YAMAHA MOTOR: Samenvatting van de geconsolideerde bedrijfsresultaten — Volledig boekjaar eindigend op 31 december 2023 —

Yamaha Motor Headquarters, Iwata, Shizuoka, Japan (Photo: Business Wire)

IWATA, Japan--()--Yamaha Motor Co., Ltd. (Tokio: 7272) maakt haar geconsolideerde bedrijfsresultaten bekend over het volledige boekjaar 2023.

Door HIDAKA, Yoshihiro
President, Chief Executive Officer en vertegenwoordigend directeur

Ik ben blij te kunnen melden dat we in het fiscale jaar 2023 nieuwe records hebben gevestigd op het gebied van geconsolideerde netto-omzet en bedrijfsresultaat. Hoewel de vraag naar buitenrecreatie vertraagde, voornamelijk in ontwikkelde markten, bleef deze sterk voor onze kernproducten motorfietsen en grote buitenboordmotoren. Ook onze inspanningen om stijgende kosten tegen te gaan door prijzen door te berekenen en de zwakke yen droegen bij aan onze hogere omzet en winst.

Geconsolideerde bedrijfsresultaten

De netto-omzet bedroeg 2.414,8 miljard yen (een stijging van 166,3 miljard yen, of 7,4 % vergeleken met het voorgaande boekjaar) en het bedrijfsresultaat was 250,7 miljard yen (een stijging van 25,8 miljard yen, of 11,5 %). De winst vóór belasting was 242,0 miljard yen (een stijging van 2,7 miljard yen, of 1,1 %) en het netto inkomen toe te rekenen aan de eigenaren van de moedermaatschappij bedroeg 164,1 miljard yen (een daling van 10,3 miljard yen, of 5,9 %). Deze cijfers vestigen weer een nieuw record voor de netto-omzet en -inkomsten van het bedrijf. Gedurende het hele geconsolideerde boekjaar werd de Amerikaanse dollar verhandeld tegen 141 yen (een waardevermindering van 9 yen ten opzichte van het vorige boekjaar) en de euro tegen 152 yen (een waardevermindering van 14 yen).

Prognose voor de geconsolideerde bedrijfsresultaten voor het boekjaar, eindigend op 31 december 2024

Yamaha Motor heeft ervoor gekozen om vanaf boekjaar 2024 de International Financial Reporting Standards (IFRS) toe te passen en daarom zijn de geconsolideerde bedrijfsresultaten voor boekjaar 2024 volgens deze standaarden opgesteld. De verwijzing naar de cijfers voor het boekjaar 1923, die zijn gebaseerd op Japanse algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (GAAP), dient om een eenvoudige vergelijking mogelijk te maken.

Inkomsten

2.600 miljard yen
(een stijging van 185,2 miljard yen of 7.7 % t.o.v. BJ2023

Bedrijfsresultaat

260,0 miljard yen
(een stijging van 9,3 miljard yen of 3,7 % t.o.v. BJ2023)

Netto-inkomsten

175,0 miljard yen
(een daling van 10,9 miljard yen of 6,6 % t.o.v. BJ2023)

Deze prognosecijfers zijn gebaseerd op verhandeling van de Amerikaanse dollar tegen 140 yen tijdens het boekjaar (een stijging met 1 yen ten opzichte van het boekjaar 2023) en van de euro tegen 150 yen (een stijging van 2 yen).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

聯絡人

Yayoi Tokutome
Afdeling zakelijke communicatie
Internationaal PR-team
Yamaha Motor Co., Ltd.
TEL: +81(0)538-32-1145
ymc_pr@yamaha-motor.co.jp

聯絡人

Yayoi Tokutome
Afdeling zakelijke communicatie
Internationaal PR-team
Yamaha Motor Co., Ltd.
TEL: +81(0)538-32-1145
ymc_pr@yamaha-motor.co.jp