Where Your News Is Made.

Reach your press release and disclosure targets.

Get more views with multimedia.

Track your results and refine your message.

Be the news everyone talks about.

News with Multimedia

Exxon Mobil Corporation i XTO Energy Inc. ogłaszają zawarcie porozumienia

IRVING, Teksas--()--Spółki Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) i XTO Energy Inc. ogłosiły dziś zawarcie transakcji wykupu wszystkich akcji o wartości 41 mld dolarów. Porozumienie, które musi uzyskać zgodę udziałowców XTO i zezwolenie organów nadzorczych, wzmocni pozycję ExxonMobil w dziedzinie rozwijania technologii związanych z niekonwencjonalnymi zasobami gazu ziemnego i ropy naftowej.

Zgodnie z warunkami porozumienia, zaakceptowanymi przez zarządy obu spółek, ExxonMobil zgodził się na wydanie 0,7098 akcji zwykłych za każdą akcję zwykłą XTO. Daje to 25-procentową premię dla udziałowców XTO. Wartość transakcji obejmuje 10 mld dolarów obecnego długu XTO i jest oparta na kursie zamknięcia akcji ExxonMobil i XTO z dnia 11 grudnia 2009 roku.

„Cieszymy się z faktu, iż ExxonMobil i XTO zawarły to porozumienie” - powiedział Rex W. Tillerson, prezes i dyrektor generalny Exxon Mobil Corporation.

„XTO jest wiodącym amerykańskim producentem gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż, posiadający wyjątkową bazę złóż, wysokiej jakości doświadczenie techniczne i dobrze wykwalifikowanych pracowników. Mocne strony XTO, połączone z zaawansowanymi możliwościami w zakresie badań i rozwoju oraz możliwościami operacyjnymi, finansowym potencjałem na skalę światową, powinny umożliwić rozwój dodatkowych niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, co przyniesie korzyści konsumentom w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie”.

Tillerson powiedział, że porozumienie jest dobrą wiadomością dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Stanów Zjednoczonych, ponieważ zwiększy możliwości stworzenia nowych etatów i inwestycji w dziedzinie produkcji amerykańskiego gazu ziemnego o czystym spalaniu.

Baza zasobów XTO odpowiada 45 bilionom stóp sześciennych gazu i obejmuje gaz zawarty w łupkach, gaz ze złóż o niskiej przepuszczalności, metan ze złóż węgla i ropę z łupków. Uzupełni to udziały ExxonMobil w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Polsce, na Węgrzech i w Argentynie.

Po zakończeniu transakcji ExxonMobil zamierza założyć nową organizację wiertniczą, aby zarządzać światowym rozwojem i produkcją niekonwencjonalnych zasobów, co umożliwi szybki rozwój i rozmieszczenie technologii i działań operacyjnych, co w konsekwencji zwiększy produkcję i zmaksymalizuje wartość zasobów. Nowa organizacja będzie położona w Fort Worth w Teksasie, gdzie obecnie mają siedzibę biura XTO.

Bob R. Simpson, prezes i założyciel XTO, powiedział, że w ciągu 23-letniej historii spółka XTO zdobyła doświadczenie techniczne i utworzyła solidną i zróżnicowaną bazę zasobów wysokiej jakości w zakresie tworzenia zagłębi na obszarze Stanów Zjednoczonych.

„Spółka XTO udowodniła swoją zdolność do prowadzenia zyskownej i ciągle rozwijającej produkcji i rezerw niekonwencjonalnych zasobów - powiedział Simpson. - Jako wiodąca światowa spółka z branży energetycznej, ExxonMobil skorzysta z naszych sukcesów i otworzy nowe możliwości dla rozwoju technologii związanych z zasobami gazu ziemnego i ropy naftowej na skalę światową”.

Tillerston powiedział, że porozumienie jest częścią wciąż przeprowadzanych, regularnych ocen szans inwestycyjnych w odpowiednim czasie, w celu stworzenia wartości dla udziałowców i zaradzenia długotrwałemu wzrostowi zapotrzebowania na energię na całym świecie. Porozumienie to jest zgodne z modelem biznesowym ExxonMobil, który skupia się na trwałym i długoterminowym tworzeniu wartości.

