ExxonMobils Outlook for Energy 2012 ziet efficiëntie, ontwikkeling van de mondiale economische groei en verandering in de vraag naar aardgas tot en met 2040

 • De vraag zal in 2040 ongeveer 30 procent hoger zijn vergeleken met 2010, omdat de bevolking groeit en het wereldwijde BNP verdubbelt; de vraag in de ontwikkelingslanden stijgt bijna 60 procent.
 • Brandstoffen die minder koolstofdioxide-intensief zijn, met name aardgas, verhogen hun marktaandeel, terwijl steenkool op zijn hoogtepunt is en voor de eerste maal in de moderne geschiedenis aan een daling begint.
 • Gas van leisteen (schalie) en andere onconventionele rotsformaties zal in 2040 dertig procent uitmaken van de wereldwijde gasproductie.

IRVING, Texas--()--De vraag naar energie zal tot en met 2040 stijgen, omdat de wereldwijde economische productie verdubbelt en de welvaart uitbreidt in een wereld waarin de bevolking tot bijna 9 miljard mensen zal groeien, meldt Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) in hun vandaag verschijnende The Outlook for Energy: A View to 2040. ExxonMobil heeft hun jaarlijkse langetermijn voorspelling voor de eerste keer uitgebreid tot 2040 en zegt dat de Outlook van dit jaar verscheidene trends laat zien die invloed zullen hebben op de manier waarop de wereld in de komende decennia energie gebruikt.

De Outlook voorspelt dat de wereldwijde vraag naar energie in 2040 ongeveer 30 procent hoger zal zijn dan in 2010, op geleide van de groei in ontwikkelingsgebieden zoals China, India, Afrika en andere opkomende economieën.

Terwijl olie de meest gebruikte brandstof zal blijven, zal de totale vraag naar energie een andere vorm krijgen vanwege een voortdurende verschuiving in de richting van energiebronnen die minder koolstofdioxide-intensief zijn - zoals aardgas - en sterke verbeteringen in energie-efficiëntie op gebieden zoals vervoer, waar het toegenomen gebruik van hybride voertuigen zal helpen het gemiddelde brandstofverbruik in nieuwe auto’s tot 2040 te verlagen tot bijna 50 mijl per gallon.

"The Outlook for Energy laat zien dat door de toepassing van vernieuwing en technologie de wereld niet hoeft te kiezen tussen economische groei en milieurentmeesterschap," aldus Rex W. Tillerson, chairman en chief executive officer van Exxon Mobil Corporation. "Omdat de mensen in de ontwikkelde landen hun economisch momentum willen terugkrijgen en omdat iedereen een betere levensstandaard wil voor zichzelf en zijn naasten, zal ExxonMobil doorgaan met investeren in de technologieën die ons in staat stellen om de betrouwbare, betaalbare energie te leveren die centraal staat in de economische groei en de vooruitgang van de mens."

Net als in eerdere uitgaven van The Outlook for Energy, wordt het verhogen van de vraag naar elektriciteit beschouwd als de enige en grootste invloed op de energietrends. ExxonMobil voorspelt dat de wereldwijde vraag naar elektriciteit met 80 procent zal stijgen tot en met 2040 omdat de economieën en de levensstandaard verbeteren en consumenten van andere bronnen zoals olie, steenkool of biomassa zullen overstappen op elektriciteit. Tot 2040 zullen vier op de 10 energie-eenheden die in de wereld worden geproduceerd naar de productie van elektriciteit gaan.

De mix van brandstoffen die wordt gebruikt voor het produceren van elektriciteit zal zeer sterk veranderen, maar omdat landen van steenkool overstappen op bronnen met minder koolstofdioxide zoals aardgas, die tot 60 procent minder CO2 uitstoten dan steenkool indien zij worden gebruikt voor het genereren van elektriciteit. Tot 2040 zal 30 procent van de elektriciteit in de wereld worden geproduceerd met gebruikmaking van aardgas, terwijl de vraag naar steenkool een piek zal vertonen en vervolgens voor het eerst in de moderne geschiedenis een daling op de lange termijn zal vertonen.

The Outlook for Energy laat ook de impact van nieuwe technologieën zien die de wereldwijde energievoorraden uitbreiden, zoals vooruitgang in productietechnieken die in de Verenigde Staten een hoeveelheid aardgas hebben vrijgemaakt die voldoende is voor een eeuw. ExxonMobil schat dat aardgas van schalie en soortgelijke bronnen tot 2040 dertig procent van de wereldwijde gasproductie zal uitmaken.

Ontwikkeld door een team deskundigen met gebruikmaking van een combinatie van publieke en eigen bronnen, is The Outlook for Energy een leidraad voor ExxonMobils wereldwijde investeringsbeslissingen. Veel van de bevindingen zijn gelijk aan die van andere gezaghebbende organisaties waaronder de International Energy Agency. ExxonMobil publiceert The Outlook for Energy om een breder begrip van de energieproblematiek te stimuleren onder beleidsmakers en het publiek.

