P&G przejmuje dział produktów prozdrowotnych Merck KGaA

Spółka wzmacnia swój portfel marek i pozycję w różnych kategoriach na 15 największych światowych rynkach leków dostępnych bez recepty

Zastępuje i stawia krok naprzód względem udanego przedsięwzięcia joint venture PGT Healthcare

The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) today announced it has signed an agreement to acquire the Consumer Health business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany. (Photo: Business Wire)

CINCINNATI--()--Spółka Procter & Gamble (NYSE:PG) ogłosiła dzisiaj podpisanie umowy w sprawie przejęcia działu produktów prozdrowotnych Merck KGaA Darmstadt (Niemcy) za cenę ok. 3,4 mld euro.

Przejęcie to umożliwia P&G rozszerzenie prowadzonej z powodzeniem działalności w zakresie produktów prozdrowotnych poprzez dodanie szybko rosnącego portfela zróżnicowanych, wspieranych przez lekarzy marek dostępnych w wielu rejonach świata. Zapewnia P&G rozbudowane możliwości handlu i dostawy produktów stosowanych w ochronie zdrowia, dogłębną wiedzę techniczną oraz sprawdzoną kadrę kierowniczą w polu produktów prozdrowotnch, które wzbogacą istniejące możliwości P&G w tym zakresie oraz dołączą do takich marek, jak Vicks, Metamucil, Pepto-Bismol, Crest i Oral-B.

„Cieszy nas nieprzerwany i oparty na solidnej podstawie rozwój rynku leków dostępnych bez recepty. Z przyjemnością witamy dział produktów prozdrowotnych Merck KGaA i jego pracowników w rodzinie P&G” – powiedział David Taylor, przewodniczący zarządu, prezes i dyrektor generalny firmy.

Przejęcie przez P&G działu produktów prozdrowotnych Merck KGaA zwiększy aktywność spółki na całym świecie oraz wzbogaci jej portfel marek, a także pozycję w różnych kategoriach na zdecydowanej większości z pośród 15 największych rynków leków dostępnych bez recepty. Marki te oferują doskonałe rozwiązania w kwestii uśmierzania bólu mięśni, stawów i pleców, leczenia przeziębienia i bólu głowy, jak również wspomagania aktywności fizycznej i mobilności. Wiele z tych obszarów leczenia nie znajdowało się do tej pory w ofercie P&G.

„W ciągu kilku ostaniach lat nasza działalność na polu ochrony zdrowia nieprzerwanie rozwija się i przynosi zyski naszym akcjonariuszom. Dział produktów prozdrowotnych Merck KGaA przynosi ze sobą wiele dobrych marek, produktów i możliwości, jak również atrakcyjny zasięg uzupełniający nasze działania, napędzający nasz rozwój i dalszą ekspansję naszych wiodących marek” – powiedział Steve Bishop, prezes grupy ds. ochrony zdrowia na świecie.

Przejęcie działu produktów prozdrowotnych Merck KGaA zastępuje i stanowi krok naprzód w porównaniu z niezwykle udanym przedsięwzięciem joint venture PGT Healthcare P&G i Teva Pharmaceutical Industries (NYSE: TEVA), które zostanie zakończone 1 lipca 2018 r. po jego zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.

Przedsięwzięcie joint venture PGT Healthcare skutkowało nieproporcjonalnym wzrostem przychodów i zysków oraz odznaczyło się silną obecnością w ponad 50 krajach. W wyniku niedawnego przeglądu spółki Teva i P&G stwierdziły jednak, że ich priorytety i strategie przestały być zbieżne oraz uzgodniły warunki, na których rozwiązanie partnerstwa przyniosłoby obopólne korzyści. Aktywa PGT w postaci produktów wrócą do swoich odnośnych spółek dominujących w celu ponownego utworzenia niezależnych podmiotów działających na rynku leków dostępnych bez recepty.

Wyceniany na 1 mld dolarów dział produktów prozdrowotnych Merck KGaA zanotował w ostatnich dwóch latach wzrost działalności na poziomie 6%. W jego skład wchodzi wiele dostępnych bez recepty produktów uśmierzających ból mięśni, stawów i pleców, leki na przeziębienie i ból głowy, jak również produkty wspomagające aktywność fizyczną i mobilność. Najpopularniejsze marki to Neurobion, Dolo-Neurobion, Femibion, Nasivin, Bion3, Seven Seas, Kytta itd., które są dostępne głownie na rynkach europejskich, w Ameryce Łacińskiej i Azji.