Zakończenie transakcji jest przewidywane na drugi kwartał 2010 roku. W związku z transakcją J.P Morgan Securities Inc. pełni funkcję doradców finansowych dla ExxonMobil i Barclays Capital Inc., a Jeffries & Company Inc. jest doradcą finansowym dla XTO.

Informacje o telekonferencji dla mediów

ExxonMobil i XTO przeprowadzą telekonferencję dla mediów w poniedziałek, 14 grudnia 2009 roku o godzinie 9 czasu wschodniego (godz. 8 czasu centralnego).

Numery dla uczestników

Krajowy: 866-719-0110

Międzynarodowy: 719-325-2212

Kod potwierdzający: 8522824

Informacje o telekonferencji dla analityków

Spółka ExxonMobil przeprowadzi telekonferencję dla analityków w poniedziałek, 14 grudnia 2009 roku o godzinie 11 czasu wschodniego (godz. 10 czasu centralnego) w celu omówienia transakcji (URL będzie dostępny na stronie http://www.exxonmobil.com).

Slajdy, które będą omawiane w czasie telekonferencji, zostaną udostępnione do obejrzenia i pobrania na stronie http://www.exxonmobil.com od godz. 10.45 czasu wschodniego (godz. 9.45 czasu centralnego).

Uczestnictwo w transmisjach audio

Numery w celu odsłuchania:

Krajowy: 877-208-2391

Międzynarodowy: 816-581-1736

Kod potwierdzający: 4605791

Numery w celu ponownego odsłuchania: 888-203-1112 lub 719-457-0820

Kod potwierdzający: 4605791

Usługa ponownego odsłuchania zostanie udostępniona o godzinie 17 czasu wschodniego (godz. 16 czasu centralnego) do północy 21 grudnia.

Informacje o ExxonMobil

ExxonMobil, największa międzynarodowa giełdowa spółka naftowo-gazowa, wykorzystuje technologie i innowacje, aby zaspokoić rosnące potrzeby energetyczne całego świata. ExxonMobil posiada jedną z największych w branży bazę zasobów i jest największym wytwórcą i sprzedawcą produktów naftowych, a należąca do niej spółka chemiczna jest jedną z największych na świecie. Więcej informacji na stronie http://www.exxonmobil.com.

Informacje o XTO

XTO jest lokalnym producentem ropy naftowej i gazu ziemnego, a jego działalność obejmuje uzyskiwanie, eksploatację i rozwój trwałych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego o wysokiej jakości w Stanach Zjednoczonych. Złoża te są rozmieszczone w Teksasie, Nowym Meksyku, Północnej Dakocie, Pensylwanii, Wirginii Zachodniej, Arkansas, Oklahomie, Kansas, Wyoming, Kolorado, Utah, Luizjanie i Montanie. Więcej informacji na stronie http://www.xtoenergy.com.

Ważne informacje dla inwestorów i udziałowców

Niniejsza informacja nie stanowi oferty sprzedaży ani nie ma na celu nakłaniania do zakupu papierów wartościowych ani oddawania głosów czy udzielanie poparcia. ExxonMobil złoży w Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4, które będzie zawierać informacje dla akcjonariuszy XTO, które również stanowi prospekt emisyjny ExxonMobil. ExxonMobil i XTO planują również złożenie innych dokumentów do SEC dotyczących proponowanego porozumienia. Ostateczny projekt uchwały pod głosowanie przez pełnomocnika/prospekt emisyjny zostanie wysłany udziałowcom XTO. INWESTORÓW I POSIADACZY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH XTO ZACHĘCA SIĘ DO DOKŁADNEGO PRZECZYTANIA CAŁOŚCI INFORMACJI DLA AKCJONARIUSZY/PROSPEKTU EMISYJNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOSTANĄ ZŁOŻONE W SEC, KIEDY STANĄ SIĘ ONE DOSTĘPNE, GDYŻ BĘDĄ ZAWIERAŁY WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANEJ TRANSAKCJI. Inwestorzy i udziałowcy będą mogli otrzymać bezpłatne kopie informacji dla akcjonariuszy/prospektu emisyjnego oraz pozostałych dokumentów zawierających ważne informacje na temat ExxonMobil i XTO, po złożeniu tych dokumentów w SEC, za pośrednictwem strony prowadzonej przez SEC - http://www.sec.gov. Kopie dokumentów złożonych w SEC przez ExxonMobil będą udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej ExxonMobil - http://www.exxonmobil.com w zakładce „investors”, a następnie w zakładce „SEC Filings”, lub po skontaktowaniu się z Departamentem ds. Relacji z Inwestorami ExxonMobil pod numerem 972-444-1156. Kopie dokumentów złożonych w SEC przez XTO będą udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej XTO - http://www.xtoenergy.com w zakładce „Investor Relations”, a następnie w zakładce „SEC Filings”, lub po skontaktowaniu się z Departamentem ds. Relacji z Inwestorami pod numerem 817-870-2800.

