Rovnost při navrhování: model pro řízení diskriminačních rizik umělé inteligence

Společnost Mary Kay podporuje nový soubor právních norem pro rovnost při navrhování, jehož průkopníkem je organizace Equal Rights Trust

“Our collaboration with Equal Rights Trust underscores our dedication to ensuring that technological advancements, especially in AI, champion gender equality. The impact of the Principles on Equality by Design in Algorithmic Decision-Making has already been transformative for key stakeholders in AI and echoes our commitment to helping create an inclusive digital economy where women entrepreneurs can excel without bias or barriers.” said Melinda Foster Sellers, Chief People Officer at Mary Kay Inc.

“Our collaboration with Equal Rights Trust underscores our dedication to ensuring that technological advancements, especially in AI, champion gender equality. The impact of the Principles on Equality by Design in Algorithmic Decision-Making has already been transformative for key stakeholders in AI and echoes our commitment to helping create an inclusive digital economy where women entrepreneurs can excel without bias or barriers.” said Melinda Foster Sellers, Chief People Officer at Mary Kay Inc.

DALLAS--()--Od roku 2021 je společnost Mary Kay Inc. v partnerství s Equal Rights Trust (ERT) , organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost na základě práva po celém světě. V rámci této spolupráce společnost Mary Kay Inc. podpořila nový výzkum zaměřený na pochopení a řešení diskriminačních dopadů umělé inteligence (UI) a jejího vlivu na rovnost žen a mužů a na vývoj nového „přístupu rovnosti při navrhování“.

Tato iniciativa vyvrcholila nedávným vydáním nového souboru právních norem – Zásad rovnosti při algoritmickém rozhodování – vypracovaných organizací Equal Rights Trust a schválených skupinou předních mezinárodních organizací zabývajících se rovností. Tyto zásady podrobně vysvětlují, proč je nutné, aby vlády jednotlivých států a podniky tento přístup přijaly, a dávají podrobné pokyny k jeho provádění.

Jim Fitzgerald, ředitel organizace Equal Rights Trust, právě vydal článek, ve kterém upozorňuje na rychlý pokrok a transformační potenciál umělé inteligence a zároveň varuje před negativními dopady a diskriminačními hrozbami, které by mohly představovat neregulované algoritmické systémy.

  • Přečtěte si článek Jima Fitzgeralda s názvem Rovnost při navrhování: Model pro řízení diskriminačních rizik umělé inteligence zde.

Prohášení, který uvedli Jim Fitzgerald, ředitel organizace Equal Rights Trust, a Melinda Foster Sellers, vedoucí oddělení lidských zdrojů ve společnosti Mary Kay Inc., jsou k dispozici níže:

  • „V posledních třech letech společnost Mary Kay podporovala náš výzkum, analýzu a poradenství týkající se algoritmické diskriminace a umožnila nám vypracovat Zásady rovnosti při navrhování,“ uvedl Jim Fitzgerald, ředitel organizace Equal Rights Trust. „Nyní s námi společnost Mary Kay spolupracuje na další fázi: spolupráci na vytvoření praktických pokynů pro podniky, jak přijmout přístup rovnosti podle návrhu. Tímto podniká další krok na cestě, která začala silnou interní politikou rovnosti a nediskriminace, přešla ke spolupráci s námi a dalšími aktéry v této oblasti a k jejich podpoře a nyní se zaměřuje na inkubaci a zavádění osvědčených postupů. Na této cestě Mary Kay pomáhá vytvářet vzory toho, jak mohou podniky hrát aktivní roli v rozvoji lepších přístupů k odstraňování diskriminace a prosazování rovnosti.“
  • "Ve společnosti Mary Kay si uvědomujeme, jak velký vliv má umělá inteligence na utváření budoucnosti podnikání a společnosti," řekla Melinda Foster Sellers, vedoucí oddělení lidských zdrojů ve společnosti Mary Kay Inc. „Naše spolupráce s organizací Equal Rights Trust podtrhuje naše odhodlání zajistit, aby technologický pokrok, a to zejména v oblasti umělé inteligence, podporoval rovnost žen a mužů. Dopad Zásady rovnosti při navrhování během algoritmického rozhodování již byly pro hlavní zúčastněné strany v oblasti umělé inteligence transformační a odrážejí náš závazek pomoci vytvořit inkluzivní digitální ekonomiku, v níž mohou ženy podnikatelky vyniknout bez předsudků a překážek. Toto partnerství odráží naše trvalé poslání posilovat postavení žen a podporovat rovnost v každé oblasti.“

O organizaci Equal Rights Trust

Equal Rights Trust je nezávislá mezinárodní nevládní organizace, která existuje s cílem zamezit diskriminaci a zajistit, aby se všichni mohli rovným způsobem účastnit života společnosti. Za tímto účelem spolupracuje a poskytuje odbornou podporu těm, kteří stojí v popředí boje proti diskriminaci, a umožňuje jim prosazovat vypracování, přijetí a provádění právních předpisů o rovnosti a účinně je využívat. Od roku 2007 podpořila tato organizace aktivisty v oblasti rovnosti ve více než 50 zemích a zároveň dosáhla na mezinárodní úrovni konsensu ohledně potřeby a obsahu ucelených právních předpisů v oblasti rovnosti. Více informací získáte na adrese equalrightstrust.org

O Mary Kay

Tehdy. Nyní. Vždycky. Mary Kay Ash, jedna z prvních, kdo bourali překážky bránící ženám v postupu, založila v roce 1963 v Texasu svou vysněnou kosmetickou značku s jediným cílem: obohatit životy žen. Tento sen rozkvetl do globální společnosti s miliony nezávislých pracovnic prodeje ve více než 35 zemích. Šance od Mary Kay 60 let posilovala ženy prostřednictvím vzdělání, školení, obhajování a inovací, aby určovaly svou vlastní budoucnost. Společnost Mary Kay se věnuje investování do vědy, která za krásou stojí a do výroby špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, výživových doplňků a voňavek. Mary Kay věří v ochranu naší planety pro příští generace, v ochranu žen, které jsou oběťmi rakoviny a domácího zneužívání a v povzbuzování mladých k uskutečnění jejich snů. Zjistěte víc na marykayglobal.com. Najděte si nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn, nebo nás sledujte na X (dříve Twitter).

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

聯絡人

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 nebo media@mkcorp.com

聯絡人

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 nebo media@mkcorp.com