit enkele van de meest iconische wereldwijde lifestylemerken. Ik heb lang bewonderd wat Manny en het managementteam van PVH hebben bereikt, met een geschiedenis van succesvolle, transformatieve overnames, uitzonderlijke merkopbouw, heruitvinding en innovatie, sterke besturingsplatforms en verbinding met de consument. Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan de kracht van PVH en samen te werken met het volledige leiderschapsteam om het bedrijf vooruit te helpen."

Over PVH Corp.

PVH is een van de meest bewonderde mode- en lifestylebedrijven ter wereld. Wij geven merken kracht die de mode vooruit helpt - voor altijd. Ons merkportfolio omvat de iconische merken CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olga en Geoffrey Beene, alsook het digitaal gerichte merk voor intieme kledingstukken True & Co. Wij verkopen een verscheidenheid van goederen onder deze en andere nationaal en internationaal bekende merken die we in beheer of gelicentieerd hebben. PVH heeft meer dan 38.000 medewerkers die actief zijn in meer dan 40 landen, met een jaarlijkse omzet van meer dan $ 9,7 miljard. 'That’s the Power of Us. That’s the Power of PVH.'

*Het merk Speedo is tot in het oneindige gelicentieerd voor Noord-Amerika en het Caribisch gebied van Speedo International Limited.

SAFE HARBOR-VERKLARING ONDER DE PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT VAN 1995: Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, waaronder, zonder beperking, verklaringen met betrekking tot de toekomstige plannen, strategieën, doelstellingen, verwachtingen en intenties van het Bedrijf zijn gedaan in overeenstemming met de safe harbour-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Beleggers worden gewaarschuwd dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen inherent onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, waarvan vele niet met nauwkeurigheid kunnen worden voorspeld en waarvan sommige niet worden verwacht, inclusief, zonder beperking: (i) de plannen, strategieën, doelstellingen, verwachtingen en intenties kunnen te allen tijde naar goeddunken van het Bedrijf worden gewijzigd; (ii) het Bedrijf kan worden beschouwd als werkend met door veel vreemd vermogen gefinancierde activa en maakt gebruik van een aanzienlijk deel van de kasstromen om de schulden af te lossen, waardoor het Bedrijf mogelijk niet over voldoende middelen beschikt om zijn activiteiten te exploiteren op de manier die het voornemens is of vroeger heeft gedaan; (iii) de niveaus van verkoop van de kleding, schoeisel en aanverwante producten van het Bedrijf, zowel aan de groothandelsklanten als in de winkels, de verkoopniveaus van de licentiehouders van het Bedrijf aan de groot- en detailhandel, en de omvang van kortingen en promotionele prijzen die het bedrijf en zijn licentiehouders en andere zakelijke partners moeten toepassen, die allemaal kunnen worden beïnvloed door weersomstandigheden, veranderingen in de economie, brandstofprijzen, verminderingen in reizen, modetrends, consolidaties, herpositioneringen en faillissementen in de detailhandel, herpositioneringen van merken door de licentiehouders van het Bedrijf en andere factoren; (iv) het vermogen van het Bedrijf om de groei en voorraad te beheren, inclusief het vermogen van het Bedrijf om voordelen van acquisities te realiseren, zoals de in behandeling zijnde acquisities die in dit persbericht worden genoemd; (v) quotabeperkingen, de oplegging van vrijwaringsmaatregelen en de oplegging van rechten of tarieven voor goederen uit de landen waar het Bedrijf of de licentiehouders goederen produceren op grond van zijn handelsmerken, waarvan om het even welke onder andere de mogelijkheid om producten in kosteneffectieve landen te produceren zou kunnen beperken, of in landen die over de benodigde arbeids- en technische expertise beschikken; (vi) de beschikbaarheid en kosten van grondstoffen; (vii) het vermogen van het Bedrijf om zich tijdig aan te passen aan veranderingen in handelsregelingen en de migratie en ontwikkeling van fabrikanten (wat van invloed kan zijn op waar de producten van het Bedrijf het best kunnen worden geproduceerd); (viii) veranderingen in beschikbare fabrieks- en verzendcapaciteit, escalatie van lonen en verzendkosten, burgerconflicten, oorlogs- of terroristische acties, de dreiging van een van de voorgaande of politieke of arbeidsinstabiliteit in een van de landen waar de producten van het Bedrijf of de licentiehouders of andere zakenpartners worden verkocht, geproduceerd of worden gepland om te worden verkocht of geproduceerd; (ix) ziekte-epidemieën en gezondheidsgerelateerde problemen die zouden kunnen leiden tot gesloten fabrieken, minder arbeidskrachten, schaarste aan grondstoffen en controle of embargo van in geïnfecteerde gebieden geproduceerde goederen, evenals minder consumentenverkeer en -koop, naarmate consumenten ziek worden of minder winkelen of daarmee stoppen om blootstelling te vermijden; (x) acquisities en desinvesteringen en emissies voortvloeiend uit acquisities, desinvesteringen en voorgestelde transacties, inclusief, maar niet beperkt tot, het vermogen om een overgenomen entiteit of onderneming in het Bedrijf te integreren zonder substantieel nadelig effect op de bestaande activiteiten, werknemersrelaties, leveranciersrelaties, klantrelaties of financiële prestaties van de overgenomen entiteit, de overgenomen onderneming of het Bedrijf, en de mogelijkheid om de doorlopende activiteiten van het Bedrijf na de verkoop of andere vervreemding van een dochteronderneming, bedrijf of de activa daarvan effectief en winstgevend te exploiteren; (xi) het falen van de licentiehouders van het Bedrijf om met succes gelicentieerde producten op de markt te brengen of om de waarde van de merken van het Bedrijf te behouden, of hun misbruik van de merken van het Bedrijf; (xii) significante fluctuaties van de Amerikaanse dollar ten opzichte van vreemde valuta waarin het Bedrijf belangrijke bedrijfsactiviteiten uitvoert; (xiii) de gedurende het jaar geregistreerde pensioenplankosten van het Bedrijf worden berekend op basis van actuariële waarderingen die veronderstellingen en schattingen bevatten over de financiële markt, economische en demografische omstandigheden, en verschillen tussen geschatte en werkelijke resultaten, geven aanleiding tot winsten en verliezen, die aanzienlijk kunnen zijn, die onmiddellijk in de inkomsten worden opgenomen, meestal in het vierde kwartaal van het jaar; (xiv) de impact van nieuwe en herziene belastingwetgeving en -voorschriften, met name de Amerikaanse Tax Cuts and Jobs Act van 2017 die een onevenredig grote invloed kan hebben op het Bedrijf in vergelijking met sommige van de concurrenten vanwege de specifieke belastingstructuur van het Bedrijf en het grotere percentage opbrengsten en inkomsten dat buiten de VS wordt gegenereerd, en de wetgeving die in Nederland is aangenomen en die bekend is als het 'Belastingplan 2019' (2019 Dutch Tax Plan); en (xv) andere risico's en onzekerheden die van tijd tot tijd worden aangegeven in de deponeringen van het Bedrijf bij de Securities and Exchange Commission ('SEC').

Het Bedrijf heeft geen enkele verplichting om publiekelijk enige toekomstgerichte verklaring bij te werken, of deze nu het gevolg is van de ontvangst van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

PVH Corp.
Dana Perlman
Treasurer, Senior Vice President, Business Development and Investor Relations
(212) 381-3502
communications@pvh.com

Contacts

PVH Corp.
Dana Perlman
Treasurer, Senior Vice President, Business Development and Investor Relations
(212) 381-3502
communications@pvh.com