Mary Kay podkreśla znaczenie przywództwa kobiet i zaangażowania sektora prywatnego w ochronę oceanów podczas szczytu „Oceany Świata 2023” zorganizowanego przez Economist Impact

Sandra Silva, Mary Kay Portugal’s General Manager participates on a panel on the topic of "Putting Coral Reef Restoration at the Heart of Ocean Conservation Action" at the World Ocean Summit in Lisbon, Portugal (Credit: Mary Kay Inc.).

DALLAS--()--Mary Kay Inc., spółka działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz jeden z sygnatariuszy zasad dotyczących zrównoważonych oceanów w ramach inicjatywy Global Compact, nieustannie odgrywa istotną rolę w wysiłkach na rzecz ochrony oceanów. W lutym marka kosmetyczna uruchomiła przełomową, a zarazem przyjazną dla użytkowników platformę zapewniającą cenne wytyczne, narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji oraz praktyczną wiedzę dla podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie obszarów morskich. Po ogłoszeniu tej nowej inicjatywy firma Mary Kay wzięła niedawno udział w 10. szczycie i wystawie „Oceany Świata 2023”, które to wydarzenie odbyło się w Lizbonie (Portugalia) pod auspicjami Economist Impact.

Szczyt „Oceany Świata” to doroczne ogólnoświatowe wydarzenie z udziałem najszerszego grona uczestników ze społeczności działającej na rzecz ochrony oceanów, od sektora biznesu i finansów po administracje rządowe, krajowych i międzynarodowych decydentów politycznych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska akademickiego. Ponad 1500 uczestników z ponad 100 krajów wzięło udział w tegorocznym trzydniowym szczycie, podczas którego 188 prelegentów omówiło jedne z najpilniejszych wyzwań dotyczących oceanów, takich jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie środowiska.

Dyrektor generalna Mary Kay na Portugalię, Sandra Silva, wzięła udział w dyskusji panelowej zatytułowanej Odbudowa rafy koralowej nadrzędnym działaniem w ramach ochrony oceanów”, dołączając do grona innych wybitnych prelegentów, takich jak Yabanex Batista z programu Global Fund for Coral Reefs (ONZ), Tom Moore z Uniwersytetu Nauki i Techniki im. Króla Abdullaha (Arabia Saudyjska) oraz Deborah Brosnan z firmy Deborah Brosnan & Associates.

– Oceany pełnią zasadniczą rolę jako źródła utrzymania miliardów ludzi i na każdym z nas spoczywa obowiązek przyczynienia się do ochrony oceanów i zrównoważonego gospodarowania oceanami. Firma Mary Kay wspiera upodmiotowienie kobiet w każdej płaszczyźnie życia i działalności gospodarczej, w tym w zakresie dbałości o zdrową kondycję naszej planety – powiedziała Silva, podkreślając znaczenie ochrony oceanów.

Martin Koehring, kierownik World Ocean Initiative z ramienia Economist Impact, stwierdził – Utrzymanie dynamiki działań na rzecz oceanów, w tym za pośrednictwem tego szczytu oraz publikacji, ma nieodzowne znaczenie. W tym roku szczyt umożliwił osiągnięcie postępów dzięki organizacji sesji wielobranżowych z myślą o wykorzystaniu synergii i zachęceniu do zaangażowania podmiotów z wielu różnych sektorów. Udział Mary Kay w szczycie i wystawie „Oceany Świata 2023” stanowi wyraz nieustannego zobowiązania firmy na rzecz ochrony oceanów oraz jej zaangażowania na rzecz kształtowania zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

World Ocean Initiative umożliwia przekucie dynamiki i najważniejszego aspektu szczytu „Oceany Świata” w całoroczny program realizowany w zakresie oceanów, który wspiera pełnię zdolności Economist Impact, łączącego pomysłowość ośrodka analitycznego z kreatywnością marki medialnej w celu angażowania wpływowych odbiorców z całego świata. Celem World Ocean Initiative jest informowanie, motywowanie i wspieranie lepszej współpracy między przedsiębiorstwami, decydentami politycznymi, inwestorami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi w celu wypracowywania rozwiązań dla najpilniejszych wyzwań i możliwości stojących przed oceanami.

Od ponad 32 lat firma Mary Kay nieustannie dokłada starań na rzecz poprawy zdrowia oceanów i zwiększania świadomości na temat znaczenia rafy koralowej we współpracy z The Nature Conservancy. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć wspieranych przez Mary Kay jest projekt „Super Reefs”, którego celem jest identyfikacja, ochrona i rozwój globalnej sieci raf koralowych o wysokim stopniu odporności, które są w stanie przetrwać coraz cieplejsze warunki panujące w oceanach.

