Where Your News Is Made.

Reach your press release and disclosure targets.

Get more views with multimedia.

Track your results and refine your message.

Be the news everyone talks about.

News with Multimedia

Exxon Mobil Corporation en XTO Energy Inc. maken overeenkomst bekend

IRVING, Texas (VS)--()--Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) en XTO Energy Inc. hebben vandaag een transactie van alle aandelen ter waarde van $41 miljard bekendgemaakt. De overeenkomst, die onderhevig is aan de goedkeuring van de aandeelhouders van XTO en de toestemming van regelgevende instanties, versterkt de positie van ExxonMobil op het gebied van de ontwikkeling van onconventionele aardgas- en oliebronnen.

Conform de voorwaarden van de overeenkomst, die zijn goedgekeurd door de raad van bestuur van beide bedrijven, heeft ExxonMobil ingestemd met de uitgifte van 0,7098 gewone aandelen voor elk gewoon aandeel van XTO. Dit komt neer op een premie van 25 procent voor de aandeelhouders van XTO. De transactiewaarde omvat $10 miljard aan bestaande schuld van XTO en is gebaseerd op de slotnoteringen van ExxonMobil en XTO op 11 december 2009.

“We zijn blij dat ExxonMobil en XTO tot deze overeenkomst zijn gekomen”, aldus Rex W. Tillerson, chairman en chief executive officer van Exxon Mobil Corporation.

“XTO is een toonaangevende Amerikaanse producent van onconventioneel aardgas, met een uitstekende gasvoorraad, enorme technische expertise en uiterst vakkundige werknemers. De sterke punten van XTO, in combinatie met de geavanceerde R&D en operationele capaciteiten, mondiale schaal en het financieel vermogen van ExxonMobil, zouden de ontwikkeling van aanvullende leveringen van onconventionele olie- en gasbronnen mogelijk moeten maken, waar klanten in zowel de VS als in de rest van de wereld profijt bij hebben.”

Volgens Tillerson is de overeenkomst goed nieuws voor de Amerikaanse economie en voor de energiezekerheid, omdat het de mogelijkheden voor het creëren van werkgelegenheid en het investeren in de productie van Amerika’s eigen bronnen van schoonbrandend aardgas verbetert.

XTO’s gasvoorraad staat gelijk aan 1,26 miljard kubieke meter gas en omvat schaliegas, gas uit rotsformaties (‘tight gas’), kolenbedmethaan en schalieolie. Deze vullen de voorraad van ExxonMobil in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Polen, Hongarije en Argentinië aan.

ExxonMobil is van plan om na afsluiting van de transactie een nieuw moederbedrijf te vestigen om de wereldwijde ontwikkeling en productie van onconventionele energiebronnen te beheren, waardoor snelle ontwikkeling en ingebruikname van technologieën en bedrijfspraktijken voor het vergroten van de productie en het behalen van de maximumwaarde voor de energiebronnen mogelijk wordt gemaakt. De nieuwe organisatie zal gevestigd worden in Fort Worth, Texas (VS), in het huidige kantoor van XTO.

Bob R. Simpson, voorzitter en oprichter van XTO, verklaarde dat XTO gedurende zijn 23-jarige bestaan technische expertise heeft ontwikkeld en een aanzienlijke en diverse voorraad energiebronnen van hoge kwaliteit heeft samengesteld in productielocaties overal in de Verenigde Staten.

“XTO heeft een bewezen vermogen om op winstgevende en consistente wijze de productie en reserves van onconventionele energiebronnen te vergroten”, aldus Simpson. “Als ‘s werelds belangrijkste energiebedrijf bouwt ExxonMobil voort op ons succes en biedt nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van aardgas- en oliebronnen op wereldwijde basis.”

Tillerson verklaart dat de overeenkomst deel uitmaakt van een aanhoudende, gedisciplineerde beoordeling van tijdige investeringsmogelijkheden voor het creëren van waarde voor aandeelhouders en om te helpen voldoen aan de aanhoudende groei van de wereldwijde vraag naar energie. De overeenkomst is in overeenstemming met het bedrijfsmodel van ExxonMobil, dat is gericht op het creëren van blijvende waarde.

