Malezyjska fundacja otrzymuje nagrodę w wysokości 136 tys. dolarów za działania na rzecz pomocy uchodźcom

Międzynarodowa Nagroda Szardża za Działania na rzecz Obrony i Wsparcia Uchodźców, przyznawana we współpracy z Wysokim Komisarzem NZ do spraw Uchodźców, to wyraz uznania dla wysiłków, które sprawiają, że życie milionów ludzi staje się lepsze.

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children (Photo: The Big Heart Foundation)

SZARDŻA, Zjednoczone Emiraty Arabskie--()--Nagroda Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support („Międzynarodowa Nagroda Szardża za Działania na rzecz Obrony i Wsparcia Uchodźców”) przyznawana jest od kilku lat w uznaniu dokonań „anonimowych bohaterów”, którzy pracują z uchodźcami i bezpaństwowcami w czasach, gdy zjawisko wysiedleń nasila się na niespotykaną skalę - jak dotąd swoje domy musiało opuścić 65 mln osób, z czego 21,3 mln to uchodźcy.

Laureatem drugiej edycji nagrody, której wartość wzrosła w tym roku do 136 tys. dolarów (500 tys. dirhamów), ogłoszono pochodzącą z Malezji Fundację na rzecz Godności Dzieci (Dignity for Children Foundation). Fundację doceniono za wybitne osiągnięcia na terenie Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (region MENA).

Fundacja, która w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia, zapewnia kształcenie ok. 1100 uchodźcom, ludziom bez przynależności państwowej, studentom z nieudokumentowanym pobytem oraz innym, zmarginalizowanym grupom z malezyjskiej społeczności w Kuala Lumpur.

Nagroda, ufundowana przez Big Heart Foundation (TBHF), czyli globalną organizację humanitarną z siedzibą w Szardży, spotkała się z ogromnym uznaniem i wsparciem ze strony innych tego typu organizacji, jak również społeczności międzynarodowej, w tym tak znamienitych osobistości jak Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR). W ich opinii nagroda ta stanowi wyjątkową platformę umożliwiającą zamanifestowanie solidarności z wysiedleńcami.

Jako trzeci pod względem wielkości emirat ZEA oraz jeden z najważniejszych ośrodków kulturowych i charytatywnych w arabskiej części świata, Szardża, pod wizjonerskim kierownictwem Jego Wysokości Szejka dr. Sultana bin Mohammeda Al Qasimi, Władcy Szardży (ZEA), oraz Jej Wysokości Szejkini Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, żony Jego Wysokości Władcy Szardży, Przewodniczącej TBHF i Wysokiego Rzecznika ds. Dzieci Uchodźców UNHCR, kontynuuje wspieranie dobroczynnych inicjatyw prowadzonych przez osoby i organizacje z całego świata.

W obecnej chwili, gdy w regionie tym znajduje się 39 procent osób przymusowo wysiedlonych, w tym 5 mln uchodźców z Syrii, inicjatywy, którym przyświeca duch wspólnoty i dobroczynności, są szczególnie chwalebne.

Więcej informacji o TBHF można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: http://tbhf.ae.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

National Network Communications (NNC)
Fadia Daouk
tel. kom. +971 52 617 2111

Contacts

National Network Communications (NNC)
Fadia Daouk
tel. kom. +971 52 617 2111