Krebs & Sisler LP får patent för återvinning av koldioxid (CO2)

CHICAGO--()--Krebs & Sisler LP, ett energiforskningsbolag i en förort till Chicago, har utvecklat en kostnadseffektiv metod för koldioxidseparation och återvinning som kallas Enhanced Photosynthesis and Photocatalysis Water Treatment/Biomass Growth Process. Metoden beskrivs i USA-registrerade patentet nr. 8,673,615 som beviljades 18 mars 2014. Det kompletterar väl vårt pannsystem för syrgas-/koldioxidförbränning (O2/CO2) och -kondensering för vårt USA-patent nr. 6,907,845 som separerar och återställer syrgas och alla andra förbränningsgenererade avgaser.

“Vi uppfann ekonomisk koldioxidåtervinning när vi såg att hydroponiska tillväxt av biomassa kan ökas mer än 100 gånger den naturliga frekvensen med kontinuerlig infusion av koldioxid med synlig LED-ljusmättnad simultant. Denna förbättring beskrivs i patentet 8,673,615”, förklarar uppfinnaren Bill Krebs.

Vid förbränning av syrgas/koldioxid, späds syre ut med koldioxid för att kontrollera temperaturen av bränsleoxidanten som används för att förbränna kol, petroleumkoks eller naturgas. Att exkludera nitrogenet som är finns i luftaktiverad förbränning gör att både kondensatet och koldioxiden från kondenseringspannan kan återvinnas utan kostnad. Kondensatet och koldioxiden pumpas in i djupa och långsamt flytande vattenkanaler som är saturerade i synligt ljusspektrum av ljusavsöndrande dioder (LED). En fotokatalysator mineraliserar organiska och oorganiska sammansättningar för att absorbera dessa in i en cyanobakteriell biomassa såsom Spirulina. Absorberingen av mineraler i den växande biomassan renar samtidigt det flödande vattnet. När dessa processer sedan optimeras kommer de att tillförlitligt fungera högeffektivt utan skadliga utsläpp eller utflöden i miljön. De kommer också att producera en kolhydratrik och proteinrik biomassa som är användbar för bränsle, gödningsmedel eller som kosttillskott för människor.

“Vi utvecklar nu en kombination av kolroterugn och kondenserande panna för syrgas-/koldioxidförbränning. Den kommer att ge betydande fördelar vad gäller kostnad, effektivitet och utsläpp”, förklarar Krebs. “En kritisk faktor för effektiv värmeöverföring är att metoden för förbränning av krossat kol i roterugn tillåter 3-5 minuter eller mer för att helt förbruka bränslet och tiden för värmeöverföringen, medan de kolpulverförbrännare som för närvarande används endast tillåter 3-5 sekunder.” Krebs fortsätter, “Dagens luftaktiverade anläggningar opererar i snitt med en bränsleeffektivitet på 34%. Vår metod för syrgas-/koldioxidförbränning, när den kombineras med en kondenserande panna, kan mer än fördubbla anläggningens bränsleeffektivitet och därigenom reducera både bränsle- och syrebehovet till hälften.”

“De många användningsområdena och fördelarna med denna kombination av processer innefattar omvandling av koldioxidspill, avloppsvatten och saltvatten till lönsam biomassa och avsaltat dricksvatten, förbättrad effektivitet för elektrisk kraftproduktion, i princip inga skadliga utsläpp, relativt låga kapital- och driftskostnader i stor skala, förbättrad bränsleflexibilitet, förbättrad omsättning och kompakt användning av utrymme jämfört med dagens produktionsmetoder för elkraft, vilka slösar bort koldioxid, värme och vattenånga ut i atmosfären”, summerar Krebs.

“Konfiskation har föreslagits som ett sätt att göra sig av koldioxid, men det är dyrt och slösar kol och syre, två element som är viktiga för livet på jorden”, påpekar Krebs.

www.krebsandsislerlp.com

För berättelser (lämpliga för allmänheten) om hur vår teknik kan påverka samhället positivt:http://www.krebsandsislerlp.com/papers/

För mer detaljerad information (teknisk partiskhet) om fördelarna och applikationerna för våra teknologier: http://www.krebsandsislerlp.com/benefits/

För att lära dig hur saltvatten omvandlas till dricksvatten i stor skala till ett överkomligt pris: http://www.krebsandsislerlp.com/co2-desalinization/

För att uppgradera befintliga anläggningar: http://www.krebsandsislerlp.com/retrofitting/

För att se designdiagram: http://www.krebsandsislerlp.com/

Detta meddelandes ursprungliga källspråkstext är den officiella versionen. Översättningar tillhandahålls endast som ett stöd och skall jämföras med källspråkstexten, vilken är den enda versionen av texten som har rättslig verkan.

Contacts

Krebs & Sisler LP
W.P. Krebs, 1 312-236-9724

Contacts

Krebs & Sisler LP
W.P. Krebs, 1 312-236-9724