De verwachting is dat de transactie in het tweede kwartaal van 2010 zal worden gesloten. J.P. Morgan Securities Inc. treedt bij de transactie op als financieel adviseur voor ExxonMobil en Barclays Capital Inc. and Jefferies & Company Inc. zijn de financiële adviseurs voor XTO.

Informatie telefonische persconferentie

ExxonMobil en XTO houden maandag 14 december 2009 om 9.00 uur EST (8.00 uur CST) een telefonische persconferentie.

Deelnamenummers  
VS: 866-719-0110
Internationaal: 719-325-2212
Bevestigingscode: 8522824

Informatie telefonische vergadering analisten

ExxonMobil houdt maandag 14 december 2009 om 11.00 uur EST (10.00 uur CST) een telefonische vergadering voor analisten, waarbij de transactie wordt besproken (URL beschikbaar via: www.exxonmobil.com).

De dia’s die bij de vergadering worden besproken zijn te zien en kunnen worden gedownload op exxonmobil.com vanaf 10.45 uur EST (9.45 uur CST).

Deelname audio webcast  
 
Nummers om (uitsluitend) mee te luisteren:
VS: 877-208-2391
Internationaal: 816-581-1736
Bevestigingscode: 4605791
 
Telefoonnummers herhaling:
888-203-1112 of 719-457-0820
Bevestigingscode: 4605791

Herhaling beschikbaar vanaf 17.00 uur EST (16.00 uur CST) tot 21 december, middernacht.

Over ExxonMobil

ExxonMobil, de grootste internationale naamloze vennootschap op het gebied van olie en gas, maakt gebruik van technologie en innovatie om te helpen voldoen aan de groeiende energiebehoeften van de wereld. ExxonMobil beschikt over een binnen de industrie toonaangevende voorraad rijkdommen, is de grootste raffinadeur en verkoper van aardolieproducten en haar chemische divisie is een van de grootste ter wereld. Kijk voor meer informatie op: www.exxonmobil.com.

Over XTO

XTO is een Amerikaanse producent van olie en aardgas die betrokken is bij de aankoop, exploitatie en ontwikkeling van kwalitatief goede, duurzame olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. De bronnen bevinden zich voornamelijk in Texas, New Mexico, North Dakota, Pennsylvania, West Virginia, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Wyoming, Colorado, Utah, Louisiana en Montana. Kijk voor meer informatie op: www.xtoenergy.com.

Belangrijke informatie voor beleggers en aandeelhouders

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of het vragen om een aanbod tot het kopen van eventuele effecten of het vragen om een stem of goedkeuring. ExxonMobil registreert bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) een registratieverklaring op Formulier S-4, die ook aandeelhoudersinformatie van XTO bevat die tevens een prospectus van ExxonMobil is. ExxonMobil en XTO zijn daarnaast van plan gezamenlijk andere documenten te registreren bij de SEC met betrekking tot de voorgestelde overeenkomst. Definitieve aandeelhoudersinformatie/een definitieve prospectus zal naar de aandeelhouders van XTO worden gestuurd. BELEGGERS EN AANDEELHOUDERS VAN XTO WORDEN DRINGEND VERZOCHT DE AANDEELHOUDERSINFORMATIE/PROSPECTUS EN ANDERE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC WORDEN GEREGISTREERD IN HUN GEHEEL ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE. Beleggers en aandeelhouders kunnen op het moment dat dergelijke documenten bij de SEC worden geregistreerd gratis kopieën van de aandeelhoudersinformatie/prospectus en andere documenten met belangrijke informatie over ExxonMobil en XTO opvragen, via de website van de SEC: http://www.sec.gov. Kopieën van de documenten die door ExxonMobil bij de SEC zijn geregistreerd zijn gratis beschikbaar op de website van ExxonMobil, www.exxonmobil.com, onder de tab “investors” (beleggers) en vervolgens onder de tab “SEC Filings” (SEC registraties) of kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de afdeling Beleggerrelaties van ExxonMobil via 972-444-1156. Kopieën van de documenten die door XTO bij de SEC zijn geregistreerd zijn gratis beschikbaar op de website van XTO,www.xtoenergy.com, onder de tab “Investor Relations” (beleggerrelaties) en vervolgens onder de tab “SEC Filings” (SEC registraties) of kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de afdeling Beleggerrelaties van XTO via 817-870-2800.