ExxonMobil, XTO, ich dyrektorzy oraz niektórzy dyrektorzy wykonawczy mogą być uznani za biorących udział w pozyskiwaniu pełnomocników spośród udziałowców XTO w związku z proponowaną transakcją. Informacje o dyrektorach i dyrektorach wykonawczych XTO zostały zawarte w informacji dla akcjonariuszy przy okazji corocznego zgromadzenia udziałowców w 2009 roku, która została złożona w SEC 17 kwietnia 2009 roku. Informacje o dyrektorach i dyrektorach wykonawczych ExxonMobil zostały zawarte w informacji dla akcjonariuszy za rok 2009, która została złożona w SEC 13 kwietnia 2009 roku. Pozostałe informacje dotyczące uczestników w informacjach dla akcjonariuszy oraz opis ich bezpośrednich i pośrednich udziałów w postaci posiadania papierów wartościowych lub innych, będą znajdować się w informacjach dla akcjonariuszy/prospekcie emisyjnym oraz pozostałych stosownych materiałach, jakie mają zostaną złożone w SEC, kiedy zostaną udostępnione.

Oświadczenie ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących

Wypowiedzi w tym dokumencie odnoszące się do przyszłych planów, prognoz, wydarzeń lub warunków są wypowiedziami prognozującymi. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić w wyniku różnego rodzaju czynników ryzyka i niepewności, z uwzględnieniem: czasu finalizacji proponowanego porozumienia; ryzyka, że warunek zawarcia proponowanej umowy może nie zostać spełniony; ryzyka, że zatwierdzenie regulacyjne wymagane dla proponowanej umowy może nie zostać uzyskane lub że zostanie uzyskane na warunkach, które nie są przewidziane; możliwości ExxonMobil dotyczącej osiągnięcia synergii i tworzenia wartości przewidzianej w proponowanej umowie; umiejętności ExxonMobil związanej z szybkim i skutecznym zintegrowaniem działalności XTO oraz zróżnicowania czasu zarządzania odnoszącego się do kwestii dotyczących porozumienia. Pozostałe czynniki, które mogą w sposób znaczący wpływać na rzeczywiste wyniki ExxonMobil i XTO, z uwzględnieniem: planów projektów, kosztów, czasu i możliwości; wydatków kapitałowych i związanych z badaniami oraz poziomów zakupu udziałów, to między innymi: zmiany w długoterminowych cenach ropy naftowej lub gazu lub inne warunki rynkowe bądź gospodarcze mające wpływ na przemysł ropy naftowej i gazu; ukończenie projektów naprawy zgodnie z planem; nieprzewidziane trudności techniczne; wydarzenia lub rozruchy polityczne; wyniki negocjacji; wydajność złoża; wyniki negocjacji handlowych; wojny i akty terroryzmu lub sabotażu; zmiany w warunkach technicznych lub warunkach obsługi oraz inne czynniki, które zostały omówione w części zatytułowanej „Factors Affecting Future Results” dostępne w sekcji dla inwestorów na stronie internetowej ExxonMobil, w punkcie 1A formularza 10-K z 2008 r. ExxonMobil oraz w punkcie 1A formularza 10-K z 2008 r. XTO. Nie można zapewnić, że nastąpi jakiekolwiek z wydarzeń przewidywanych w wypowiedziach prognozujących się, nie można też przewidzieć wpływu tych wydarzeń na wyniki działalności lub kondycję finansową ExxonMobil lub XTO. ExxonMobil ani XTO nie podejmują się uaktualniania tych wypowiedzi w przyszłości. Odniesienia do ilości ropy naftowej lub gazu ziemnego mogą zawierać wartości, co do których ExxonMobil lub XTO uważają, że zostaną ostatecznie wyprodukowane, ale nie zostały one sklasyfikowane jako „pewne rezerwy” według definicji SEC.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

