Od odhodlání k činům: Mary Kay zveřejnila přehled transformačního partnerství na podporu podnikání žen po celém světě

Zpráva ke čtvrtému výročí založení programu Women's Entrepreneurship Accelerator zdůrazňuje dopad WEA na řešení nejzávažnějších potřeb podnikatelek: Přístup ke vzdělání, financování, sítím a trhům a celosvětovému prosazování.

The Women’s Entrepreneurship Accelerator Fourth Anniversary Report Highlights WEA’s Impact on Solving the Most Critical Needs of Women Entrepreneurs: Access to Education, Funding, Networks and Markets and Global Advocacy. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()--Společnost Mary Kay Inc., celosvětový lídr v oblasti zlepšování postavení žen, dnes oznámila vydání speciální zprávy s názvem „Podpora podnikání žen: od odhodlání k činům“. Zpráva podrobně popisuje vytrvalý závazek společnosti prosazovat zájmy žen na celém světě prostřednictvím významných kroků, které společnost učinila za čtyři roky od založení průkopnického partnerství s mnoha zúčastněnými stranami programu Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA).

V roce 2019 založila společnost Mary Kay ve spolupráci se šesti agenturami OSN organizaci WEA jako hnací sílu pro podporu podnikání a ekonomické účasti žen po celém světě. Zvláštní zpráva za rok 2023 podrobně popisuje jednotlivé stěžejní programy a statistické údaje o dopadu programu WEA a zdůrazňuje jeho celosvětový dosah a jedinečný přístup k řešení hlavních problémů, kterým čelí ženy podnikatelky.

"Prostřednictvím programu Women's Entrepreneurship Accelerator jsme vytvořili robustní platformu, která nejen podporuje, ale i oslavuje podnikatelského ducha žen po celém světě," uvedla Deborah Gibbins, provozní ředitelka společnosti Mary Kay. „Naším cílem je do roku 2030 posílit postavení pěti milionů žen a jsme na dobré cestě. Do našich programů a aktivit jsme dosud zapojili více než 600 000 žen a rok 2024 bude dalším historickým rokem."

Zpráva představuje holistický přístup společnosti Mary Kay k posilování postavení žen prostřednictvím partnerství WEA s mnoha zúčastněnými stranami, které zahrnuje přístup ke vzdělání, kapitálu, sítím a trhům, propagaci a politiku. Zahrnuje pozoruhodné úspěchy, jako např:

  • snížení míry chudoby v rámci pilotního projektu pro vesnice SDG na čínském venkově, který využívá podnikání žen a rozvoj jejich vůdčích schopností;
  • zahájení regionálního veletrhu EXPO pro podnikání žen („Women’s Entrepreneurship Regional EXPO“ a doprovodné akce v jednotlivých zemích v regionu Evropy a Střední Asie, na kterých se setkávají podnikatelky, investoři a obchodní partneři. Tyto akce v roce 2023, spolupořádané s 33 místními partnery, oslovily více než 15 308 účastníků, včetně 1 047 podnikatelů a 75 investorů, a zahrnovaly 27 seminářů/panelů a výstavních prostor;
  • úspěšná realizace různých vzdělávacích a mentoringových programů vedených partnery na vysoké úrovni po celém světě, jako je například online certifikační program pro podnikání žen ;
  • výzva WEA Digital Innovation Challenge pro ženy podnikatelky obdržela 250 přihlášek od startupů vedených ženami z 54 zemí;
  • výzkum podnikání žen pro politická doporučení v oblasti rovnosti žen a mužů při rozvoji podnikání v regionu Latinské Ameriky.

Významné úsilí společnosti při prosazování zadávání veřejných zakázek a investic zohledňujících rovnost žen a mužů (GRPI) rovněž významně přispělo k ekonomickému zapojení a posílení postavení žen.

Chcete-li se dozvědět více o programu Women's Entrepreneurship Accelerator a přečíst si celou Zvláštní zprávu za rok 2023, klikněte zde.

O Mary Kay

Tehdy. Nyní. Vždycky. Mary Kay Ash, jedna z prvních, kdo bourali překážky bránící ženám v postupu, založila v roce 1963 v Texasu svou vysněnou kosmetickou značku s jediným cílem: obohatit životy žen. Tento sen rozkvetl do globální společnosti s miliony nezávislých pracovnic prodeje ve více než 35 zemích. Šance od Mary Kay 60 let posilovala ženy prostřednictvím vzdělání, školení, obhajování a inovací, aby určovaly svou vlastní budoucnost. Společnost Mary Kay se věnuje investování do vědy, která za krásou stojí a do výroby špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, výživových doplňků a voňavek. Mary Kay věří v ochranu naší planety pro příští generace, v ochranu žen, které jsou oběťmi rakoviny a domácího zneužívání a v povzbuzování mladých k uskutečnění jejich snů. Zjistěte víc na marykayglobal.com. Najděte si nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn, nebo nás sledujte na X (dříve Twitter)

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 nebo media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 nebo media@mkcorp.com