Tokio osiąga podium rankingu miast GPCI 2016,
Londyn i Nowy Jork pozostają na szczycie, Paryż spada na czwarte miejsce

Raport Fundacji Mori Memorial przedstawia najatrakcyjniejsze miasta świata.

Overall ranking of all 42 cities and function-specific ranking of top 10 cities (Graphic: Business Wire)

TOKIO--()--Instytut Strategii Miejskich (ang. Institute for Urban Strategies), organizacja badawcza powołana przez spółkę Mori Building, przedstawił dzisiaj wyniki tegorocznego rankingu globalnego potencjału miast (ang. Global Power City Index - GPCI). Raport opublikowano po raz pierwszy w 2008 r. Jego zadaniem jest ocena i stworzenie rankingu 42 największych miast pod kątem ich 'magnetyzmu' oraz ogólnie postrzeganego potencjału przyciągania kreatywnych osób i firm z całego świata.

Jak podaje raport, Tokio zdobyło podium po raz pierwszy w historii rankingu, poprzednio, przez osiem lat z rzędu, zajmując miejsce czwarte. Pozytywne oceny w kategoriach interakcji kulturowej, komfortu życia i dostępności pozwoliły osiągnąć miastu lepszy wynik. Londyn zachował pozycję lidera po raz piąty z rzędu pomimo niewielkiego spadku w punktacji ogólnej. Nowy Jork również, bez większych zmian w punktacji, utrzymuje swoje miejsce od pięciu lat. Paryż wypadł ze ścisłej czołówki i zajął miejsce numer cztery, przede wszystkim wskutek spadku poziomu wskaźników interakcji kulturowej oraz badań i rozwoju. Na powyższe wskaźniki prawdopodobnie wpływ miały ataki terrorystyczne z listopada ubiegłego roku.

Najważniejsze fakty:

  • Tokio wyprzedziło Paryż i zajęło trzecie miejsce. Awans ten wynika z szeregu czynników, takich jak obniżenie podatków dla przedsiębiorstw oraz wzrost liczby turystów z zagranicy i liczby bezpośrednich połączeń lotniczych z zagranicą. Choć osłabienie japońskiej waluty niekorzystnie wpłynęło na wyrażony w dolarach amerykańskich PKB Tokio, pozostaje on najwyższy spośród wszystkich 42 miast ujętych w rankingu. Poprawie uległ wynik w kategorii 'komfort życia', również z uwagi na spadające koszty mieszkań i niższe ogólne koszty życia (wyrażone w dolarach amerykańskich).
  • Londyn zanotował spadki w zakresie PKB, wzrostu PKB i ogólnych wyników gospodarczych, a całkowity wynik osiągnięty przez to miasto uległ niewielkiemu pogorszeniu. Z drugiej jednak strony Londyn zachowuje silną pozycję w obszarze interakcji kulturowej - odnotowano wzrost liczby turystów i studentów z zagranicy, dzięki czemu stolica Wielkiej Brytanii utrzymała się na prowadzeniu (uwaga: badanie oparte jest na danych sprzed referendum w sprawie Brexit w czerwcu 2016 r.).
  • Przedstawiciel Ameryki Północnej, Nowy Jork, nie odnotował istotnych zmian w osiągniętym przez siebie wyniku, ponownie zajmując drugie miejsce na świecie. Miasto to nadal przodowało w kategoriach 'gospodarka', 'badania i rozwój' oraz 'interakcja kulturowa'. Los Angeles awansowało z miejsca 14. na miejsce 13. Miastu udało się zachować dobry wynik w kategoriach 'badania i rozwój' oraz 'interakcja kulturowa'. San Francisco, Chicago, Boston i Waszyngton uplasowały się odpowiednio na miejscach 24., 25., 27. i 29.
  • W Europie wynik Paryża w kategorii „interakcja kulturowa” pogorszył się w związku ze spadkiem turystów z zagranicy oraz liczby studentów i obcokrajowców osiedlających się w tym mieście. Ataki terrorystyczne z listopada ubiegłego roku wzbudziły obawy co do poziomu bezpieczeństwa publicznego i poskutkowały zmniejszeniem się liczby turystów. Był to prawdopodobnie czynnik, który w głównej mierze przyczynił się do przeniesienia się Paryża z najniższego miejsca podium na miejsce czwarte. W ogólnym zestawieniu Amsterdam zepchnął Berlin z miejsca 8. na miejsce nr 9, a Wiedeń i Frankfurt zachowały miejsca nr 10 i 11.
  • W obszarze Azji i Pacyfiku Singapur zachował piąte miejsce w skali globalnej pomimo pogorszenia ogólnego wyniku. W mieście zaobserwowano oznaki spowolnienia gospodarki, m.in. w postaci niższej dynamiki wzrostu PKB i pogorszenia wskaźników zatrudnienia. Szanghaj, poprawiając swoje wyniki we wszystkich kategoriach, przeskoczył z miejsca 17. na miejsce 12. Sydney zanotowało spadek o dwa miejsca, na pozycję numer 14. Seul i Hong Kong zachowały miejsca nr 6 i 7, a Pekin awansował na pozycję 17. Kuala Lumpur, Tajpej i Bangkok zajęły odpowiednio miejsca nr 32, 33 i 34.

    Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml

"Korzystny wynik Tokio wynika z szeregu reform wprowadzonych w tym mieście w ramach polityki Krajowej Strategicznej Strefy Ekonomicznej, jak również czynników mikroekonomicznych, a także tzw. ‘Abenomiki’” - powiedział Heizo Takenaka, dyrektor Instytutu Strategii Miejskich Fundacji Mori Memorial. "Aby Tokio zachowało trzecią pozycję, a nawet myślało o awansie, przygotowując się do olimpiady i paraolimpiady w 2020 r., niezbędne są dalsze działania deregulacyjne - powiedział dr Hiroo Ichikawa, dyrektor wykonawczy Fundacji Mori Memorial. - Londyn pozostaje liderem, jednak nie wiadomo, jak głosowanie za opuszczeniem UE wpłynie na pozycję miasta w przyszłości".

Więcej komentarzy pod adresem: http://www.mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml#comments2
(w tym komentarze gubernatora Tokio Tokio Yuriko Koike, burmistrza Londynu Sadiqa Khana, burmistrza Seulu Park Won-Soona oraz burmistrza Amsterdamu Eberharda van der Laana.)

Instytut publikuje coroczne raporty GPCI nieprzerwanie od 2008 r. Ranking GPCI opiera się na 70 wskaźnikach w podziale na sześć kategorii: gospodarka, badania i rozwój, interakcja kulturowa, komfort życia mieszkańców, środowisko oraz dostępność. Analizowane są mocne i słabe strony globalnych miast w dobie rosnącej konkurencji pomiędzy nimi. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.mori-m-foundation.or.jp/english/aboutus2/index.shtml#about_strategies

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
Weber Shandwick
Ayumi Matsubara, +81-90-9006-5841
Masashi Nonaka, +81-80-1037-7879
moribldg@webershandwick.com

Contacts

KONTAKT:
Weber Shandwick
Ayumi Matsubara, +81-90-9006-5841
Masashi Nonaka, +81-80-1037-7879
moribldg@webershandwick.com