Tot de bevindingen van dit jaar behoren:

 • Terwijl de vraag in de Verenigde Staten en andere geheel ontwikkelde economieën relatief constant blijft, zal de wereldwijde groei van de vraag naar energie worden geleid door China en andere landen die geen deel uitmaken van de Organization for Economical Cooperation and Development (OECD). Voorspeld wordt dat in de niet-OECD-landen de vraag naar energie van 2010 tot 2040 met bijna 60 procent zal stijgen.
 • Terwijl de wereldwijde vraag naar energie van 2010 tot 2040 naar verwachting zal stijgen met ongeveer 30 procent, zal de groei van de vraag ongeveer vier maal die hoeveelheid bedragen zonder voorspelde stijgingen van de efficiëntie. Efficiëntie is de voornaamste reden waarom de vraag naar energie zal stijgen met slechts gemiddeld ongeveer 1 procent per jaar, zelfs als het wereldwijd BNP jaarlijks stijgt met bijna 3 procent. Het is ook de reden waarom de vraag naar energie in de OECD-landen tot en met 2040 relatief onveranderd zal blijven, zelfs als de economische productie bijna verdubbelt.
 • Op het gebied van vervoer, de sector met de op één na snelst groeiende vraag achter elektriciteitsopwekking, ziet ExxonMobil dat geavanceerde hybride voertuigen 50 procent uitmaken van de auto’s waarin mensen in 2040 zullen rijden, vergeleken met ongeveer 1 procent nu. Dit, plus de verbeterde brandstofeconomie in conventionele voertuigen, zal ertoe leiden dat de vraag naar energie voor personenauto’s hoofdzakelijk gelijk blijft tot en met 2040, zelfs als het aantal personenauto’s in de wereld verdubbelt.
 • De vraag naar energie voor commercieel vervoer -- vrachtwagens, vliegtuigen, schepen en treinen -- zal echter met meer dan 70 procent stijgen als gevolg van economische groei, met name in niet-OECD-landen.
 • De vraag naar olie en andere vloeibare brandstoffen zal met bijna 30 procent stijgen en het grootste deel van die stijging zal zijn gekoppeld aan vervoer. Een groeiend aandeel van de voorraden die worden gebruikt om te voldoen aan de vraag naar vloeibare brandstof zal afkomstig zijn uit diep water, oliegebieden, uit laag-permeabel gesteente gewonnen olie, vloeibaar aardgas en biobrandstoffen.
 • Aardgas zal de snelst groeiende belangrijke brandstof blijven en de vraag zal van 2010 naar 2040 met ongeveer 60 procent stijgen, De groei is met name sterk in de niet-OECD-landen in de regio Asia Pacific, waar de vraag naar aardgas naar verwachting de komende 30 jaar zal verdrievoudigen.
 • Terwijl de groei in nucleaire capaciteit naar verwachting op de korte termijn langzamer zal gaan verlopen, is de voorspelling dat de vraag naar kernenergie in de periode van The Outlook for Energy bijna zal verdubbelen, omdat landen op zoek zijn naar lagere uitstoot en diversificatie van energiebronnen.
 • Herbruikbare brandstoffen zullen een sterke groei vertonen. In 2040 zal meer dan 15 procent van de elektriciteit in de wereld worden gegenereerd door herbruikbare brandstoffen -- zonne-, wind-, biobrandstof-, biomassa-, geothermische en hydro-elektrische energie. De snelstgroeiende hiervan zal de windenergie zijn; deze zal van 2010 tot 2040 stijgen met ongeveer 8 procent per jaar.

De vraag naar betrouwbare, betaalbare energie is elke dag in elke gemeenschap aan de orde. Om aan deze vraag te kunnen voldoen zijn een vooruitziende blik en effectieve langetermijnplanning nodig, gevolgd door enorme investeringen en jaren werk om de infrastructuur op te bouwen die is vereist voor het produceren en leveren van energie en chemische stoffen. Ook is een voortdurend vermogen nodig om een zich ontwikkelende set technische, financiële, geopolitieke en milieurisico’s te begrijpen en te managen in een dynamische wereld. The Outlook for Energy is een essentieel hulpmiddel om ExxonMobil te helpen bij het leveren van de energie die nodig is om de vooruitgang van de mens te kunnen voortzetten.

Bezoek voor meer informatie over ExxonMobils Outlook for Energy www.exxonmobil.com/energyoutlook.

Waarschuwing: De Outlook en dit bericht bevatten forward-looking statements. Werkelijke toekomstige omstandigheden (inclusief economische omstandigheden, vraag naar energie, energieleveringsbronnen en efficiëntieverbeteringen) kunnen wezenlijk verschillen vanwege wijzigingen in wet- of regelgeving van de overheid en andere politieke gebeurtenissen, veranderingen in technologie, de ontwikkeling van nieuwe leveringsbronnen, demografische veranderingen en andere factoren die besproken worden in de Outlook en onder de kop "Factors Affecting Future Results" (Factoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden) op de pagina Investeerders van onze website op www.exxonmobil.com. Zie ook Item 1A van ExxonMobil's meest recente Formulier 10-K.

Over ExxonMobil

ExxonMobil, het grootste beursgenoteerde internationale olie- en gasbedrijf, gebruikt technologie en innovatie om te helpen voldoen aan de stijgende energiebehoefte in de wereld. ExxonMobil beschikt over een industrieleidende voorraad aan hulpmiddelen en is het grootste bedrijf op het gebied van het raffineren en op de markt brengen van aardolieproducten. Het chemisch bedrijf is een van de grootste ter wereld.

Volg ExxonMobil op Twitter op www.twitter.com/exxonmobil.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

ExxonMobil
Media-adviseur, +1 972-444-1107

Contacts

ExxonMobil
Media-adviseur, +1 972-444-1107