„Wspomniane wiodące marki i świetni pracownicy działu produktów prozdrowotnych Merck KGaA doskonale uzupełnią naszą działalność w zakresie indywidualnej ochrony zdrowia. Przedmiotowe przejęcie pomoże P&G napędzać sprzedaż i wzrost zysków dzięki możliwościom i skali portfela marek, których potrzebujemy, by samodzielnie prowadzić z powodzeniem działalność w zakresie leków dostępnych bez recepty, obchodząc się bez pomocy partnera z branży ochrony zdrowia” – powiedział Tom Finn, prezes P&G ds. ochrony zdrowia na świecie.

„Rezygnacja z naszego działu produktów prozdrowotnych to ważny krok w naszej strategii skupiania się na działalności napędzanej przez innowacje w branży ochrony zdrowia, nauk o życiu i materiałów o wysokich parametrach technologicznych. To jasna manifestacja naszego nieprzerwanego oddania na rzecz aktywnego kształtowania portfela marek, jako wiodącej firmy w dziedzinie nauki i technologii. Produkty prozdrowotne stanowią istotną gałąź działalności, która zasługuje na możliwie najlepszą szansę na przyszły rozwój. W P&G znaleźliśmy silnego partnera cieszącego się dużym uznaniem, który prowadzi działalność na niezbędną skalę, by dalej rozwijać ten obszar aktywności” – powiedział Stefan Oschmann, prezes zarządu i dyrektor generalny Merck KGaA.

„Globalna skala działalności P&G oraz strategiczne zainteresowanie zdrowiem i dobrym samopoczuciem konsumenta stanowią doskonałą podstawę do przyspieszenia rozwoju, wykorzystania możliwości naszych zespołów i zyskownego rozszerzenia działalności w zakresie produktów prozdrowotnych. Wprowadzane na rynek marki, przyszłe produkty i zasięg geograficzny obu przedsiębiorstw w znacznym stopniu się uzupełniają. Dzięki tej transakcji w dalszym stopniu będziemy rygorystycznie realizować naszą strategię, która stawia nam za cel zostanie światowym, wyspecjalizowanym innowatorem i zapewnianie pacjentom przełomowych leków” – powiedziała Belén Garijo, członek zarządu Merck KGaA i dyrektor generalna ds. ochrony zdrowia.

Dział produktów prozdrowotnych Merck KGaA prowadzi działalność w 44 krajach i obejmuje przeszło 900 produktów. P&G zamierza przeprowadzić transakcję w roku podatkowym 2018/19 zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi warunkami prowadzenia transakcji i po uzyskaniu zezwoleń urzędowych.

Procter & Gamble

Oferując cieszące się zaufaniem, wiodące w swoich kategoriach produkty wysokiej jakości, firma P&G służy klientom na całym świecie. Do marek firmy należą: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® i Whisper®. P&G prowadzi działalność w ok. 70 krajach świata. Najnowsze informacje na temat P&G i jej marek można znaleźć na stronie: http://www.pg.com

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre fragmenty niniejszej informacji, inne niż dane archiwalne, włącznie z danymi szacunkowymi, prognozami, wypowiedziami odnoszącymi się do planów spółki, celów i oczekiwanych wyników operacyjnych, oraz założeniami stanowiącymi podstawę tych wypowiedzi, mają charakter „wypowiedzi prognozujących” w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995), art. 27A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Securities Act of 1933) oraz art. 21E Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (Securities Exchange Act of 1934). Wypowiedzi prognozujące zazwyczaj zawierają wyrazy i zwroty, takie jak „uważa się”, „prognozuje”, „oczekuje”, „przewiduje”, szacuje”, „zamierza”, „strategia”, „przyszły”, „szansa”, „plan”, „może”, „powinien”, „będzie”, „byłby”, „będzie kontynuować”, „prawdopodobnym rezultatem będzie”, i podobne wyrażenia. Wypowiedzi prognozujące oparte są na obecnych oczekiwaniach i założeniach, które podlegają wystąpieniu ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od tych określonych w sposób wyraźny lub dorozumiany w wypowiedziach prognozujących. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizowania ani dokonywania oceny publicznie dostępnych wypowiedzi prognozujących, niezależnie od tego, czy podstawą takowej aktualizacji będą nowe informacje, przyszłe wydarzenia, czy inne okoliczności.

