Światowej sławy naukowcy z Hiszpanii i USA łączą siły, pragnąc znaleźć odpowiedzi na najważniejsze potrzeby i wyzwania związane z badaniami nad nowotworami dotykającymi kobiet

Ze statystyk wynika, że co 3. kobieta zachoruje na raka w ciągu swojego życia – szybkie postępy w dziedzinie badań i sposobów leczenia są nieodzowne dla zdrowia kobiet

"The incidence of breast cancer in women is seeing an upward trend in the world, and today we can say that 1 in 3 women will be diagnosed with cancer in their lifetime,” said Dr. O’Shaughnessy (Courtesy of Joyce O'Shaughnessy, M.D.).

DALLAS--()--Mary Kay Inc., marka nr 1 na świecie w kategorii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu dostępnych w sprzedaży bezpośredniej1, oraz sponsorowane przez nią fundacje, w tym Mary Kay Ash Foundation w USA, ciągle i niezmiennie wspierają badania nad nowotworami, których doświadczają kobiety, zapewniając finansowanie szerokiej gamy programów i projektów badawczych, przyznając granty światowej sławy naukowcom oraz ułatwiając realizację badań klinicznych, a wszystko to w celu znalezienia leku na raka.

Mary Kay zorganizowała niedawno wirtualne spotkanie z dr Joyce O'Shaughnessy, kierowniczką katedry „Celebrating Women” w obszarze badań nad rakiem piersi w Centrum Medycznym Uniwersytetu Baylor i przewodniczącą badań nad rakiem piersi w U.S. Oncology z siedzibą w Dallas (Teksas) oraz dr Evą Ciruelos, koordynatorką oddziału nowotworów piersi w Szpitalu Uniwersyteckim i Szpitalach HM, przewodniczącą badań nad rakiem piersi prowadzonych przez SOLTI Group i beneficjentką grantu Fundacji FERO wspieranej przez Mary Kay Hiszpania z siedzibą w Madrycie (Hiszpania). Obie lekarki kierują w swoich krajach zespołami badawczymi koncentrującymi się na badaniach nad rzadką, agresywną formą nowotworu dotykającego kobiet: potrójnie ujemnym rakiem piersi (ang. TNBC). Chociaż dzielą je tysiące kilometrów, lekarki dobrze się znają – od lat współpracują w zakresie badań nad TNBC, starając się znaleźć rozwiązania i lekarstwo na tę niszczycielską chorobę.

Wiodące badaczki i ekspertki z odnośnych dziedzin spotkały się w celu omówienia znaczenia globalnej współpracy naukowej, podkreślając pilną konieczność wymiany ustaleń i dokonanych postępów między naukowcami z całego świata w celu zgromadzenia wypracowanych rezultatów.

– Nie chodzi o to, kto ma najlepszy pomysł, lecz o połączenie sił, by opracować najlepszy sposób leczenia każdej pacjentki. Dążenie to musi stać się zasadą przewodnią w medycynie, badaniach klinicznych i farmacji. Kobiety na całym świecie coraz częściej chorują na nowotwory piersi i dziś możemy przyjąć, że co 3. kobieta w ciągu swojego życia zachoruje na raka2 – powiedziała dr O’Shaughnessy.

– Bez stałej współpracy ekspertów nie udałoby się wypracować konkretnych diagnoz – dodała dr Ciruelos. – Leczenie każdej pacjentki wymaga spersonalizowanego podejścia, tylko w taki sposób uda nam się ustalić, dlaczego ta sama terapia u niektórych osób sprawdza się, a u innych niekoniecznie, pomimo podobnych cech choroby.

Lekarki potwierdziły, że różnice i niespójności w zakresie dostępu do terapii, leków i metod leczenia w różnych krajach są powodem ogromnej frustracji, i zaapelowały o zjednoczenie w celu zapewnienia spójniejszego leczenia wszystkim pacjentkom niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Obie badaczki przyznały również, że niełatwo jest im znaleźć czas, by w pełni poświęcić się badaniom nad nowotworami, ponieważ borykają się z trudnościami z finansowaniem. W związku z tym wyraziły wdzięczność sponsorom, w tym Fundacji Mary Kay Ash oraz Fundacji Fero, dzięki którym mogą kontynuować wysiłki na rzecz ratowania ludzkiego życia.

– W 1985 r. ogromnie frustrował nas brak różnych sposobów leczenia kobiet cierpiących z powodu nowotworów. Dziś obserwujemy wspaniałe dokonania na tym froncie, dlatego pokładam duże nadzieje w kolejnym pokoleniu badaczy – dodała dr O'Shaughnessy.

Dzięki finansowaniu projektów badań nad nowotworami zapewnionemu przez Fundację Mary Kay Ash w Stanach Zjednoczonych oraz grantowi Mary Kay Hiszpania na rzecz Fundacji FERO w Hiszpanii dr O'Shaughnessy i dr Ciruelos mogą kontynuować współpracę w zakresie dorobku swojego życia. Mary Kay stoi na czele badań nad nowotworami, których doświadczają kobiety, wspierając przełomowe badania realizowane pod przewodnictwem i na rzecz kobiet. Mary Kay jest zaangażowana na rzecz pomocy badaczom z całego świata, wspierając badania translacyjne (łączące wyniki badań laboratoryjnych z przebiegiem choroby pacjenta), badania kliniczne mające na celu poprawę wykrywania, prognozowania i leczenia nowotworów u kobiet, a także organizacje wspierające badania nad rakiem, takie jak Fundacja FERO w Hiszpanii.

Cała rozmowa jest dostępna na kanale Mary Kay Global w serwisie YouTube.

Informacje o Mary Kay

Kiedyś. Teraz. Zawsze. Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się przebić tzw. szklany sufit, stworzyła swą wymarzoną markę kosmetyczną w 1963 r. w Teksasie w jednym celu: aby wzbogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstała międzynarodowa firma współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w ponad 35 krajach. Od 60 lat możliwości oferowane przez Mary Kay pozwalają kobietom kształtować swoją przyszłość dzięki edukacji, mentoringowi, wsparciu i innowacjom. Firma Mary Kay z zaangażowaniem inwestuje w nauką leżącą u podstaw piękna i produkuje nowoczesne kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu, suplementy diety oraz zapachy. Mary Kay wierzy w ochronę naszej planety dla przyszłych pokoleń, wspiera kobiety chore na raka i będące ofiarami przemocy domowej oraz zachęca młode osoby do realizacji marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com oraz śledząc profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, LinkedIn oraz w serwisie X (dawniej Twitter).

1 Źródło: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2023 Edition, wartość sprzedaży liczona po cenach detalicznych, dane za 2022 r.

2 American Cancer Society. https://www.cancer.org/cancer/types/breast-cancer/about/how-common-is-breast-cancer.html

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

聯絡人

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com

聯絡人

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com