ExxonMobil,XTO, hun respectievelijke directeuren en enkele van hun executive officers kunnen worden geacht deelnemers te zijn in het verzoek om volmachten van de aandeelhouders van XTO met betrekking tot de voorgestelde transactie. Informatie over de directeuren en de executive officers van XTO staat vermeld in hun aandeelhoudersinformatie voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2009, die op 17 april 2009 bij de SEC is geregistreerd. Informatie over de directeuren en de executive officers van ExxonMobil staat vermeld in hun aandeelhoudersinformatie voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2009, die op 13 april 2009 bij de SEC is geregistreerd. Overige informatie met betrekking tot de deelnemers in het verzoek tot volmacht en een beschrijving van hun directe en indirecte belangen, aan de hand van hun aandelenportefeuille of anderszins, wordt opgenomen in de aandeelhoudersinformatie/prospectus en in andere relevante materialen die worden geregistreerd bij de SEC wanneer zij beschikbaar komen.

Waarschuwing voor forward-looking statements

Uitspraken in dit document met betrekking tot plannen, verwachtingen, gebeurtenissen of omstandigheden in de toekomst zijn zogenaamde forward-looking statements (op de toekomst gerichte uitspraken). De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, waaronder: de tijd tot het sluiten van de voorgestelde overeenkomst, het risico dat er aan een voorwaarde voor het afsluiten van de voorgestelde overeenkomst niet wordt voldaan; het risico dat toestemming van regelgevende instanties die noodzakelijk is voor de voorgestelde overeenkomst niet wordt verkregen of wordt verkregen onder enkele voorwaarden die niet zijn voorzien, het vermogen van ExxonMobil om de synergieën en waardecreatie waarmee rekening is gehouden in de voorgestelde overeenkomst te behalen, het vermogen van ExxonMobil om snel en effectief de activiteiten van XTO te integreren en de afwijkende managementtijd die moet worden besteed aan kwesties met betrekking tot de overeenkomst. Andere factoren die de werkelijke resultaten van ExxonMobil en XTO, waaronder projectplannen, kosten, tijd en capaciteiten; kapitaal- en exploratiekosten en de prijs voor aan te kopen aandelen, aanzienlijk kunnen beïnvloeden zijn onder andere: langdurige veranderingen in de prijzen voor gas en olie of andere markt- of economische omstandigheden die de olie- en gasindustrie beïnvloeden, de voltooiing van herstelprojecten zoals gepland, onverwachte technische problemen, politieke gebeurtenissen of bemoeienissen, de prestatie van reservoirs, het resultaat van commerciële onderhandelingen, oorlogen en terroristische optredens of sabotage, veranderingen in technische of operationele omstandigheden en andere factoren die worden besproken onder het kopje “Factors Affecting Future Results” (Factoren die invloed hebben op toekomstige resultaten) via de sectie “investors” (beleggers) op de website van ExxonMobil, in Item 1A van ExxonMobils 10-K formulier voor 2008 en in Item 1A van XTO’s 10-K formulier voor 2008. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat de gebeurtenissen die eventueel worden voorzien in de forward-looking statements ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden, of dat wanneer dit wel het geval is, zij ook daadwerkelijk invloed zullen hebben op de bedrijfsresultaten of financiële toestand van ExxonMobil of XTO. Noch ExxonMobil of XTO verplicht zich op enige wijze tot het in de toekomst updaten van deze uitspraken. Tot de verwijzingen naar hoeveelheden olie of aardgas kunnen ook hoeveelheden behoren die volgens ExxonMobil of XTO uiteindelijk geproduceerd zullen worden, maar die nog niet als “bewezen reserves” zijn geclassificeerd volgens de definities van de SEC.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

ExxonMobil
Mediarelaties, 972-444-1107

More News with Multimedia

Latest News

Exxon Mobil Corporation en XTO Energy Inc. maken overeenkomst bekend

IRVING, Texas (VS)--()--Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) en XTO Energy Inc. hebben vandaag een transactie van alle aandelen ter waarde van $41 miljard bekendgemaakt. De overeenkomst, die onderhevig is aan de goedkeuring van de aandeelhouders van XTO en de toestemming van regelgevende instanties, versterkt de positie van ExxonMobil op het gebied van de ontwikkeling van onconventionele aardgas- en oliebronnen.

