U.S. Chamber: voorstel kan van EU een belangrijke mondiale hub voor oneigenlijke rechtszaken maken

Kader voor collectief verhaal van de Europese Commissie is in tegenspraak met een aantal van haar eigen aanbevolen waarborgen

WASHINGTON--()--Lisa A. Rickard, president van de U.S. Chamber Institute for Legal Reform (ILR), gaf vandaag de volgende verklaring af over het voorstel van de Europese Commissie om de EU-richtlijn inzake inbreuken op te heffen en te vervangen. Het voorstel zou een nieuw EU-breed kader voor collectief verhaal creëren (class action-rechtszaken):

“Hoewel dit voorstel goed bedoeld was om verhaal te halen voor de consument, zou het van de EU toch een belangrijk mondiale hub voor oneigenlijke rechtszaken kunnen maken. Het voorstel mist essentiële waarborgen en kan leiden tot een systeem dat net zo slecht of slechter is dan in de VS.

“Als het voorstel wordt aangenomen, kunnen er rechtszaken worden aangespannen namens ongedefinieerde groepen consumenten. In tegenstelling tot het Amerikaanse systeem zal dit nieuwe Europese systeem betekenen dat consumenten in rechtszaken worden vertegenwoordigd, zelfs als ze niet willen worden vertegenwoordigd. Bovendien ontvangen advocaten in veel class actions hoge vergoedingen, krijgen procesfinanciers een deel en gaat de rest van het geld naar groepen derden. De vermeende benadeelde consumenten zullen echter weinig of geen geld krijgen.

“Verder zou het voorstel toestaan dat veel overtollige rechtszaken worden aangespannen namens dezelfde groepen voor dezelfde vermeende schade. Bovendien zou het 'forum shopping' stimuleren: een aanklacht indienen in het land met de meest tolerante wetten.

“De Europese Commissie was in tegenspraak met enkele van haar eerder aanbevolen waarborgen tegen oneigenlijke rechtszaken en verbiedt - in plaats van vereist - nu 'opt-in' collectieve acties.

“De Commissie negeerde ook het feit dat bijna 70 procent van de Europeanen krachtige waarborgen ten aanzien van collectieve acties ondersteunt.”

In 2017 bracht ILR een in zes landen uitgevoerde enquête uit onder consumenten uit de Europese Unie. Daaruit bleek dat 69 procent zei dat ze alleen ondersteuning zouden bieden voor de bevordering van nieuwe collectieve groepsgedingen indien er voldoende waarborgen aanwezig waren.

ILR tracht de hervorming van het burgerlijk recht te bevorderen door middel van wetgevende, politieke, juridische en educatieve activiteiten op mondiaal, nationaal, provinciaal en lokaal niveau.

De Amerikaanse Kamer van Koophandel is 's werelds grootste zakelijke federatie die de belangen behartigt van meer dan 3 miljoen bedrijven van alle grootten, sectoren en regio's, evenals van provinciale en lokale Kamers van Koophandel en brancheorganisaties.

www.InstituteforLegalReform.com     @LegalReform     www.freeenterprise.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

U.S. Chamber Institute for Legal Reform
Christiaan Weiland, +44 7919 136395
of
Justin Hakes, +1 202-463-3156

Contacts

U.S. Chamber Institute for Legal Reform
Christiaan Weiland, +44 7919 136395
of
Justin Hakes, +1 202-463-3156