Ruszyła rejestracja na wydarzenie „Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet”, które odbędzie się podczas 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych już po raz czwarty

Wydarzenie „Kapitał włączający: wzmocnienie pozycji przedsiębiorczych kobiet na skalę globalną” będzie okazją do dialogu zainteresowanych stron z ekosystemu przedsiębiorczości kobiet.

Titled “Inclusive Capital: Empowering Women Entrepreneurs on a Global Scale,” the WEA’s event at UNGA78 is a pivotal event spotlighting the pressing gap in financing for women-led businesses and aiming to foster dialogue among stakeholders in the women's entrepreneurship ecosystem. (Credit: Women’s Entrepreneurship Accelerator)

NOWY JORK--()--W ramach 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (WEA) ma przyjemność ogłosić kluczowe wydarzenie podkreślające konieczność pilnego wyeliminowania różnic w finansowaniu przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety. Inicjatywa jest owocem współpracy agencji ONZ działających w ramach WEA, Mary Kay Global, Yildiz Holding oraz inicjatywy Women Entrepreneurs Act (WE Act) realizowanej przez kraje uczestniczące w dialogu Women20 (W20).

Kapitał włączający: wzmocnienie pozycji przedsiębiorczych kobiet na skalę globalną”
Sala konferencyjna nr 2, Siedziba Główna Organizacji Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork
Czwartek, 21 września 2023 r. w godz. 18:00–20:00 czasu wschodniego
Zarejestruj się tutaj

Celem wydarzenia jest wsparcie dialogu zainteresowanych stron z ekosystemu przedsiębiorczości kobiet. Przedmiotem rozmów będą wyzwania finansowe, w obliczu których stają przedsiębiorcze kobiety, znaczenie włączających inwestycji oraz potrzeba przyjęcia perspektywy uwzględniającej aspekt płci w procesach decyzyjnych zarówno podmiotów instytucjonalnych, jak i przedsiębiorstw.

– Dzięki uruchomieniu Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet marka Mary Kay przyczyniła się do utorowania nowej ścieżki interwencji w sektorze prywatnym – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna i dyrektor finansowa Mary Kay Inc. – WEA to przełomowe partnerstwo, w ramach którego Organizacja Narodów Zjednoczonych, sektor publiczny i prywatny, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i eksperci polityczni współpracują ze sobą, pragnąc zmieniać świat u boku przedsiębiorczych kobiet oraz na ich rzecz.

Wieczór rozpocznie się od kilku słów wstępu kierownictwa wykonawczego UN Women, następnie wstęp wygłosi Fulya Fraser, dyrektor ds. rozwoju w Pladis – firmy należącej do rodziny przedsiębiorstw Yildiz Holding.

Dwie sesje panelowe pozwolą na pogłębioną analizę szeregu tematów:

  1. Przyspieszenie agendy 2030 w drodze przedsiębiorczości kobiet – dyskusja moderowana przez Virginię Littlejohn, globalną koordynatorkę Women Entrepreneurs Act (WE Act), inicjatywy stworzonej w celu opracowywania działań w ramach W20 oraz ich realizacji. Uczestnicy sesji rozważą „bilionowe możliwości wsparcia przedsiębiorczych kobiet” oraz potencjalny wpływ na gospodarkę zniesienia barier finansowych dla przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety. Wśród prelegentów znajdą się najważniejsi przywódcy agencji partnerskich WEA z ramienia ONZ.
  2. Globalne działania na rzecz przedsiębiorczości kobiet – celem sesji jest podkreślenie istotnych projektów i programów w ramach przedsiębiorczości kobiet, w tym spostrzeżeń międzynarodowych przywódców działań na rzecz rozwoju, takich jak Adriana Carvalho (W20Brazil), Wendy Teleki (Bank Światowy), Marie-Christine Oghly (Femmes Chefs d’ Entreprise Mondiales – FCEM); Catherine Bosshart (Business and Professional Women – BPW), Anne Ravanona (Global InvestHER), Deborah Gibbins, Mary Kay Global, Lamia Kamal-Chaoui (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD).

Główną prelekcję wygłosi Shazi Visram, założycielka i dyrektor generalna marek Happy Family.

Rejestracja osobistego udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku, jest możliwa do niedzieli, 17 września 2023 r. godz. 23:59 czasu wschodniego. Osoby, które nie mają możliwości osobistego uczestnictwa w wydarzeniu, będą mogły śledzić jego przebieg dzięki transmisji na żywo dostępnej na stronie internetowej ONZ Web TV.

Aby uzyskać więcej informacji i dokonać rejestracji, kliknij tutaj.

Informacje o Akceleratorze Przedsiębiorczości Kobiet

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (WEA) to strategiczne partnerstwo wielostronne na rzecz przedsiębiorczości kobiet nawiązane podczas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Należy do niego sześć agencji ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), United Nations Global Compact (UNGC), UN Women oraz Mary Kay Inc., prowadząc działania na rzecz upodmiotowienia 5 mln przedsiębiorczych kobiet do 2030 r.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest maksymalizacja wpływu rozwojowego przedsiębiorczych kobiet w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ang. SDG) poprzez stworzenie sprzyjającego ekosystemu dla kobiet zajmujących się przedsiębiorczością na całym świecie. Akcelerator stanowi przykład transformacyjnej mocy prowadzonego na wyjątkową skalę wielostronnego partnerstwa, które pozwala wydobyć potencjał drzemiący w przedsiębiorczych kobietach.

Więcej informacji na stronie we-accelerate. Obserwuj nas w mediach społecznościowych: Twitter/X (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

聯絡人

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 lub media@mkcorp.com

聯絡人

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 lub media@mkcorp.com