De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.--()--Bank of America Corporation (de "Bank of America” of de “Onderneming") heeft op 17 februari 2017 een actueel verslag op het 8-K formulier (het “8-K formulier”) ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), waarin wordt aangekondigd dat de raad van bestuur heeft ingestemd met de prestatiebeloningen 2016 voor de executive officers van de Corporation, waaronder voorzitter en Chief Executive Officer Brian T. Moynihan.

In 2016 realiseerde de verantwoordelijk groeistrategie van de Bank of America een winst van $ 17,9 miljard, 13% meer dan in 2015 en het op één na hoogste bedrag in de geschiedenis van de onderneming. De combinatie van omzetgroei en kostendaling leidde tot een verhoogde operationele hefboomwerking binnen de hele onderneming. De onderneming realiseerde tevens historisch lage kredietverliezen. Het totale aandeelhoudersrendement was 33,3% in 2016 en lag hoger dan de primaire referentiegroep op een jaarbasis van 1, 3 en 5 jaar. De Bank of America keerde in 2016 $ 6,6 miljard aan kapitaal uit aan haar gewone aandeelhouders. De onderneming boekte tevens vooruitgang op het lange termijn rendement op activa, rendement op tastbare gewone aandelen en de doelmatigheidsdoelen.

De structuur van Moynihans prestatiebeloning is onveranderd gebleven en bestaat uit een basissalaris, periodiek beperkte aandeleneenheden (restricted stock units, “RSU's”) en RSU's op basis van prestatie, die alleen worden uitgekeerd als de onderneming specifieke financiële doelen heeft gerealiseerd.

Het jaarlijkse basissalaris van Moynihan blijft onveranderd ter waarde van $ 1,5 miljoen. De samengestelde waarde van zijn effectenbeloningen in 2016 is $ 18,5 miljoen, waarvan 50% bestaat uit prestatie-RSU's. In overeenstemming met afgelopen jaren ontving hij geen bonus in contanten voor 2016.

Krachtens het prestatiebeloning-ontwerp van de Bank of America, moet de executive opnieuw prestatie-RSU's verdienen door middel van de verwezenlijking van de prestatiestatistieken van de onderneming gedurende een prestatie- en de wachtperiode van drie jaar. De targets voor de 2017 prestatie-RSU's zijn een drie jaar gemiddeld rendement op activa van 0,80% en een drie jaar gemiddelde groei van de aangepaste materiële boekwaarde van 8,5%. Als de Bank of America aan beide streefdoelen voldoet of deze overtreft, zullen alle (100%) van de eerder verdiende prestatie-RSU's uitbetaald worden, het maximale resultaat. Net als bij eerdere toekenning van prestatie-RSU's, zullen prestatie-RSU's niet opnieuw verdiend worden wanneer de resultaten niet voldoen aan de minimale doelen. Alle prestatie-RSU's die niet opnieuw verdiend worden zullen komen te vervallen.

De periodiek beperkte RSU's van Moynihan bestaan uit contant uitgekeerde RSU's, maandelijks verworven in de komende 12 maanden(30% van de jaarlijkse effectenbeloningen), en in aandelen uitgekeerde RSU's, jaarlijks verworven in de komende drie jaar (20% van de jaarlijkse effectenbeloningen).

Verder zijn de effectenbeloningen van Moynihan afhankelijk van de vereisten voor aandelenbezit en -behoud van de onderneming. Specifiek beschreven moet 50% van de ontvangen netto-effectenbeloningen na belastingen worden vastgehouden tot één jaar na zijn pensionering. Deze effectenbeloningen zijn eveneens afhankelijk van het terugvorderingsbeleid van de Bank of America.

Details met betrekking tot de hierin beschreven effectenbeloningen van Moynihan worden beschreven in een Form-4, ingediend bij de SEC. Aanvullende belangrijke informatie over de beloningsprogramma's en -beheer van de Bank of America, inclusief uitleg over alle materiële elementen van de compensatie van Moynihan en de andere met naam genoemde executive officers, zal worden gepresenteerd in de proxyverklaring van de Bank of America voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2017, die naar verwachting in maart 2017 bij de SEC zal worden ingediend.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, +1 980-386-5083
Assistent Juridisch Adviseur

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, +1 980-386-5083
Assistent Juridisch Adviseur