Priemonė nuo visuotinio atšilimo ir pagalba stokojant vandens

CHICAGO--()--Patente Nr. 8.673.619„TheOxygenFactory.net“ glaustai apibūdina atsinaujinančiąja energija pagrįstą procesą, kuriame CO2 paverčiama anglimi ir deguonimi ir yra gryninamas vanduo. Šiame procese vykstant cianobakterijų, tokių kaip spirulina, metabolizmui, kuriam reikalingas regimojo spektro apšvietimas, anglis tampa biomase. Natūralus augalinis cianobakterijų augimas LED apšvietimo ir CO2 prisotinimo giliai tekančiame vandenyje sąlygomis nepaprastai paspartėja. Organiniai ir neorganiniai junginiai ir cheminiai toksinai fotokatalizės procese, kuriame naudojamas tokiu būdu gaunamas deguonis, mineralizuojasi, o paskui susigeria (metabolizuojasi) į mikrodumblių biomasę. Ši masė yra renkama, o paskui gali būti išdžiovinama ir pakartotinai sudeginama. Taigi šis procesas gali būti nuolat kartojamas.

„TheOxygenFactory.net“ nuomone, naudodamas jos technologijas, toks miestas kaip Los Andželas savo vandens poreikius galėtų tenkinti valydamas nuotekas ir gėlindamas jūros vandenį, taigi jam nereikėtų naudotis gruntiniais vandenimis, nuo kurių yra priklausomas žemės ūkis centrinėje Kalifornijos dalyje. Be to, dėl tokios naudos kaip gausi gėlo vandens ir deguonies pasiūla, kuri užtikrinama sujungus deginimą ir CO2 perdirbimą, turėtų išnykti noras gaminti elektrą atominėse elektrinėse. Taigi išnyktų ir problemos, susijusios su branduolinio kuro atliekomis ir nelaimėmis (Fukušimoje, Černobylyje, Trijų Mylių saloje), taip pat su urano sodrinimukariniais, o ne taikiais, tikslais. (Papildomą naujausią informaciją apie tai, kur gali būti naudojamos mūsų technologijos, galima rasti svetainės skiltyje Why?).

 
Naujos pristatomos technologijos
                                   

Trys
vienas kitą
papildantys procesai

Kapitalo ir
metinės
veiklos
išlaidos

Plėtojimo laikas

Siūlomas
gamybos
mastas

 
Kondensacinis katilas su rotacine krosnimi ir Nuo 150 000 000 iki 2,5 metų 50 – 350
deginimu deguonies aplinkoje. Be anglies 300 000 000 JAV dolerių megavatų
pulverizatorių, be sieros valytuvų,
be elektrostatinionusodintuvo, be dūmų vamzdžio;
jokių CO2 išmetimų,
jeigu CO2 perdirbamas naudojant 3-ąjį procesą
(žr. toliau).
 
Rotacinė džiovykla: elektrinis šildytuvas 10 000 000 JAV dolerių 1,5 metų 10 000 tonų sausų anglių
anglims ar biomasei džiovinti, kol bus pasiektas mažesnis per 24 valandas naudojant pajėgumą ne piko valandomis
nei 3% drėgmės ~10 valandų
lygis. per dieną.
 
CO2 perdirbimas naudojant atsinaujinančiąja

energija pagrįstą procesą pagal

Nuo 10 000 000 iki 1,5 metų 1 000 – 3 000 tonų CO2 perdirbimas į biomasę ir deguonį per dieną.

JAV patentą Nr. 8.673.619.

30 000 000 JAV dolerių

www.TheOxygenFactory.net

www.KrebsandSislerLP.com

Šio pranešimo tekstas pirminio šaltinio kalba yra oficiali ir patikima versija. Vertimai teikiami tik patogumui ir turėtų būti gretinami su tekstu originalo kalba, kuris yra vienintelė juridinę galią turinti teksto versija.

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs, (312) 236-9724

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs, (312) 236-9724