– Zespół Super Reefs łączy przedstawicieli administracji rządowych z regionów raf koralowych oraz społeczności ekspertów w dziedzinie nauk o oceanach, ochrony oceanów i zarządzania oceanami z Woods Hole Oceanographic Institution, Uniwersytetu Stanforda i The Nature Conservancy, przy wsparciu sektora prywatnego udzielanym przez Mary Kay w tym jakże kluczowym momencie w historii raf koralowych – powiedziała dr Elizabeth McLeod z The Nature Conservancy.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć przebieg dyskusji panelowej dotyczącej odbudowy rafy koralowej jako nadrzędnego działania w ramach ochrony oceanów.

CZY WIESZ, ŻE...?

  • Inicjatywa „CEO Water Mandate” zapoczątkowana przez UN Global Compact łączy przywódców przedsiębiorstw z dziedziny zaopatrzenia w wodę i usług kanalizacyjnych oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ. (Firma Mary Kay należy do grona sygnatariuszy, do którego dołączyła w lutym 2021 r.)
  • Zasady dotyczące zrównoważonych oceanów opracowane we współpracy z ponad 300 zainteresowanymi stronami zapewniają ramy odpowiedzialnych praktyk biznesowych w różnych sektorach i regionach geograficznych. Opierają się na dziesięciu zasadach UN Global Compact w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz stanowią ich uzupełnienie. (Firma Mary Kay należy do grona sygnatariuszy zasad, do którego dołączyła w lutym 2021 r.)
  • Oceany odgrywają kluczową rolę w przejściu na neutralną pod względem poziomu emisji, odporną i sprawiedliwą gospodarkę oraz w realizacji całej Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Globalna społeczność świata biznesu ponosi wspólną odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania zdrowych oceanów. (Firma Mary Kay należy do grona członków, do którego dołączyła w sierpniu 2022 r.)

INFORMACJE O MARY KAY

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, założyła swoją wymarzoną firmę kosmetyczną w 1963 r. w jednym celu: aby wzbogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w ponad 35 krajach. Jako firma nastawiona na rozwój przedsiębiorczości, Mary Kay działa na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet poprzez edukację, mentoring, wsparcie, networking i innowacje. Firma Mary Kay inwestuje w badania naukowe, które pozwalają na opracowywanie i produkcję nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, suplementów diety i zapachów. Mary Kay wierzy, że wzbogacając życie kobiet dzisiaj, można kreować zrównoważone jutro. W tym celu współpracuje z organizacjami z całego świata, skupiając się na dążeniach do doskonałości w biznesie, wspieraniu badań nad nowotworami, promowaniu równości płci, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com oraz śledząc profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, LinkedIn oraz Twitterze.

Informacje o The Nature Conservancy

The Nature Conservancy jest międzynarodową organizacją zajmującą się ochroną przyrody, której celem jest ochrona lądów i wód, od których zależy całe życie na Ziemi. Opierając się na nauce, kreuje innowacyjne, praktyczne rozwiązania dla najtrudniejszych wyzwań naszego świata, tak aby przyroda i ludzkość mogły wspólnie prosperować. Przeciwdziała zmianom klimatu, chroniąc tereny lądowe, wody i oceany na niespotykaną dotąd skalę, dostarczając żywność i wodę w sposób zrównoważony oraz pomagając w zrównoważonym rozwoju miast. W ramach działalności prowadzonej na obszarze 76 krajów i terytoriów – 37 w drodze bezpośrednich działań na rzecz ochrony przyrody i 39 w drodze współpracy z partnerami – firma stosuje podejście oparte na współpracy, które angażuje lokalne społeczności, rządy, sektor prywatny i innych partnerów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nature.org lub śledząc @nature_press na Twitterze.

Informacje o World Ocean Initiative

World Ocean Initiative, inicjatywa zapoczątkowana przez Economist Impact, wspiera rozwój zrównoważonego gospodarowania oceanami poprzez stawianie czoła największym wyzwaniom dla obszarów morskich: zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i zanieczyszczeniu środowiska. Zarówno przez cały rok, jak i podczas sztandarowego szczytu „Oceany Świata” celem inicjatywy jest inspirowanie do śmiałych refleksji, nawiązywanie nowych partnerstw i analizowanie najskuteczniejszych działań na rzecz zdrowej niebieskiej planety. Więcej informacji można znaleźć na stronie impact.economist.com/ocean.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

聯絡人

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com

聯絡人

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com