De Bank of America Corporation heeft een formulier 8-K overlegd

CHARLOTTE, N.C.--()--Bank of America Corporation (de "Onderneming") heeft een verslag over het formulier 8-K ingediend (het "formulier 8-K") bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC") op 4 oktober 2016. Hierin wordt aangekondigd dat de Onderneming vanaf 1 juli 2016 zijn boekhoudmethode voor de amortisatie van premies en de toelating van kortingen die verband houden met bepaalde schuldeffecten gehouden tegen reële waarde en tot einde looptijd verandert onder FASB Boekhoudkundige normen codificatie (ASC, Accounting Standards Codification) 310-20, Niet-restitueerbare bedragen en overige kosten (voorheen bekend als “SFAS 91”, Nonrefundable fees and other costs), van de vooruitbetalingsmethode (ook genoemd de methode met terugwerkende kracht) naar de contractuele methode.

Onder de vooruitbetalingsmethode was de amortisatie van premies en de toelating van kortingen die verband houden met bepaalde schuldeffecten gehouden tegen reële waarde en tot einde looptijd elke verslagperiode gebaseerd op de geschatte vooruitbetalingaannames van de hoofdsom op individuele schuldeffecten. Volgens deze methode wordt de vooruitbetalingservaring, die grotendeels wordt gestuurd door rentes, doorlopend geëvalueerd om de geschatte looptijd van de effecten te bepalen. Wanneer een wijziging plaatsvindt aan de geschatte levensduur van de effecten, wordt de daarmee verband houdende premie of korting aangepast met een bijbehorende heffing of uitkering op de rente-inkomsten alsof de huidige geschatte levensduur wordt toegepast sinds de verwerving van de effecten. De toepassing van de vooruitbetalingsmethode resulteert elke periode in een cumulatieve aanpassing, opgenomen in de rente-inkomsten, op basis van wijzigingen aan geschatte vooruitbetalingaannames. Deze methode introduceert een aanzienlijke volatiliteit in de netto rentebaten en inkomsten als rentes stijgen en dalen.

Onder de contractuele methode worden premies en kortingen op schuldeffecten respectievelijk geamortiseerd en toegelaten tegen een constant effectief rendement. De contractueel vereiste betalingstermijnen van elk individueel schuldeffect worden gevolgd en er wordt niet verwacht dat vooruitbetalingen van de hoofdsom de looptijd van de schuldeffecten zullen inkorten. Anders dan bij de vooruitbetalingsmethode, is een cumulatieve aanpassing niet vereist voor elke verslagperiode met het toepassen van de contractuele methode. Bij het plaatsvinden van vooruitbetalingen op de hoofdsom vereist de contractuele methode dat de versnelling van een pro-rata deel van de niet-geamortiseerde premie of korting wordt opgenomen in rentebaten zodat het effectieve rendement van het schuldeffect constant blijft gedurende de looptijd van het schuldeffect.

Het verschil in gebruik door de Onderneming tussen de vooruitbetalingsmethode en de contractuele methode die wordt gebruikt door branchegenoten, heeft geresulteerd in een gebrek aan vergelijkbaarheid tussen de Onderneming en die branchegenoten ten aanzien van opgegeven netto rentebaten, een primair financieel verklaringselement voor banken. Om deze inconsistentie aan te pakken heeft de Onderneming in het verleden bepaalde niet-GAAP toelichtingen opgenomen in zijn winstresultaatmaterialen om gebruikers van de financiële informatie van de Onderneming te helpen bij het vergelijken van de gerapporteerde netto rentebatenresultaten met die van zijn branchegenoten. De contractuele methode van boekhouden zal de behoefte aan deze niet-GAAP toelichtingen in toekomstige winstresultaatmaterialen onnodig maken.

Volgens de van toepassing zijnde regelgeving van banken is de Onderneming niet vereist om eerder ingediende kapitaalratio's opnieuw te rapporteren en zal dit ook niet doen. De totale invloed van de wijziging in de boekhoudmethode zou hebben geresulteerd in een insignificante pro forma wijziging van de kapitaalratio’s van de Onderneming.

Financiële informatie voor alle voorgaande periodes die hierin zijn genoemd zijn bijgewerkt om deze wijziging in de boekhoudmethode weer te geven.

De informatie in het formulier 8-K wordt verstrekt om investeerders te helpen begrijpen hoe de resultaten van de Onderneming zouden worden gepresenteerd in eerder ingediende rapporten wanneer deze resultaten zouden zijn gerapporteerd om de hierboven beschreven wijziging in de boekhoudmethode te weerspiegelen. Herziene aanvullende informatie aangaande de wijziging in de boekhoudmethode is bijgevoegd als Bijvoegsel 99.1 bij formulier 8-K.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, Assistant General Counsel
+1-980-386-5083

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, Assistant General Counsel
+1-980-386-5083