ExxonMobil
Relacje z mediami
tel. 972-444-1107

More News with Multimedia

Latest News

Exxon Mobil Corporation i XTO Energy Inc. ogłaszają zawarcie porozumienia

IRVING, Teksas--()--Spółki Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) i XTO Energy Inc. ogłosiły dziś zawarcie transakcji wykupu wszystkich akcji o wartości 41 mld dolarów. Porozumienie, które musi uzyskać zgodę udziałowców XTO i zezwolenie organów nadzorczych, wzmocni pozycję ExxonMobil w dziedzinie rozwijania technologii związanych z niekonwencjonalnymi zasobami gazu ziemnego i ropy naftowej.

Zgodnie z warunkami porozumienia, zaakceptowanymi przez zarządy obu spółek, ExxonMobil zgodził się na wydanie 0,7098 akcji zwykłych za każdą akcję zwykłą XTO. Daje to 25-procentową premię dla udziałowców XTO. Wartość transakcji obejmuje 10 mld dolarów obecnego długu XTO i jest oparta na kursie zamknięcia akcji ExxonMobil i XTO z dnia 11 grudnia 2009 roku.

„Cieszymy się z faktu, iż ExxonMobil i XTO zawarły to porozumienie” - powiedział Rex W. Tillerson, prezes i dyrektor generalny Exxon Mobil Corporation.

„XTO jest wiodącym amerykańskim producentem gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż, posiadający wyjątkową bazę złóż, wysokiej jakości doświadczenie techniczne i dobrze wykwalifikowanych pracowników. Mocne strony XTO, połączone z zaawansowanymi możliwościami w zakresie badań i rozwoju oraz możliwościami operacyjnymi, finansowym potencjałem na skalę światową, powinny umożliwić rozwój dodatkowych niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, co przyniesie korzyści konsumentom w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie”.

Tillerson powiedział, że porozumienie jest dobrą wiadomością dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Stanów Zjednoczonych, ponieważ zwiększy możliwości stworzenia nowych etatów i inwestycji w dziedzinie produkcji amerykańskiego gazu ziemnego o czystym spalaniu.

Baza zasobów XTO odpowiada 45 bilionom stóp sześciennych gazu i obejmuje gaz zawarty w łupkach, gaz ze złóż o niskiej przepuszczalności, metan ze złóż węgla i ropę z łupków. Uzupełni to udziały ExxonMobil w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Polsce, na Węgrzech i w Argentynie.

Po zakończeniu transakcji ExxonMobil zamierza założyć nową organizację wiertniczą, aby zarządzać światowym rozwojem i produkcją niekonwencjonalnych zasobów, co umożliwi szybki rozwój i rozmieszczenie technologii i działań operacyjnych, co w konsekwencji zwiększy produkcję i zmaksymalizuje wartość zasobów. Nowa organizacja będzie położona w Fort Worth w Teksasie, gdzie obecnie mają siedzibę biura XTO.

Bob R. Simpson, prezes i założyciel XTO, powiedział, że w ciągu 23-letniej historii spółka XTO zdobyła doświadczenie techniczne i utworzyła solidną i zróżnicowaną bazę zasobów wysokiej jakości w zakresie tworzenia zagłębi na obszarze Stanów Zjednoczonych.

„Spółka XTO udowodniła swoją zdolność do prowadzenia zyskownej i ciągle rozwijającej produkcji i rezerw niekonwencjonalnych zasobów - powiedział Simpson. - Jako wiodąca światowa spółka z branży energetycznej, ExxonMobil skorzysta z naszych sukcesów i otworzy nowe możliwości dla rozwoju technologii związanych z zasobami gazu ziemnego i ropy naftowej na skalę światową”.

Tillerston powiedział, że porozumienie jest częścią wciąż przeprowadzanych, regularnych ocen szans inwestycyjnych w odpowiednim czasie, w celu stworzenia wartości dla udziałowców i zaradzenia długotrwałemu wzrostowi zapotrzebowania na energię na całym świecie. Porozumienie to jest zgodne z modelem biznesowym ExxonMobil, który skupia się na trwałym i długoterminowym tworzeniu wartości.

Zakończenie transakcji jest przewidywane na drugi kwartał 2010 roku. W związku z transakcją J.P Morgan Securities Inc. pełni funkcję doradców finansowych dla ExxonMobil i Barclays Capital Inc., a Jeffries & Company Inc. jest doradcą finansowym dla XTO.

