Laureat Pokojowej Nagrody Nobla prof. Junus pochwala spółkę Ajinomoto za prowadzenie społecznej zrównoważonej działalności

Projekt poprawy sytuacji żywieniowej w Ghanie jest wdrażany przez Ajinomoto od 2009 r.

Ajinomoto CEO Nishii and Prof. Yunus (Photo: Business Wire)

TOKIO--()--Takaaki Nishii, dyrektor wykonawczy Ajinomoto Co., Inc. (http://www.ajinomoto.com/en/ ) (Ajinomoto) (TOKYO:2802) spotkał się z prof. Yunusem, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 r. i założycielem Grameen Bank, w celu omówienia projektu poprawy sytuacji żywieniowej w Ghanie wdrażanym przez Ajinomoto od 2009 r., reprezentującego sublimację wiedzy biznesowej i wkład społeczny spółki Ajinomoto.

Projekt poprawy sytuacji żywieniowej w Ghanie:

„Spółka Ajinomoto zainicjowała ten projekt (http://www.ajinomoto.com/en/activity/csr/ghana/index.html ) w 2009 r. jako część obchodów setnej rocznicy przedsiębiorstwa. W ramach tego projektu, wraz z partnerami produkujemy i sprzedajemy produkt „KOKO Plus”, w celu rozwiązania problemu niedożywienia wśród odstawianych od piersi niemowląt w wieku od sześciu miesięcy do dwóch lat - powiedział Nishii. - Niedożywienie, które stanowi poważny problem w krajach rozwijających się, jest przyczyną różnorodnych skutków ubocznych obejmujących fizyczny i intelektualny rozwój dzieci. Opóźnienia rozwojowe u dzieci w tym okresie mogą być trudne do nadrobienia nawet przy właściwym żywieniu w następnych etapach życia”.

W celu pokonania wielu problemów charakterystycznych dla krajów rozwijających się jak Ghana, spółka Ajinomoto opracowała nowy zrównoważony model prowadzenia działalności, charakteryzujący się większą skutecznością i wydajnością poprzez tworzenie partnerstw w celu propagowania otwartych innowacji wśród władz lokalnych i innych interesariuszy, doświadczonych organizacji pozarządowych organizacji międzynarodowych i innych podmiotów gospodarczych.

Wykorzystanie atutów firmy do prowadzenia przedsiębiorczości społecznej

Podczas rozmowy prof. Yunus powiedział: „Myślę, że to bardzo dobry znak, iż przedsiębiorstwa, takie jak Ajinomoto zwracają uwagę na problem niedożywienia. Wiele problemów będzie można rozwiązać, wdrażając w życie ideę przedsiębiorczości społecznej”. Następnie dodał: „Działania podjęte przez Ajinomoto w Ghanie mogą stanowić model dla inicjatyw społecznej przedsiębiorczości. Wykorzystanie potencjału tego wielkiego przedsiębiorstwa o długiej historii jest czymś wspaniałym. Myślę, że ich działalność zainspiruje innych producentów żywności do podjęcia podobnych działań.

Model dystrybucji jako środek wzmocnienia pozycji kobiet

W związku z brakiem wystarczającej infrastruktury dystrybucyjnej, w Ghanie jest wiele obszarów o niewielkiej liczbie sklepów detalicznych. Ajinomoto wdrożyło program na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, przy współpracy z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, polegający na stworzeniu lokalnego sytemu dla kobiet z wszystkich wiosek objętych systemem VSLA (wiejskiej kasy oszczędnościowo-kredytowej), na mocy którego zostały one sprzedawcami produktów firmy.

Informacje o Ajinomoto Co., Inc.

Ajinomoto jest światowym producentem wysokiej jakości przypraw, żywności przetworzonej, napojów, aminokwasów, farmaceutyków oraz specjalistycznych środków chemicznych. Ajinomoto od dziesięcioleci przyczynia się do poprawy kultury żywieniowej oraz ludzkiego zdrowia poprzez szerokie stosowanie technologii aminokwasów. Na chwilę obecną przedsiębiorstwo skupia się głównie na opracowywaniu rozwiązań na rzecz zwiększenia zasobów żywieniowych, poprawy jakości zdrowia oraz zrównoważonego rozwoju w skali globu. Firma Ajinomoto została założona w 1909 r. i obecnie działa w 27 krajach na całym świecie. Sprzedaż netto w roku obrotowym 2015 ukształtowała się na poziomie 1 185,9 mld JPY (9,87 mld USD). Dalsze informacje na temat Ajinomoto (TOKYO:2802) są dostępne na stronie: www.ajinomoto.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
Ajinomoto Co., Inc.
Hiroyuki Miyoshi
tel. +81-3-5250-8165
PR/ CSR Group
Dział komunikacji globalnej
e-mail: csr_info@ajinomoto.com

Contacts

KONTAKT:
Ajinomoto Co., Inc.
Hiroyuki Miyoshi
tel. +81-3-5250-8165
PR/ CSR Group
Dział komunikacji globalnej
e-mail: csr_info@ajinomoto.com