Conform de voorwaarden van de overeenkomst, die zijn goedgekeurd door de raad van bestuur van beide bedrijven, heeft ExxonMobil ingestemd met de uitgifte van 0,7098 gewone aandelen voor elk gewoon aandeel van XTO. Dit komt neer op een premie van 25 procent voor de aandeelhouders van XTO. De transactiewaarde omvat $10 miljard aan bestaande schuld van XTO en is gebaseerd op de slotnoteringen van ExxonMobil en XTO op 11 december 2009.

“We zijn blij dat ExxonMobil en XTO tot deze overeenkomst zijn gekomen”, aldus Rex W. Tillerson, chairman en chief executive officer van Exxon Mobil Corporation.

“XTO is een toonaangevende Amerikaanse producent van onconventioneel aardgas, met een uitstekende gasvoorraad, enorme technische expertise en uiterst vakkundige werknemers. De sterke punten van XTO, in combinatie met de geavanceerde R&D en operationele capaciteiten, mondiale schaal en het financieel vermogen van ExxonMobil, zouden de ontwikkeling van aanvullende leveringen van onconventionele olie- en gasbronnen mogelijk moeten maken, waar klanten in zowel de VS als in de rest van de wereld profijt bij hebben.”

Volgens Tillerson is de overeenkomst goed nieuws voor de Amerikaanse economie en voor de energiezekerheid, omdat het de mogelijkheden voor het creëren van werkgelegenheid en het investeren in de productie van Amerika’s eigen bronnen van schoonbrandend aardgas verbetert.

XTO’s gasvoorraad staat gelijk aan 1,26 miljard kubieke meter gas en omvat schaliegas, gas uit rotsformaties (‘tight gas’), kolenbedmethaan en schalieolie. Deze vullen de voorraad van ExxonMobil in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Polen, Hongarije en Argentinië aan.

ExxonMobil is van plan om na afsluiting van de transactie een nieuw moederbedrijf te vestigen om de wereldwijde ontwikkeling en productie van onconventionele energiebronnen te beheren, waardoor snelle ontwikkeling en ingebruikname van technologieën en bedrijfspraktijken voor het vergroten van de productie en het behalen van de maximumwaarde voor de energiebronnen mogelijk wordt gemaakt. De nieuwe organisatie zal gevestigd worden in Fort Worth, Texas (VS), in het huidige kantoor van XTO.

Bob R. Simpson, voorzitter en oprichter van XTO, verklaarde dat XTO gedurende zijn 23-jarige bestaan technische expertise heeft ontwikkeld en een aanzienlijke en diverse voorraad energiebronnen van hoge kwaliteit heeft samengesteld in productielocaties overal in de Verenigde Staten.

“XTO heeft een bewezen vermogen om op winstgevende en consistente wijze de productie en reserves van onconventionele energiebronnen te vergroten”, aldus Simpson. “Als ‘s werelds belangrijkste energiebedrijf bouwt ExxonMobil voort op ons succes en biedt nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van aardgas- en oliebronnen op wereldwijde basis.”

Tillerson verklaart dat de overeenkomst deel uitmaakt van een aanhoudende, gedisciplineerde beoordeling van tijdige investeringsmogelijkheden voor het creëren van waarde voor aandeelhouders en om te helpen voldoen aan de aanhoudende groei van de wereldwijde vraag naar energie. De overeenkomst is in overeenstemming met het bedrijfsmodel van ExxonMobil, dat is gericht op het creëren van blijvende waarde.