Informacje o telekonferencji dla mediów

ExxonMobil i XTO przeprowadzą telekonferencję dla mediów w poniedziałek, 14 grudnia 2009 roku o godzinie 9 czasu wschodniego (godz. 8 czasu centralnego).

Numery dla uczestników

Krajowy: 866-719-0110

Międzynarodowy: 719-325-2212

Kod potwierdzający: 8522824

Informacje o telekonferencji dla analityków

Spółka ExxonMobil przeprowadzi telekonferencję dla analityków w poniedziałek, 14 grudnia 2009 roku o godzinie 11 czasu wschodniego (godz. 10 czasu centralnego) w celu omówienia transakcji (URL będzie dostępny na stronie http://www.exxonmobil.com).

Slajdy, które będą omawiane w czasie telekonferencji, zostaną udostępnione do obejrzenia i pobrania na stronie http://www.exxonmobil.com od godz. 10.45 czasu wschodniego (godz. 9.45 czasu centralnego).

Uczestnictwo w transmisjach audio

Numery w celu odsłuchania:

Krajowy: 877-208-2391

Międzynarodowy: 816-581-1736

Kod potwierdzający: 4605791

Numery w celu ponownego odsłuchania: 888-203-1112 lub 719-457-0820

Kod potwierdzający: 4605791

Usługa ponownego odsłuchania zostanie udostępniona o godzinie 17 czasu wschodniego (godz. 16 czasu centralnego) do północy 21 grudnia.

Informacje o ExxonMobil

ExxonMobil, największa międzynarodowa giełdowa spółka naftowo-gazowa, wykorzystuje technologie i innowacje, aby zaspokoić rosnące potrzeby energetyczne całego świata. ExxonMobil posiada jedną z największych w branży bazę zasobów i jest największym wytwórcą i sprzedawcą produktów naftowych, a należąca do niej spółka chemiczna jest jedną z największych na świecie. Więcej informacji na stronie http://www.exxonmobil.com.

Informacje o XTO

XTO jest lokalnym producentem ropy naftowej i gazu ziemnego, a jego działalność obejmuje uzyskiwanie, eksploatację i rozwój trwałych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego o wysokiej jakości w Stanach Zjednoczonych. Złoża te są rozmieszczone w Teksasie, Nowym Meksyku, Północnej Dakocie, Pensylwanii, Wirginii Zachodniej, Arkansas, Oklahomie, Kansas, Wyoming, Kolorado, Utah, Luizjanie i Montanie. Więcej informacji na stronie http://www.xtoenergy.com.

Ważne informacje dla inwestorów i udziałowców

Niniejsza informacja nie stanowi oferty sprzedaży ani nie ma na celu nakłaniania do zakupu papierów wartościowych ani oddawania głosów czy udzielanie poparcia. ExxonMobil złoży w Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4, które będzie zawierać informacje dla akcjonariuszy XTO, które również stanowi prospekt emisyjny ExxonMobil. ExxonMobil i XTO planują również złożenie innych dokumentów do SEC dotyczących proponowanego porozumienia. Ostateczny projekt uchwały pod głosowanie przez pełnomocnika/prospekt emisyjny zostanie wysłany udziałowcom XTO. INWESTORÓW I POSIADACZY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH XTO ZACHĘCA SIĘ DO DOKŁADNEGO PRZECZYTANIA CAŁOŚCI INFORMACJI DLA AKCJONARIUSZY/PROSPEKTU EMISYJNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOSTANĄ ZŁOŻONE W SEC, KIEDY STANĄ SIĘ ONE DOSTĘPNE, GDYŻ BĘDĄ ZAWIERAŁY WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANEJ TRANSAKCJI. Inwestorzy i udziałowcy będą mogli otrzymać bezpłatne kopie informacji dla akcjonariuszy/prospektu emisyjnego oraz pozostałych dokumentów zawierających ważne informacje na temat ExxonMobil i XTO, po złożeniu tych dokumentów w SEC, za pośrednictwem strony prowadzonej przez SEC - http://www.sec.gov. Kopie dokumentów złożonych w SEC przez ExxonMobil będą udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej ExxonMobil - http://www.exxonmobil.com w zakładce „investors”, a następnie w zakładce „SEC Filings”, lub po skontaktowaniu się z Departamentem ds. Relacji z Inwestorami ExxonMobil pod numerem 972-444-1156. Kopie dokumentów złożonych w SEC przez XTO będą udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej XTO - http://www.xtoenergy.com w zakładce „Investor Relations”, a następnie w zakładce „SEC Filings”, lub po skontaktowaniu się z Departamentem ds. Relacji z Inwestorami pod numerem 817-870-2800.

