Lek na globalne ocieplenie i susze

TheOxygenFactory.net, jednostka zależna Krebs & Sisler, LP.

CHICAGO--()--W swoim patencie nr 8,673,619TheOxygenFactory.net nakreśla proces pozyskiwania odnawialnej energii, w ramach którego CO2 jest przekształcany w węgiel i tlen, a woda ulega oczyszczeniu. We wspomnianym procesie węgiel zostaje przekształcony w biomasę w ramach metabolizmu sinic, takich jak Spirulina, w obecności światła widzialnego. Naturalny rozwój sinic zostaje wielokrotnie spotęgowany dzięki zastosowaniu oświetlenia diodowego (LED) i nasyceniu wód podziemnych CO2. Związki organiczne i nieorganiczne, a także chemiczne toksyny są mineralizowane w procesie fotokatalizy z wykorzystaniem wytworzonego tlenu, który następnie jest wchłaniany (metabolizowany) przez biomasę składającą się z mikrofitów, która jest następnie zbierana. Biomasę można następnie poddać wysuszeniu i dopaleniu w niekończącym się procesie.

Jak twierdzi TheOxygenFactory.net zastosowanie technologii firmy pozwoliłoby miastom, takim jak Los Angeles, zaspokoić swoje potrzeby w zakresie dostaw wody poprzez recykling ścieków i odsalanie wody morskiej, eliminując potrzebę czerpania wody ze zwierciadła wód zaopatrującego rolnictwo środkowej części Kalifornii. Ponadto korzyści w formie dostatku wody pitnej i tlenu, płynące z wykorzystania spalania i recyklingu CO2, powinny doprowadzić do ograniczenia chęci wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł nuklearnych, rozwiązując problem usuwania odpadów jądrowych, wypadków (Fukushima, Czarnobyl, Three Mile Island) oraz kwestii programów wzbogacania uranu do celów pokojowych względem celów wojskowych. (Aby uzyskać więcej informacji nt. najnowszych wydarzeń, odnośnie których nasze technologie mogą mieć zastosowanie, kliknij Dlaczego?

Nowe technologie do zaprezentowania

 
Trzy dopełniające się procesy   Kapitał i koszt funkcjonowania przez 1 rok   Czas rozwoju   Proponowany zakres pracy
 
Kocioł kondensacyjny z piecem obrotowym spalania tlenowego.

 

Bez młyna węglowego, płuczki do odsiarczania, odpylacza elektrostatycznego, bez komina i emisji CO2, jeśli CO2 jest poddany recyklingowi w procesie 3 (poniżej).

150 000 000 $ -

300 000 000 $

2,5 roku 50-350 megawatów
 
Suszarka z piecem obrotowym: suszenie węgla lub biomasy z wykorzystaniem nagrzewania oporowego do osiągnięcia wilgotności poniżej 3% 10 000 000 $ 1,5 roku 10 tys. ton suchego węgla w ciągu 24 godz., wykorzystując moc pozaszczytową przez 10 godz./dzień
 
Recykling CO2 z wykorzystaniem procesu wytwarzania energii odnawialnej na podstawie

patentu nr 8,673,619

10 000 000 $ -

30 000 000 $

1,5 roku Recykling 1000-3000 ton CO2 dziennie, przekształcanie surowca w biomasę i tlen.
 

www.TheOxygenFactory.net

www.KrebsandSislerLP.com

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs
tel. (312) 236-9724

Contacts

TheOxygenFactory.net
Bill Krebs
tel. (312) 236-9724