De verwachting is dat de transactie in het tweede kwartaal van 2010 zal worden gesloten. J.P. Morgan Securities Inc. treedt bij de transactie op als financieel adviseur voor ExxonMobil en Barclays Capital Inc. and Jefferies & Company Inc. zijn de financiële adviseurs voor XTO.

Informatie telefonische persconferentie

ExxonMobil en XTO houden maandag 14 december 2009 om 9.00 uur EST (8.00 uur CST) een telefonische persconferentie.

Deelnamenummers  
VS: 866-719-0110
Internationaal: 719-325-2212
Bevestigingscode: 8522824

Informatie telefonische vergadering analisten

ExxonMobil houdt maandag 14 december 2009 om 11.00 uur EST (10.00 uur CST) een telefonische vergadering voor analisten, waarbij de transactie wordt besproken (URL beschikbaar via: www.exxonmobil.com).

De dia’s die bij de vergadering worden besproken zijn te zien en kunnen worden gedownload op exxonmobil.com vanaf 10.45 uur EST (9.45 uur CST).

Deelname audio webcast  
 
Nummers om (uitsluitend) mee te luisteren:
VS: 877-208-2391
Internationaal: 816-581-1736
Bevestigingscode: 4605791
 
Telefoonnummers herhaling:
888-203-1112 of 719-457-0820
Bevestigingscode: 4605791

Herhaling beschikbaar vanaf 17.00 uur EST (16.00 uur CST) tot 21 december, middernacht.

Over ExxonMobil

ExxonMobil, de grootste internationale naamloze vennootschap op het gebied van olie en gas, maakt gebruik van technologie en innovatie om te helpen voldoen aan de groeiende energiebehoeften van de wereld. ExxonMobil beschikt over een binnen de industrie toonaangevende voorraad rijkdommen, is de grootste raffinadeur en verkoper van aardolieproducten en haar chemische divisie is een van de grootste ter wereld. Kijk voor meer informatie op: www.exxonmobil.com.

Over XTO

XTO is een Amerikaanse producent van olie en aardgas die betrokken is bij de aankoop, exploitatie en ontwikkeling van kwalitatief goede, duurzame olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. De bronnen bevinden zich voornamelijk in Texas, New Mexico, North Dakota, Pennsylvania, West Virginia, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Wyoming, Colorado, Utah, Louisiana en Montana. Kijk voor meer informatie op: www.xtoenergy.com.

Belangrijke informatie voor beleggers en aandeelhouders

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of het vragen om een aanbod tot het kopen van eventuele effecten of het vragen om een stem of goedkeuring. ExxonMobil registreert bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) een registratieverklaring op Formulier S-4, die ook aandeelhoudersinformatie van XTO bevat die tevens een prospectus van ExxonMobil is. ExxonMobil en XTO zijn daarnaast van plan gezamenlijk andere documenten te registreren bij de SEC met betrekking tot de voorgestelde overeenkomst. Definitieve aandeelhoudersinformatie/een definitieve prospectus zal naar de aandeelhouders van XTO worden gestuurd. BELEGGERS EN AANDEELHOUDERS VAN XTO WORDEN DRINGEND VERZOCHT DE AANDEELHOUDERSINFORMATIE/PROSPECTUS EN ANDERE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC WORDEN GEREGISTREERD IN HUN GEHEEL ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE. Beleggers en aandeelhouders kunnen op het moment dat dergelijke documenten bij de SEC worden geregistreerd gratis kopieën van de aandeelhoudersinformatie/prospectus en andere documenten met belangrijke informatie over ExxonMobil en XTO opvragen, via de website van de SEC: http://www.sec.gov. Kopieën van de documenten die door ExxonMobil bij de SEC zijn geregistreerd zijn gratis beschikbaar op de website van ExxonMobil, www.exxonmobil.com, onder de tab “investors” (beleggers) en vervolgens onder de tab “SEC Filings” (SEC registraties) of kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de afdeling Beleggerrelaties van ExxonMobil via 972-444-1156. Kopieën van de documenten die door XTO bij de SEC zijn geregistreerd zijn gratis beschikbaar op de website van XTO,www.xtoenergy.com, onder de tab “Investor Relations” (beleggerrelaties) en vervolgens onder de tab “SEC Filings” (SEC registraties) of kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de afdeling Beleggerrelaties van XTO via 817-870-2800.