Ryzyka i niepewności, które mają wpływ na wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in.: (1) możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z działalnością na rynku międzynarodowym, włącznie z wahaniami kursu wymiany walut, rynkiem walutowym, mechanizmami kontroli cen, lub zmiennością rynków lokalnych; (2) możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem związanym ze zmiennością gospodarczą rynków lokalnych, krajowych lub rynku globalnego, włącznie z mniejszą stopą wzrostu, oraz wygenerowania wystarczającego dochodu i płynności finansowej pozwalającej na dokonywanie oczekiwanego wykupu akcji i wypłaty dywidend; (3) możliwość podjęcia działań w przypadku zakłóceń na rynku kredytowym lub zmiany ratingu kredytowego Spółki; (4) możliwość wywiązania się z kluczowych zobowiązań w zakresie produkcji i dostawy (włącznie z optymalizacją łańcucha dostaw, oraz realizacją umów na wyłączność z dostawcami lub zakładami produkcyjnymi), oraz zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności spowodowanym przez czynniki pozostające poza kontrolą spółki, jak klęski żywiołowe, działania wojenne lub akty terroryzmu; (5) możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z wahaniami kosztów i innymi odziaływaniami, włącznie z cenami towarów i surowców, kosztami pracy, transportu, energii elektrycznej, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych; (6) możliwość zachowania wiodącej pozycji w zakresie innowacji, uzyskania niezbędnej ochrony własności intelektualnej i reagowania na zmienne preferencje konsumentów i zaawansowane technologie pozyskiwane i wdrażane przez podmioty konkurencyjne; (7) możliwość konkurowania z międzynarodowymi i krajowymi podmiotami w ramach nowych i istniejących kanałów sprzedaży, włącznie ze skutecznym reagowaniem na czynniki konkurencyjności, jak ceny, działania promocyjne i warunki handlowe związane z danymi produktami; (8) możliwość zarządzania relacjami z klientami i ich utrzymania; (9) możliwość ochrony wizerunku spółki i wartości marki, poprzez skuteczne rozwiązywanie problemów rzeczywistych i domniemanych, włącznie z obawami o bezpieczeństwo, jakość, składniki, skuteczność produktu lub podobne kwestie, które mogą się pojawić; (10) możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem finansowym, prawnym, wizerunkowym i operacyjnym związanym z relacjami z podmiotami trzecimi, tj. dostawcami, dystrybutorami, wykonawcami lub kontrahentami zewnętrznymi; (11) możliwość polegania na kluczowych wewnętrznych i zewnętrznych systemach, sieciach i usługach informatycznych i ich utrzymania oraz zachowania funkcjonalności tych systemów, sieci i usług, wraz z zamieszczonymi w nich danymi; (12) możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z niepewnością związaną ze zmiennymi uwarunkowaniami politycznymi (włącznie z decyzję Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej) i potencjalnymi konsekwencjami, jak wahania kursów wymiany walut czy zmniejszenie się rynku; (13) możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z wymogami i kwestiami regulacji prawnych (m.in. regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności producenta za produkt, własności intelektualnej, prawa antymonopolowego, ochrony danych, opodatkowania, ochrony środowiska, sprawozdawczości finansowej i księgowości) oraz rozwiązywania nierozstrzygniętych spraw w ramach aktualnych danych szacunkowych; (14) możliwość skutecznego zarządzania zmianami w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących opodatkowania, włącznie z utrzymaniem statusu podatkowego spółki w transakcjach zbycia udziałów; (15) możliwość skutecznego zarzadzania ryzykiem związanym z bieżącym przejęciem spółki, zbyciem udziałów i działalnością w ramach joint venture, w każdym przypadku dążąc do wdrożenia obecnej strategii biznesowej spółki i osiągnięcia celów finansowych, bez uszczerbku dla realizacji podstawowych celów biznesowych; oraz (16) możliwość skutecznego osiągnięcia poprawy wydajności i oszczędności po stronie kosztów, oraz skutecznego przeprowadzenia bieżących zmian organizacyjnych, przy jednoczesnym wskazaniu i zatrzymaniu najważniejszych pracowników, i zapewnieniu im rozwoju, włącznie z pracownikami zatrudnionymi w podmiotach działających na kluczowych rynkach wzrostu, gdzie dostępność wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników może być ograniczona. Więcej informacji dotyczących czynników, które w sposób realny mogłyby spowodować, że wyniki i wydarzenia mogą znacznie odbiegać od tych zawartych w powyższych prognozach można znaleźć w najnowszych sprawozdaniach P&G: 10-K, 10-Q i 8-K.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dział kontaktów z mediami P&G:
Heather Huff, +1-513-622-1810
Huff.ha@pg.com
lub
Tressie Rose, +1-513-983-4929
Rose.t.8@pg.com
lub
Dział relacje z inwestorami P&G:
John Chevalier, +1-513-983-9974
Chevalier.jt@pg.com

Contacts

Dział kontaktów z mediami P&G:
Heather Huff, +1-513-622-1810
Huff.ha@pg.com
lub
Tressie Rose, +1-513-983-4929
Rose.t.8@pg.com
lub
Dział relacje z inwestorami P&G:
John Chevalier, +1-513-983-9974
Chevalier.jt@pg.com