ExxonMobil, XTO, ich dyrektorzy oraz niektórzy dyrektorzy wykonawczy mogą być uznani za biorących udział w pozyskiwaniu pełnomocników spośród udziałowców XTO w związku z proponowaną transakcją. Informacje o dyrektorach i dyrektorach wykonawczych XTO zostały zawarte w informacji dla akcjonariuszy przy okazji corocznego zgromadzenia udziałowców w 2009 roku, która została złożona w SEC 17 kwietnia 2009 roku. Informacje o dyrektorach i dyrektorach wykonawczych ExxonMobil zostały zawarte w informacji dla akcjonariuszy za rok 2009, która została złożona w SEC 13 kwietnia 2009 roku. Pozostałe informacje dotyczące uczestników w informacjach dla akcjonariuszy oraz opis ich bezpośrednich i pośrednich udziałów w postaci posiadania papierów wartościowych lub innych, będą znajdować się w informacjach dla akcjonariuszy/prospekcie emisyjnym oraz pozostałych stosownych materiałach, jakie mają zostaną złożone w SEC, kiedy zostaną udostępnione.

Oświadczenie ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących

Wypowiedzi w tym dokumencie odnoszące się do przyszłych planów, prognoz, wydarzeń lub warunków są wypowiedziami prognozującymi. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić w wyniku różnego rodzaju czynników ryzyka i niepewności, z uwzględnieniem: czasu finalizacji proponowanego porozumienia; ryzyka, że warunek zawarcia proponowanej umowy może nie zostać spełniony; ryzyka, że zatwierdzenie regulacyjne wymagane dla proponowanej umowy może nie zostać uzyskane lub że zostanie uzyskane na warunkach, które nie są przewidziane; możliwości ExxonMobil dotyczącej osiągnięcia synergii i tworzenia wartości przewidzianej w proponowanej umowie; umiejętności ExxonMobil związanej z szybkim i skutecznym zintegrowaniem działalności XTO oraz zróżnicowania czasu zarządzania odnoszącego się do kwestii dotyczących porozumienia. Pozostałe czynniki, które mogą w sposób znaczący wpływać na rzeczywiste wyniki ExxonMobil i XTO, z uwzględnieniem: planów projektów, kosztów, czasu i możliwości; wydatków kapitałowych i związanych z badaniami oraz poziomów zakupu udziałów, to między innymi: zmiany w długoterminowych cenach ropy naftowej lub gazu lub inne warunki rynkowe bądź gospodarcze mające wpływ na przemysł ropy naftowej i gazu; ukończenie projektów naprawy zgodnie z planem; nieprzewidziane trudności techniczne; wydarzenia lub rozruchy polityczne; wyniki negocjacji; wydajność złoża; wyniki negocjacji handlowych; wojny i akty terroryzmu lub sabotażu; zmiany w warunkach technicznych lub warunkach obsługi oraz inne czynniki, które zostały omówione w części zatytułowanej „Factors Affecting Future Results” dostępne w sekcji dla inwestorów na stronie internetowej ExxonMobil, w punkcie 1A formularza 10-K z 2008 r. ExxonMobil oraz w punkcie 1A formularza 10-K z 2008 r. XTO. Nie można zapewnić, że nastąpi jakiekolwiek z wydarzeń przewidywanych w wypowiedziach prognozujących się, nie można też przewidzieć wpływu tych wydarzeń na wyniki działalności lub kondycję finansową ExxonMobil lub XTO. ExxonMobil ani XTO nie podejmują się uaktualniania tych wypowiedzi w przyszłości. Odniesienia do ilości ropy naftowej lub gazu ziemnego mogą zawierać wartości, co do których ExxonMobil lub XTO uważają, że zostaną ostatecznie wyprodukowane, ale nie zostały one sklasyfikowane jako „pewne rezerwy” według definicji SEC.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

ExxonMobil
Relacje z mediami
tel. 972-444-1107

All News