ExxonMobil,XTO, hun respectievelijke directeuren en enkele van hun executive officers kunnen worden geacht deelnemers te zijn in het verzoek om volmachten van de aandeelhouders van XTO met betrekking tot de voorgestelde transactie. Informatie over de directeuren en de executive officers van XTO staat vermeld in hun aandeelhoudersinformatie voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2009, die op 17 april 2009 bij de SEC is geregistreerd. Informatie over de directeuren en de executive officers van ExxonMobil staat vermeld in hun aandeelhoudersinformatie voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2009, die op 13 april 2009 bij de SEC is geregistreerd. Overige informatie met betrekking tot de deelnemers in het verzoek tot volmacht en een beschrijving van hun directe en indirecte belangen, aan de hand van hun aandelenportefeuille of anderszins, wordt opgenomen in de aandeelhoudersinformatie/prospectus en in andere relevante materialen die worden geregistreerd bij de SEC wanneer zij beschikbaar komen.

Waarschuwing voor forward-looking statements

Uitspraken in dit document met betrekking tot plannen, verwachtingen, gebeurtenissen of omstandigheden in de toekomst zijn zogenaamde forward-looking statements (op de toekomst gerichte uitspraken). De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, waaronder: de tijd tot het sluiten van de voorgestelde overeenkomst, het risico dat er aan een voorwaarde voor het afsluiten van de voorgestelde overeenkomst niet wordt voldaan; het risico dat toestemming van regelgevende instanties die noodzakelijk is voor de voorgestelde overeenkomst niet wordt verkregen of wordt verkregen onder enkele voorwaarden die niet zijn voorzien, het vermogen van ExxonMobil om de synergieën en waardecreatie waarmee rekening is gehouden in de voorgestelde overeenkomst te behalen, het vermogen van ExxonMobil om snel en effectief de activiteiten van XTO te integreren en de afwijkende managementtijd die moet worden besteed aan kwesties met betrekking tot de overeenkomst. Andere factoren die de werkelijke resultaten van ExxonMobil en XTO, waaronder projectplannen, kosten, tijd en capaciteiten; kapitaal- en exploratiekosten en de prijs voor aan te kopen aandelen, aanzienlijk kunnen beïnvloeden zijn onder andere: langdurige veranderingen in de prijzen voor gas en olie of andere markt- of economische omstandigheden die de olie- en gasindustrie beïnvloeden, de voltooiing van herstelprojecten zoals gepland, onverwachte technische problemen, politieke gebeurtenissen of bemoeienissen, de prestatie van reservoirs, het resultaat van commerciële onderhandelingen, oorlogen en terroristische optredens of sabotage, veranderingen in technische of operationele omstandigheden en andere factoren die worden besproken onder het kopje “Factors Affecting Future Results” (Factoren die invloed hebben op toekomstige resultaten) via de sectie “investors” (beleggers) op de website van ExxonMobil, in Item 1A van ExxonMobils 10-K formulier voor 2008 en in Item 1A van XTO’s 10-K formulier voor 2008. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat de gebeurtenissen die eventueel worden voorzien in de forward-looking statements ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden, of dat wanneer dit wel het geval is, zij ook daadwerkelijk invloed zullen hebben op de bedrijfsresultaten of financiële toestand van ExxonMobil of XTO. Noch ExxonMobil of XTO verplicht zich op enige wijze tot het in de toekomst updaten van deze uitspraken. Tot de verwijzingen naar hoeveelheden olie of aardgas kunnen ook hoeveelheden behoren die volgens ExxonMobil of XTO uiteindelijk geproduceerd zullen worden, maar die nog niet als “bewezen reserves” zijn geclassificeerd volgens de definities van de SEC.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

Contacts

ExxonMobil
Mediarelaties, 972-444-1107

All News